English srpski
Građevinsko privredno društvo KEJ, Vladike Nikolaja 29/b, 14000 Valjevo, tel: +381 14 220 647 , kej@kej.rs, www.kej.rs

NOVOSTI

Završeni su radovi na izgradnji zdravstvene stanice na Labudovom brdu u Beogradu

kej U julu 2017. završeni su radovi na izgradnji zdravstvene stanice na Labudovom brdu u Beogradu. Objekat se sastoji iz objekta A spratnosti P+1+Pk i objekta B spratnosti Po+P+1+Pk koji su povezani pasarelom na I spratu i potkrovlju. U okviru kompleksa zdravstvene stanice su i pristupne saobraćajnice sa pripadajućom infrastrukturom i zelenim površinama.

 Investitor: Gradska uprava grada Beograda, agencija za investicije i stavnovanje, Beograd
Nadzor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju

 

 

Završeni su radovi na izgradnji Kulturnog centra u Paraćinu

kej U junu 2017. završeni su radovi na izgradnji Kulturnog centra u Paraćinu. Objekat je spratnosti Po+P+3. U sklopu objekta je promotivno izložbeni prostor sa kafeterijom, dupleks 3D bioskop (sa dve bioskopske sale), radni kabineti i garaže.

Investitor: Uprava za investicije i upravljanje imovinom Opštine Paraćin
Nadzor: Forma Antika, Niš

 

Završeni su radovi na izgradnji stambeno poslovnog objekta u Krunskoj ulici u Beogradu

kej U aprilu 2017. godine završeni su radovi na izgradnji stambeno poslovnog objekta u Krunskoj ulici u Beogradu. Spratnost objekta je Po+Pr+Ga+4+Pk sa ukupno 7 stambenih jedinica, dva lokala i 1 poslovnim apartmanom i sa ukupno 14 parking mesta u zajedničkoj garaži. Ukupna neto površina je 1593,73 m2 kategorije ''B''.

 

 

Završeni su radovi na uređenju prostorija na terminalu 2 aerodroma Nikola Tesla u Beogradu

kej U aprilu 2017. godine završeni su radovi na uređenju prostorija na terminalu 2 aerodroma Nikola Tesla u Beogradu. Zamenjene su sve instalacije, kao i stolarija u prostorijama državnih organa. Pored toga uradjeni su kompletni gradjevinsko-zanatski radovi.

Investitor: ''Aerodrom Nikola Tesla AD'', Beograd

 

Počinje rekonstrukcija Doma vojske za potrebe Gradske biblioteke u Čačku

Dana 18. aprila 2017. godine, u Čačku, potpisan je ugovor između grada Čačka i GPD ''Kej'' d.o.o. o izvođenju radova na rekonstrukciji i adaptaciji bivšeg Doma vojske u koji će biti smeštena Gradska biblioteka ''Vladislav Petković Dis''. Glavni projekat za rekonstrukciju i adaptaciju ove zgrade uradio je arhitekta Dušan Vulović, prema idejnom rešenju arhitekte Momira Radišića. Rok za završetak radova je 400 kalendarskih dana.


http://moravainfo.rs

Zahvalnica Evropskog atletskog prvenstva - Beograd 2017

kej Na svečanosti povodom završetka Evropskog atletskog prvenstva u dvorani 2017., koja je održana u Skupštini grada Beograda, GPD ''Kej'' je primio zahvalnicu za nesebičan doprinos organizaciji prvenstva. Na svečanosti je istaknuto da je ovo najveće i najbolje organizovano atletsko takmičenje kod nas. Zahvlanicu je u ime firme primila zaposlena u GPD ''Kej'' Dubravka Rabrenović.

 

 

Završeni su radovi na postavljanju montažno-demontažne atletske staze i pomoćnih staza u Kombank Areni za potrebe Evropskog atletskog prvenstva u dvorani 2017

kej U februaru 2017. završeni su radovi na postavljanju montažno-demontažne atletske staze i pomoćnih staza u Kombank Areni za potrebe Evropskog atletskog prvenstva u dvorani 2017.Da bi se izveli ovi radovi bilo je potrebno uklanjanje tribine sa nivoa 100 i deo tribina sa nivoa 200. Nakon toga podignuta je podkonstrukcija visine 3m. Na podkonstrukciju je postavljeno 10.000 m2 drvenih podloga. Izliveno je više od 6.000 m2 tartan staza i pristupnica i postavljena kompletna oprema.

Investitor: Republička direkcija za imovinu Republike Srbije

Početak radova na izgradnji zdravstvenog objekta specijalističkih službi Doma zdravlja u Kuli

kej U februaru 2017. počeli su radovi na izgradnji zdravstvenog objekta specijalističkih službi Doma zdravlja u Kuli. Ukupna bruto površina objekta je 1367,46 m2 + 27 m2 (pasarela). Spratnost objekta je P+2. Objekat će biti nezavistan, a toplu vezu sa postojećim objektom ostvariće pasarelom u nivou prvog sprata.

