English srpski
Građevinsko privredno društvo KEJ, Vladike Nikolaja 29/b, 14000 Valjevo, tel: +381 14 220 647 , kej@kej.rs, www.kej.rs

REFERENCE

Labudovo brdo-zdravstvena stanica

Labudovo brdo-zdravstvena stanica Labudovo brdo-zdravstvena stanica Labudovo brdo-zdravstvena stanica Labudovo brdo-zdravstvena stanica Labudovo brdo-zdravstvena stanica Labudovo brdo-zdravstvena stanica

IZVOĐAČ GPD ''Kej'' d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ Jasmina Branković dipl.gađ.inž.
INVESTITOR Gradska uprava grada Beograda, agencija za investicije i stanovanje
NADZOR JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Jasmina Miletin-Popović dipl.inž.građ.
BRUTO POVRŠINA 2.509 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE maj 2016//jul 2017
ODGOVORNI PROJEKTANT Romantična arhitektura d.o.o. Beograd, Sanja Karaović dipl.inž.arh.

Kombank Arena – atletska staza

Kombank Arena–atletska staza Kombank Arena–atletska staza Kombank Arena–atletska staza Kombank Arena–atletska staza Kombank Arena–atletska staza Kombank Arena–atletska staza Kombank Arena–atletska staza Kombank Arena–atletska staza Kombank Arena–atletska staza Kombank Arena–atletska staza Kombank Arena–atletska staza Kombank Arena–atletska staza Kombank Arena–atletska staza Kombank Arena–atletska staza Kombank Arena–atletska staza

IZVOĐAČ GPD ''Kej'' d.o.o. Srbija i ''Kanstet OU'' Estonija
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ David Maksimović dipl.inž.arh.
INVESTITOR Republička direkcija za imovinu Republike Srbije
NADZOR /
BRUTO POVRŠINA 4.400 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE januar/mart 2017
ODGOVORNI PROJEKTANT Mile Miljković dipl.inž.građ.

Adaptacija pritvorskog bloka u Okružnom zatvoru

Okružni zatvor Okružni zatvor Okružni zatvor Okružni zatvor

IZVOĐAČ GPD ''Kej'' d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ Miroslav Katanić dipl.inž.građ.
INVESTITOR Ministarstvo pravde, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Okružni zatvor u Beogradu
NADZOR Nikola Marković dipl.inž.građ., CIP Beograd
BRUTO POVRŠINA 865 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE jul 2016/decembar 2016
ODGOVORNI PROJEKTANTI Mašinoprojekt, Jasmina Todorović dipl.inž.arh.

Adaptacija komande bloka B2 u Termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu

Termoelektrana Nikola Tesla Termoelektrana Nikola Tesla Termoelektrana Nikola Tesla Termoelektrana Nikola Tesla Termoelektrana Nikola Tesla

IZVOĐAČ GPD ''Kej'' d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ Miroslav Katanić dipl.inž.građ., Mirko Branković dipl.inž.ele., Saša Kostić dipl.inž.maš.
INVESTITOR Javno preduzeće ''Elektroprivreda Srbije'', ogranak TENT, Obrenovac, Beograd
NADZOR Ljiljana Tanasić dipl.inž.ele., Pera Radovanović dipl.inž.maš., Mirko Petrović, dipl.inž.građ.
BRUTO POVRŠINA 400 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE avgust 2016/novembar 2016
ODGOVORNI PROJEKTANTI Natalija Bojović dipl.inž.arh.

Rekonstrukcija 175 kuća u Obrenovcu u okviru projekta ''Podrška EU poplavljenim područjima u Srbiji-faza II''

ekonstrukcija 175 kuća u Obrenovcu ekonstrukcija 175 kuća u Obrenovcu ekonstrukcija 175 kuća u Obrenovcu

IZVOĐAČ GPD ''Kej'' d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ David Maksimović dipl.inž.arh.
INVESTITOR HELP - Hilferur Sebsthiife ev.
NADZOR Milan Gočobija dipl.inž.građ.
BRUTO POVRŠINA /
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE maj 2016/septembar2016
ODGOVORNI PROJEKTANTI /

Sanacija i rekonstrukcija Doma Kulture u Obrenovcu

Doma Kulture u Obrenovcu Doma Kulture u Obrenovcu Doma Kulture u Obrenovcu Doma Kulture u Obrenovcu Doma Kulture u Obrenovcu Doma Kulture u Obrenovcu Doma Kulture u Obrenovcu Doma Kulture u Obrenovcu

IZVOĐAČ GPD ''Kej'' d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ David Maksimović dipl.inž.arh.
INVESTITOR UNOPS United Nations Office for Project Services
NADZOR Gligor Obrenović dipl.inž.građ., Zoran Hadžić dipl.inž.ele.
BRUTO POVRŠINA 8000 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE maj 2015/avgust 2016
ODGOVORNI PROJEKTANT dr. Zoran Florić dipl.inž.građ., Euro Gardi Group d.o.o.

ABC test, Valjevo, dogradnja poslovnog objekta

ABC test Valjevo ABC test Valjevo ABC test Valjevo ABC test Valjevo ABC test Valjevo ABC test Valjevo ABC test Valjevo ABC test Valjevo ABC test Valjevo

IZVOĐAČ GPD ''Kej'' d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ Miodag Maksimović dipl.inž.arh., Radivoj Bosiljčić dipl.inž.ele.
INVESTITOR ABC-TEST d.o.o. Valjevo
NADZOR Zoran Andrić dipl.inž.građ., Radivoj Bosiljčić dipl.inž.ele.
BRUTO POVRŠINA 735,18 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE septembar 2015/avgust 2016
ODGOVORNI PROJEKTANT Danka Jovanović dipl.inž.arh.