Investitor: Republika Srbija-Opština Kula
Nadzor: Viessermann d.o.o. Kula

Početak radova na izgradnji laboratorije za ispitivanje materijala u Obrenovcu

kej U februaru 2017. počeli su radovi na izgradnji laboratorije za ispitivanje materijala u Obrenovcu. Spratost objekta je SU+P+1. Bruto površina je 779,06 m2. Projekat za ovaj objekat uradila je Andrijana Maksimović, šef projektnog biroa GPD ''Kej''.

Investitor: PD za ispitivanje materijala Tehnički centar Inspektor

 

Početak radova na montaži atletske staze i pomoćnih staza za potrebe Evropskog atletskog prvenstva u dvorani 2017

kej 09. januara 2017. godine počeli su radovi na montaži atletske staze i pomoćnih staza sa svom neophodnom opremom za potrebe Evropskog atletskog prvenstva u dvorani 2017. Investitor radova je Republička direkcija za imovinu Republike Srbije. GPD ''Kej'' ove radove izvodi u konzorcijumu sa firmom ''Kanstet'' iz Estonije. Planirani rok za završetak radova je mart 2017.godine.

Investitor: Republička direkcija za imovinu Republike Srbije.

Završeni radovi na ski stazi Crni Vrh - Divčibare

kej U decembru 2016. godine završeni su radovi na ski stazi Crni Vrh na Divčibarama. Radovi su obuhvatali postavljanje dovodnog cevovoda I postavljanje potisnog cevovoda za osnežavanje staze, kao I postavljanje pumpne stanice sa kulom za hlađenje, koja je takođe deo sitema za osnežavanje staze. Ski staza Crni Vrh je deo kompleksa Divčibare Ski Resort I jedina je staza na Divčibarima sa sistemom za pravljenje veštačkog snega.

Investitor: Kej Invest Nekretnine.

Početak radova na uređenju terminala 2 na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu

kej U decembru 2016. godine počeli su radovi na uređenju terminala 2 na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. U pitanju je rekonstrukcija postojećih prostorija državnih institucija u okviru zgrade terminala. Rekonstrukcija obuhvata zamenu svih instalacija, zamenu stolarije i druge građevinsko-zanatske radove.

Investitor: AD Aerodrom Nikola Tesla, Beograd
Nadzor: Megaplus, Beograd

Završeni radovi na izgradnji Ambulante Doma zdravlja u Divcima

kej U julu 2016. godine završeni su radovi na izgradnji Ambulante Doma zdravlja u Divcima. Radovi su podrazumevali kompletnu izgradnju novog objekta. Projekat ovog objekta izradio je projektni biro AnaProjekt iz Valjeva, a investitor radova je JP "Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva.

Investitor: JP "Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva"
Nadzor: Aleksandar Lazarević, dipl.građ.inž., Milutin Mihajlović dipl.građ.inž., Milan Trifunović dipl.građ.inž., Milutin Srećković, dipl.inž.ele.

Završeni radovi na upravno-administrativnom objektu u okviru kompleksa TO Novi Beograd

kej U julu 2016. godine završeni su radovi na upravno-administrativnom objektu u okviru kompleksa TO Novi Beograd. Investitor ovih radova je JKP Beogradske Elekrane. Radovi su se izvodili u Upravnoj zgradi br. 3 i na parternom uređenju terena oko zgrade. Objekat se sastoji iz 3 celine: restoran sa kuhinjom i magacinom, ambulanta i kancelarijski prostor. Površina objekta je oko 1300 m2. Radovi na ovom objektu su podrazumevali aarhitektonsko-građevinske radove, radove vodovoda i kanalizacije, termotehničke radove, elektroenergetske radove, radove na uređenju terena i radove na izradi saobraćajnice.

Investitor: JKP Beogradske Elektrane
Nadzor: JP Beogradske Elektrane

Završeni radovi na adaptaciji i sanaciji Bloka 4 i Osuđeničke kuhinje u Specijalnoj zatvorskoj bolnici

kej Nakon sedam meseci izvođenja radova na sanaciji i adaptaciji Bloka 4 i Osuđeničke kuhinje u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, u februaru 2016. godine izvršena je primopredaja radova. Radovi su podrazumevali novu organizaciju prostora u cilju stvaranja humanijih uslova za boravak lica lišenih slobode. U skladu sa Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija, obezbeđene su prostorije koje su prirodno prozračne, osvetljene dnevnim i veštačkim osvetljenjem i zagrejane u skladu sa klimatskim uslivima. Radovi na sanaciji i adaptaciju su pored građevinskih i građevinsko-zanatskih radova obuhvatali i radove na vodovodu i kanalizaciji, mašinskim, elektroenergetskim i telekomunikacionim instalacijama.

Investitor: Republika Srbija, Ministarstvo pravde, Specijalna zatvorska bolnica u Beogradu
Nadzor: Društvo "EKOPLAN", Beograd

Završena izgradnja Osnovne škole u Poljanama-Obrenovac

kej Radove na izgradnji nove osnovne škole u Poljanama finasirao je UNOPS (United Nations Office for Project Services). Stari objekat koji se nalazio na parceli u potpunosti je srušen i uklonjen, a na njegovom mestu izgrađen je novi, prizemni objekat škole ukupne bruto površine 230m2. Škola sadrži dve učionice i jednu predškolsku učionicu, nastavničku kancelariju, sanitarni blok za profesore i đake i druge tehničke i pomoćne prostorije. Radovi na izgradnji škole trajli su od oktobra 2015. godine do marta 2016. kada je izvršen tehnički preled izvedenih radova na objektu.

Investitor: UNOPS (United Nations Office for Project Services)
Nadzor: Srđan Ćeranić dipl.inž.građ.
Zoran Kartalović dipl.inž.ele.
Dobrivoje Vukašinović dipl.maš.inž.

Završeni su radovi na izgradnji Atletske dvorane u Beogradu

kej U januaru 2016. godine završeni su radovi na realizaciji projekta Izgradnje atletske dvorane u Beogradu, druga faza. Atletska dvorana sagrađena je na delu vojnog kompleksa kasarne "General Jovan Mišković", ukupne bruto površine 7202,70m2 prema projektu iz 2011. godine koji je izradio "Centroprojekt" iz Beograda.
Atletska dvorana ima kapacitet od 1000 sedećih mesta. Osnovni sadržaj dvorane je fiksna atletska staza sa četiri ovalne trake, projektovana po standardima za staze unutar dvorane dužine 200m, u čijem središnjem delu su staza za trčanje na 50 i 60m sa osam traka, i četiri borilišta za skok s motkom, skok u dalj/troskok, skok u vis i bacanje kugle. Objekat je namenje za potrebe Vojne akademije i Atletskog saveza Srbije.

Investitor: Republika Srbija, Ministarstvo omladine i sporta
Republika Srbija, Ministarstvo odbrane, Sektor za materijalne resurse, Uprava za infrastrukturu, Vojnograđevinski centar "Beograd" Nadzor: Jasna Stojanović, dipl.inž.arh.
Vuk Stanković, dipl.inž.arh.
Aleksandra Stamenkov, dipl.inž.građ.
Tanja Pokornik, dipl.inž.maš.
Biljana Jovanović, dipl.inž.građ.
Radomir Ćalesan, dipl.inž.ele.
Dušan Milenković, dipl.inž.ele.
Tomislav Vujinović, dipl.inž.građ.

Završena je I faza adaptaciji rekonstrukcije objekta za štićenike Kazneno-popravnog doma u Valjevu

kej U decembru 2015. godine završeni su radovi na I Fazi rekonstrukcije objekta za štićenike Kazneno-popravnog doma u Valjevu. Radovi na realizaciji prve faze počeli su u maju 2014. godine, i obuhvatali su rekonstrukciju smeštajnog dela objekta i zatvorske kuhinje sa trpezarijom ukupne kvadrature 2930m2.

Investitor: Internacional Management Group (IMG)
Nadzor: Beo potez doo

Izvedeni su radovi na rekonstrukciji Gimnazije u Obrenovcu

kej Radovi na rekonstrukciji Gimnazije u Obrenovcu, oštećene tokom majskih poplava 2014. godine, završeni su tokom decembra meseca 2015. godine. Pored rekonstrukcije i sanacije unutrašnjeg prostora od oko 4000m2 i zamene instalacija, objekat gimnazije dobio je i novu fasadu. Radovi su finansirani iz različitih fondova koje sprovodi kancelarija Ujedinjenih Nacija UNOPS (United Nations Office for Project Services)

Investitor: UNOPS (United Nations Office for Project Services)
Nadzor: Gligor Obrenović. dipl.građ.inž.
Zoran Hadžić, dipl.inž.ele.
Radoslav Galić dipl.maš.inž.

Završeni su radovi na adaptaciji i sanaciji zatvorskog bloka u Okružnom zatvoru u Beogradu

kej U novembru 2015. godine završeni su radovi na adaptaciji i sanaciji zatvorskog bloka u Okružnom zatvoru u Beogradu. Adaptacijom je uspostavljena nova organizacija prostora zasnovana na stvaranju humanijih uslova za boravak lica lišenih slobode, a u skladu sa novim standardima. Radovi su zavrpšeni u predviđenom roku od 120 dana.

Investitor: Okružni zatvor u Beogradu
Nadzor: Sobraćajni institut CIP d.o.o. Beograd
Aleksandar Naumović, dipl.građ.inž.
Željko Marković dipl.građ.inž.
Zoran Drakulić dipl.inž.maš.
Marko Kraker dipl.inž.ele.
Predrag Drljča inž.ele.
Vladimir Živković. inž.ele.