Upravno-administrativni objekat u okviru kompleksa TO Novi Beograd - Beogradske Elektrane

Upravno-administrativni objekat Upravno-administrativni objekat Upravno-administrativni objekat Upravno-administrativni objekat Upravno-administrativni objekat Upravno-administrativni objekat

IZVOĐAČ GPD ''Kej'' d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ David Maksimović dipl.inž.arh., Marijana Jovičić dipl.maš.inž., Dragoljub Sandić inž.ele., Jasna Vujičić dip.inž.ele.
INVESTITOR JKP Beogradske Elektrane
NADZOR Aleksandar Jovanović dipl.inž.arh.
NETO POVRŠINA /
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE avgust 2015./jul 2016.
ODGOVORNI PROJEKTANTI Jelena Antić dipl.inž.arh., Krip inženjering d.o.o. Beograd

Izgradnja sportske hale u Inđiji

Inđija-sportska hala Inđija-sportska hala Inđija-sportska hala

IZVOĐAČ GPD ''Kej'' d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ David Maksimović dipl. inž.arh., Nikola Graovac dipl.inž.arh.
INVESTITOR JP Direkcija za izgradnju opštine Inđija, GP Zlatibor gradnja Beograd a.d.
NADZOR Mr Radoslav Lekić dipl.inž.građ., dr. Đorđe Ladinović dipl.inž.građ., Branislav Jakovljević dipl.inž.građ.
BRUTO POVRŠINA 8.046 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE februar 2015/jul 2015
ODGOVORNI PROJEKTANT Miodrag Mirković dipl.inž.arh.

Objekat za dnevni boravak osoba sa posebnim potrebama na Ubu

ub dnevni boravak ub dnevni boravak ub dnevni boravak ub dnevni boravak ub dnevni boravak ub dnevni boravak

IZVOĐAČ GPD ''Kej'' d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ SZR Jelenić
ODGOVORNI IZVOĐAČ David Maksimović dipl.inž.arh.
INVESTITOR Opština Ub, Sanidei d.o.o., Zoran Punk Beč Austrija
NADZOR Jasmina Vilimonović dipl.inž.građ.
BRUTO POVRŠINA 325,10m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE septembar 2015/jun 2016
ODGOVORNI PROJEKTANT Andrijana Maksimović, GPD ''Kej'' d.o.o. Valjevo

Retail park Stop Shop, Valjevo

Stop Shop Valjevo Stop Shop Valjevo Stop Shop Valjevo Stop Shop Valjevo Stop Shop Valjevo Stop Shop Valjevo Stop Shop Valjevo Stop Shop Valjevo Stop Shop Valjevo Stop Shop Valjevo Stop Shop Valjevo Stop Shop Valjevo Stop Shop Valjevo

IZVOĐAČ GPD ''Kej'' d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ David Maksimović dipl.inž.arh.
INVESTITOR Konstruktor Konsalting d.o.o. Beograd
NADZOR Željka Jovanović dip.inž.građ.
BRUTO POVRŠINA 6.485 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE januar 2015/april 2016
ODGOVORNI PROJEKTANT NORTH Engineering d.o.o. Subotica

Radovi na izgradnji terminala slobodne zone Smederevo

Terminal slobodne zone Smederevo Terminal slobodne zone Smederevo Terminal slobodne zone Smederevo Terminal slobodne zone Smederevo Terminal slobodne zone Smederevo Terminal slobodne zone Smederevo

IZVOĐAČ „KEJ“ d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ Šumadija put - Beograd
ODGOVORNI IZVOĐAČ David Maksimović dipl.građ.inž., Mirko Branković dipl.inž.ele.
INVESTITOR Grad Smederevo
NADZOR JP Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište Smederevo
NETO POVRŠINA Poslovna zgrada Slobodne zone 290m2
Zgrada carinskog terminala 114,5m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE jun 2015. godine – novembar 2015. godine
ODGOVORNI PROJEKTANTI Direkcija za izgradnju, urbanizam i gr. zemljište Smederevo
Danica Kučinar, dipl.inž.arh.

REFERENCE

ŠTA VAM NUDIMO

galerijaIzgradnja po sistemu „ključ u ruke“ stambeno-poslovnih zgrada, stambenih, industrijskih i javnih objekata; uređenje enterijera i eksterijera objekata, kao i radovi parternom uređenju i ozelenjavanju površina sa izradom prateće projektne dokumentacije za sve vrste objekata.
_____________________________________________

galerijaZavršni radovi na objektima i to: završni zidarski, izolaterski, keramičarski, molersko – farbarski, stolarski, bravarski, limarski radovi itd.
_____________________________________________

galerijaRekonstrukcije i adaptacije objekata u skladu s vašim zahtevima i potrebama, uz poštovanje najviših estetskih i tehničkih normativa. Nudimo iskustvo i veliki broj referenci na objektima sa konzervatorsko-restauratorskim radovima.
_____________________________________________

galerijaRadovi na izradi električnih instalacija jake i slabe struje, mašinskih instalacija (centralno grejanje, ventilacija, klimatizacija) i instalacije vodovoda, kanalizacije i hidrantske mreže uz izvođenje radova najnovijim tehnološkim dostignućima.
_____________________________________________

galerijaVršimo usluge stručnog nadzora i praćenja procesa izgradnje objekta od početka do završetka radova, kao i stručnog savetovanja po svim tehničkim pitanjima.
_____________________________________________

kej
+ KEJ Agrar