U toku su radovi na izgradnji Retail Parka STOP-SHOP u Valjevu

kej U Valjevu, na lokaciji nekadašnjeg "Remonta" u toku je izgradnja Retail Parka STOP-SHOP. STOP-SHOP je lanac prodajnih objekata mešovitih brendova rasprostranjen u Centralnoj Evropi, internacinalne grupacije IMMOFINANZ Group, koja je od 2015. godine zastupljena i na srpskom tržištu. Prvi objekta otvoren je u Čačku u aprilu 2015. U Valjevu je je izgradnja STOP-SHOP centra započeta početkom decembra. Objekat je prizeman sa prostranim parkingom u sredini kompleksa i prostire se na površini od 6845m2, od čega 6200m2 prostora za izdavnje. Firma Kej je podizvođač radova, a nosilac posla je firma "KONSTRUKTOR KONSALTING" d.o.o. iz Beograda. Ugovoreni rok za završetak radova je mart mesec 2016. godine. Gradnja objekta se vrši prefabrikovanim betonskim elementima sa sistemom prednpregnutih greda raspona 18m.

Investitor: STOP.SHOP.9 d.o.o. Beograd
Nadzor: NORTH Engeeniring d.o.o. Subotica

Završena izgradnja sportske sale u OŠ "Branko Radičević" u Velikom središtu

kej U Velikom Središtu, Opština Vršac završena je izgradnja školske fiskulturne sale pri OŠ "Branko Radičević". Radove je finansirala Republika Srbija-Ministarstvo privrede i Opština Vršac. Objekat ima ukupnu bruto površinu od 822m2, i sastoji se od fiskulturne sale sa pratećim sadržajima (svlačionice, kupatila, servisne prostorije i dr.). Radovi na izgradnji otpočeli su u avgustu 2014. godine a završeni, nakon kraćih prekida, u novembru 2015. godine.

Investitor:Republika Srbija - Ministarstvo privrede
Republika Srbija - Opština Vršac Nadzor: Snežana Bakić dipl.grđ.inž.

Izgradnja ambulante u Divcima

kej U toku je izgradnja ambulante u Divcima "Doma zdravlja Valjevo" koje finansira JP "Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva". Ambulanta će biti smeštena u jednostavnom prizemnom objektu, ukupne bruto površine 113m2. U istom objektu biće smeštena i Apoteka Divci. Projekat je izradio projektni biro ANAPROJEKT iz Valjeva. Predviđeni rok za završetak radova je februar 2016. godine.

Investitor: JP "Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva"
Nadzor: Aleksandar Lazarević dipl.grđ.inž.

Završeni radovi na rekonstrukciji spoljne kanalizacione mreže u OŠ "14 Oktobar" u Bariču

kej Početkom septembra 2015. godine završeni su radovi na rekonstrukciji spoljnog razvoda kanalizacione mreže u OŠ "14 Oktobar" u Bariču. Nakon potpisivanja ugovora sa UNOPS-om koji je finansirao rekonstrukciju kanalizacione mreže, u junu su otpočeli radovi na realizaciji projekta.

Investitor:JP UNOPS (United Nations Office for Project Services)
Nadzor: JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac, Smilja Mašić

 

U toku su radovi na adaptaciji i sanaciji zatvorskog bloka u Okružnom zatvoru u Beogradu i osuđeničke kuhinje i bloka 4 u Zatvorskoj bolnici

kej Krjem juna i početkom jula 2015. godine potpisana su dva ugovora koja se odnose na adaptaciju i sanaciju bloka 4.0 i osuđeničke kuhinje u Specijalnoj zatvorskoj bolnici i pritvorskog bloka u Okružnom zatvoru u Beogradu. Rok za završetak svih radova je 15 odnosno 110 dana.

Investitor: Republika Srbija, Ministarstvo pravde, Specijalna zatvorska bolnica u Beogradu
Okružni zatvor u Beogradu
Nadzor: Sobraćajni institut CIP d.o.o. Beograd(pritvorski blok)
Društvo "Ekoplan" d.o.o.(zatvorska bolnica)

 

Parterno uređenje nove OŠ "Milovan Glišić" u Valjevu

kej U toku su radovi na parternom uređenju dvorišta novoizgrađene OŠ "Milovan Glešić" u Valjevu. Radovi obuhvataju izradu drenažnih kanala, postavljenje drenažnih cevi, humiziranje drenažnih rovova i izradu potpornih betonskih šipova. Radovi su otpočeli u septembru 2015. godine a završetak ugovorenih radova planiran krajem 2015 godine.

Investitor:JP "Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva"
Nadzor: Aleksandar Lazarević, dipl.građ.inž.

 

Završena sanacija i adaptacija Biblioteke „Vlada Aksentijević“ u Obrenovcu

kej“ Sredinom septembra 2015. godine završeni su radovi na sanaciji i adaptaciji gradske biblioteke u Obrenovcu. Objekat je u potpunosti priveden upotrebi a rdovi na sanaciji i adaptaciji su obuhvatalai sanaciju fasade i restauraciju postojećih drvenih prozora, sanaciju krova, izradu nove ograde i kapije, unutrašnje radove na postavljanju novog poda i malterisanju, izolatereske radove i radove na elektroinstalacijama. Radovi su izvedeni u ugovorenom roku i trajali su od maja do septembra 2015. godine.

Investitor: United Nations Office for Project Services (UNOPS)
Nadzor: Gligor Obrenović dipl.inž.građ.
Zoran Hadžić dipl.inž.ele.

Završena izgradnja dve zgrade carinskog terminala-slobodne zone u Smederevu

kej“ U septembru je završena izgradnja dva objekta na carinskom terminalu-slobodne zone u Smederevu. Jedan od objekata je zgrada carinskog terminala-slobodne zone, ukupne bruto površine 115m2, spratnosti P+1. Drugi objekat je poslovna zgrada slobodne zone spratnosti P+1, ukupne bruto površine 290m2. Radovi na izgradnji započeti su krajem juna 2015. godine.

Investitor: Grad Smederevo
Nadzor: Vesna Janković, dipl.građ.inž.
Nebojša Kuzmanović dipl.građ.inž.
Slobodan Jemović, dipl.inž.ele.
Gordana Stević, dipl.inž.maš.
Kostić Nebojša, dipl.inž.građ.
Ljiljana Rajić, geod.teh.

Radovi na izgradnji stambeno poslovnog objekta u Krunskoj ulici u Beogradu

kej U Krunskoj ulici u Beogradu, neposredno pored Kalenić pijace u toku su radovi na izgradnji stambeno poslovnog objekta. Projekat je izradio projektni biro TIME studio iz Beograda. U zgradi ukupne bruto površine oko 1800m2 smešteno je šest stanova od 80 do 200m2, dva lokala i dva poslovna apartmana. Radovi na izgradnji otpočeli su u julu 2015. godine a posao je ugovoren po sistemu "ključ u ruke". Kompletni radovi na izgradnji biće završeni do avgusta 2016. godine.

Investitor: SANIDEI d.o.o. Obrenovac
Nadzor: Zoran Nikolić, dipl.građ.inž.

 

Druga faza izgradnje atletske dvorane u Beogradu

kej“ Ugovor o izvođenju radova na izgradnji druge faze atletske dvorane koja se gradi na delu vojnog kompleksa - kasarne "General Jovan Mišković" u Beogradu potpisan je 10. jula 2015. godine posle čega su i otpočeli radovi na izvođenju. Rok za izvođenje radova je 150 kalendarskih dana.
Prva faza obuhvatala je pripremne i zemljane radove, izradu armirano-betonske i čelične konstrukcije objekta, kao i sve pripremne radove na uređenju terena, izmeštanje Banjičkog potoka i instalaterske razvode ispod podnih ploča. Druga faza obuhvata ostale građevinsko-zanatske radove, instalaterske radove i uređenje terena.
Atletska dvorana sa pripadajućim administrativno-sportskim sadržajima je objekat spratnosti P, ukupne bruto površine 7202.70m², gabarita po osama 114.25x62.00m. Objekat je funkcionalno prilagođen potrebama budućih korisnika - Vojne akademije i Atletskog saveza Srbije.

Investitor: Republika Srbija-Ministarstvo omladine i sporta
Republika Srbija-Ministarstvo odbrane-Sektor za materijalne resurse-Uprava za infrastrukturu - Vojnograđevinski centar "Beograd"
Nadzor: Jasna Stojanović, dipl.inž.arh.
Vuk Stanković, dipl.inž.arh.
Aleksandra Stamenkov, dipl.inž.građ.
Tanja Pokornik, dipl.inž.maš.
Biljana Jovanović, dipl.inž.građ.
Radomir Ćalasan, dipl.inž.ele.
Dušan Milenković, dipl.inž.ele.
Tomislav Vujinović, dipl.inž.građ.

U toku je izgradnja stambene zgrade u ulici Strahinjića Bana u Beogradu

kej U junu 2015. godine potpisan je ugovor o izvođenju radova na izgradnji ekskluzivne stambene zgrade u Beogradu u ulici Strahinjića Bana. Stambeni objekat se gradi na mestu postojeće stambene zgrade koja se u potpunosti ruši. Novi stambeni objekat imaće ukupnu kvadraturu oko 3600m2 sa 19 stambenih jedinica i 2 lokala u prizemlju objekta. Spratnost objekta je Po+Pr+6+Pe. Projekat je izradila firma TIME studio za projektovanje d.o.o. iz Beograda. Radovi na izgradnji otpočeli su u julu 2015. godine a kompletan završetak radova planiran je za oktobar 2016. godine.

Investitor: STEFIAL d.o.o. Beograd
Tijana Obradović
Stambena zadruga "ELMOSSTAN"
Mirjana Dragojlović
Nadzor: Mladenko Babić dipl.inž.građ.

 

Završeno izvođenje naknadnih radova na Sportskoj hali u Inđiji

kej“ Nakon završetka radova ugovorenih osnovnim ugovorom, na završetku prve faze sportske sale u Inđiji, Direkcija za izgradnju opštine Inđija, GPD Kej I GP Zlatibor-gradnja Beogrd potpisali su ugovor o izvođenju naknadnih radova na završetku prve faze. Ugovor je potpisan u februaru 2015. godine a ugovoreni radovi završeni krajem aprila 2015. Naknadni radovi podrazumevali su radove na slojevima poda, gipsarkske, molerske, bravarske, izolaterske radove I druge redaove koji su bili neophidni za kompletan završetak prve faze izvođenja sportske hale Hala ima ukupnu bruto površinu od 8046m2 sa oko 2000 sedećih mesta na tribinama.

Direkcija za izgradnju opštine Inđija J.P. Inđija
Nadzor: mr. Radoslav Lekić dipl.građ.inž.
dr. Đorđe Lađinović dipl.građ.inž.
Branislav Jakovljević dipl.građ.inž

 

Završena je izgradnja objekta socijalnog stanovanja u Orlovskom naselju u Beogradu

kej“ Zgrada socijalnog stanovanja u Orlovskom naselju građena je u sklopu projekta „Poboljšаnje životnih uslovа nаjugroženijih romskih porodicа u Beogrаdu“ ili skrаćeno „Sаgrаdimo dom zаjedno“. Projekat je finаnsirа Delegаcijа Evropske unije (DEU) а sprovodi Kаncelаrijа zа projektne usluge Ujedinjenih nаcijа (UNOPS) u pаrtnerstvu sа Grаdom Beogrаdom i Kаncelаrijom visokog komesаrа Ujedinjenih nаcijа zа ljudskа prаvа, Dаnskim sаvetom zа izbeglice i Centrom zа unаpređenje stаnovаnjа socijаlno ugroženih grupа.
Izgradnja objekta započetaje u julu 2014. godine. Ukupna bruto površina objekta iznosi 952,80m2, objekat je spratnosti P+1s. Radovi su završeni sredinom marta 2015. godine.

Investitor:United Nations Office for Project Services (UNOPS)
Nadzor: Dragan Sokić dipl.inž.arh.

 

Završena rekonstrukcija stare školske sale u OŠ Petar Vragolić u Ljuboviji

kej“ Krajem juna 2015. godine, završeni su radovi na rekonstrukciji sportske sale u Osnovnoj školi Petar Vragolić u Ljuboviji. Radovi su otpočeli u maju 2015. godine, i obuhvatali su zamenu poda, instalacija grejanja, vodovoda i kanalizacije, farbanje fasadnih zidova i zamenu zastakljenja na prozorima. Ukupna površina sale iznosi oko 400m2. Radove su završeni u predviđenom roku.

Investitor:United Nations Office for Project Services (UNOPS)
Nadzor: Gojko Grbić dipl.građ.inž.
Branislav Tošić dipl.maš.inž.
Vladan Ristivojević dipl.inž.ele.

 

Početak radova na sanaciji i adaptaciji Biblioteke „Vlada Aksentijević“

kej“ RKarajem maja 2015. godine otpočeće radovi na sanaciji i adaptaciji Biblioteke „Vlada Aksentijević“ u Obrenovcu. Nakon majskih poplava 2014, godine objekat biblioteke je oštećen, a u maju će započeti radovi na njegovoj sanaciji i adaptaciji, koje finansira UNOPS. Radovi obuhvataju građevinske i građevinsko zanatske radove kao i radove na vodovodnim, kanalizacionim i elektro instalacijam. Završetak radova planiran je do kraja avgusta 2015. godine.

Investitor:United Nations Office for Project Services (UNOPS)
Nadzor: Gligor Obrenović dipl.inž.građ.
Zoran Hadžić dipl.inž.ele.

 

Završetak radova na spomen kući Radoja Domanovića u selu Ovsište

kej“ Radovi na sanaciji i adaptaciji spomen kuće Radoja Domanovića su završeni, a primopredaja radova izvršena je 2. maja 2015. godine. Radovi u selu Ovsište započeti su 24. novembra 2014. godine, i obuhvatali su zamenu dotrajale krovne konstrukcije i krovnog pokrivača, reparaciju postojećih drvenih prozora, sanacija i farbanje fasade, delimičnu zamenu podne ploče, kao i niz drugih radova na sanaciji dotrajalih elmenata.

Investitor:Republika Srbija-Ministarstvo privrede
Nadzor: Radmila Čukić inž.građ.

 

Završena izgradnja rezervoara u Divcima

kej“ U junu 2014 otpočeli su radovi na izgradnji rezervoara za potrebe vodovoda Lukavac-Divci u Divcima.

Investitor: JP „Direkcija za urbanizam. građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“
Nadzor: /

 

Izgradnja fiskulturne sale u OŠ „Branko Krsmanović“ u Busilovcu

kej“ Radovi na izgranji fiskulturne sale u Busilovcu, u OŠ „Branko Krsmanović“, započeti su krajem marta 2015 godine. Radovi obuhvataju kompletnu izgradnju slobodnostojećeg objekta u dvorištu škole, bruto površine oko 450m2, koji se sastoji od fiskulturne sale sa svlačonicama, kancelarijom i kotlarnicom sa ostavom za ogrev. Ugovoreni radovi biće završeni do 1. septembra 2015. godine.

Investitor: OŠ „Branko Krsmanović“ Sikirica
Nadzor: Zoran Antonijević dipl.inž.građ.

 

Izgradnja Doma zdravlja u Kovinu

kej“ Krajem marta 2015. godine potpisan je ugovor između Doma zdravlja u Kovinu i firme Kej koji se odnosi na izvođenje radova na II fazi izgradnji objekta hitne medicinske pomoći i fizikalne medicine i rehabilitacije. Radovi se odnose na izvođenje sive faze, bez završnih radova, na objektu ukupne kvadrature oko 600m2. Radovi naizgradnji otpočeli su tokom aprila meseca, a završetak ugovorenih radova planiran je za septembar 2015. godine.

Investitor: Dom zdravlja Kovin
Nadzor: „UTVA SILOSI“ a.d. Kovin

 

Završena izgradnja UNOPS kuće u Lipanoviću kod Krupnja

kej“ U okolini Krupnja, u mestu Lipanović završena je izgradnje još jedne kuće namenjene ugroženima u poplavama. Radovi na izgradnji kuće od 100m2 otpočeli su u novembru 2014. godine a završeni početkom februara 2015. godine.

Investitor: United Nations Office for Project Services (UNOPS)
Nadzor: Gojko Grbić dipl.inž.ing.

 

Završena izgradnja sportske sala u Prvoj obrenovačkoj školi u Obrenovcu

kej“ Radovi na izgradnji sale u Prvoj obrenovačkoj školi započeti su još u aprilu 2014. godine, ali su zbog vremeskih neprilika tokom maja meseca radovi obustavljeni. U februaru 2015. nastavilo se sa izvođenjem ugovorenih radova, a u martu 2015 radovi na izgradnji sale su završeni.
U okviru sportske sale od 956m2 bruto površine, nalazi se višenamenska sportska sala, svlačionice, toaleti, kabinet nastavnika, prostorija za sprave kao i druge prostorije tehničke namene. Objekat je celom površinom ukopan do dubine oko 5m, a nadzemni deo objekta visine oko 4m je u potpunosti zastakljen i obložen vertikalnim drvenim letvicama. Radovi na izgradnji, pored građevinskih radova obuhvartali su i radove na termotehničkim instalacijama, instalacijama vodovoda i kanalizacije i elektro instalacijama.

Investitor: JP za izgradnju Obrenovca
Nadzor: Snežana Čolović dipl.inž.arh.
Dragana Ilić dipl.inž.građ.
Zoran Prvulović dipl.inž.ele.

 

Završeni radovi na rekonstrukciji hale u fabrici „Krupanjka-Krupanj“ u Krupnju

kej“ U februaru 2015. godine završeni su radovi na rekonstrukciji „nove proizvodne hale“ površine 3080m2, otpočeti početkom decembra prethodne godine. Rekonstrukcija je podrazumevala rekonstrukciju proizvodnog prostora površine 2130m2 sa magacinskim prostorima, kancelarijama, svlačionicama za radnike i trpezarijom. U okviru radova na rekonstrukciji zamenjeni su i podovi, popravljena i zamenjena spoljna i unutrašnja stolarija, urađeni molersko-farbarski radovi, i radove na elektro instalacijama i instalacijama vodovoda i kanalizacije.

Investitor: „Krupanjka-Krupanj“ doo, Krupanj
Nadzor: Novica Obradović dipl.inž.građ.
Aleksandar Vićentić m.inž.građ.

 

Završena izgradnja 9 kuća u okolini Valjeva, Uba i Lajkovca

kej“ U februaru je završena izgradnja 9 kuća od 15, koliko je predviđeno ugovorom. Kuće su građene u mestima u okolini Valjeva i Valjevu kao i na teritorijama opština Ub i Lajkovac. Kao što je predviđeno Zakonom o otklanjanju posledica poplava u RS, kuće su građene u tri tipa: 60m2, 80m2 i 100m2.Investitor: United Nations Office for Project Services (UNOPS)
Nadzor: Milan Petrović dipl.ing.građ. (za Valjevo)
Gojko Grbić dipl.inž.ing. (za Ub i Lajkovac)

 

Završeni radovi na rekonstrukciji sportske sale u gimnaziji „Vuk Karadžić“ u Trsteniku

kej“ Tokom decembra 2014. godine završeni su radovi na rekonstrukciji gimnazije u Trsteniku. Ugovor o izvođenju radova zaključen je u septembru 2014. godine sa UNOPS-om (United Nations Office for Project Services). Građevinsko zanatski radovi obuhvatali su molersko-farbarske, parketarske, keramičarske radove, zamenu spoljašnje i unutrašnje stolarije i radove na pokrivanju. Pored toga zamenjena je kompletna istalacija jake struje i izveđena gromobranska instalacija. Površina sportske sale iznosi oko 410m2.

Investitor:UNOPS (United Nations Office for Project Services)
Nadzor: Miloš Miletić dipl.građ.inž.

 

Izgradnja porodične kuće u Valjevu

kej“ U naselju Poapare u Valjevu završena je izgradnja prodičnog stambenog objekta. Objekat se nalazi na strmom terenu, pa je shodno tome koncipiran kao prizemni objekat sa poluukopanim suterenom a predviđena je i mogućnost naknadnog proširivanja u potkrovlju. Projekat je izradio „Projektni biro Krsmanović“ iz Valjeva. Ukupna bruto površina objekta iznosi 214,50m2.

Investitor: Milka Milovanović
Nadzor: /

 

Završena izgradnja Reciklažnog Centra Blaževo u Novom Pazaru - I faza

kej“ U prvoj fazi Reciklažni centar opremljen je za separaciju i baliranje papira, kartona, PET ambalaže i plastične folije. Radovi na izgradnji I faze centra trajali su od avgusta do decembra 2014. godine. Reciklažni centar nalazi se u naselju Blaževo u Novom Pazaru, na parceli od 4168m2, na kojoj je planirana i II faza izgradnje u kojoj će kapaciteti Recilažnog centra biti povećani. Projekat finasira Kancelarija Ujedinjenih Nacija za projekte (UNOPS).

Investitor:United Nations Office for Project Services (UNOPS)
Nadzor: Fuad Mujović dipl.građ.inž. Sabit Lekpek dipl.inž.ele. Salih Salihović dipl.inž.maš. Saljahudin Muratović dipl.građ.inž.

 

Izgradnja 16 kuća ugroženima u poplavama

kej“ U toku je izgradnja 16 kuća u selima u oklini Valjeva, Lajkovca, Uba i Bajine Bašte. Sve kuće namenjene su ljudima koji su u tokom majskih poplava izgubili krov nad glavom. Prema Zakonu o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji, obnova porodičnih stambenih objekata sprovodi se izgradnjom tipskih objekata i to: Tip 1, površine 60m2; Tip 2, površine 80m2; Tip 3, površine 100m2. Završetak izgradnje svih objekata planiran je do 21. februara 2015. godine.

Investitor: UNOPS (United Nations Office for Project Services )
Nadzor:Milan Petrović dipl.građ.inž.

 

Završena izgradnja kuća ugroženima u polavama u Valjevu

kej“ Izgradnja četiri kuće u Valjevu završena je početkom decembra 2014. godine. Kuće namenjen ljudima ugroženim u poplavama završene su u ugovorenom roku, a sa useljavanjem će se početi nakon dobijanja upotrebnih dozvola. Kuće su građene u tri tipa kvadrature 60, 80 i 100m2. Donaciju Šeika Kalife Bin Zajeda al Nahyana sprovodi UNDP ( The United Nations Development Programme) a preko Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područija Republike Srbije.

Investitor: UNDP (The United Nations Development Programme)
Nadzor:Mace doo, Beograd

 

Rekonstrukcija proizvodne hale u fabrici „Krupanjka-Krupanj“ u Krupnju

kej“ U fabrici tekstila „Krupanjka-Krupanj“ doo u Krupnju otpočeli su radovi na rekonstrukciji „nove proizvodne hale“ površine 3080m2. Proizvodna hala imaće proizvodni prostor površine 2130m2 sa magacinskim prostorima, kancelarijama, svlačionicama za radnike i trpezarijom. Radovi na rekonstrukciji podrazumevaju i zamenu poda, popravku i zamenu spoljne i unutrašnje stolarije, molersko-farbarske radove, i radove na elektro instalacijama i instalacijama vodovoda i kanalizacije. Ugovoreni rok za završetak radova je 30. decembar 2014. godine.

Investitor: „Krupanjka-Krupanj“ doo, Krupanj
Nadzor:Novica Obradović dipl.inž.građ.
Aleksandar Vićentić m.inž.građ.

 

Adaptacija i sanacija spomen kuće Radoja Domanovića u selu Ovsište

kej“ U toku su radovi na sanaciji i adaptaciji spomen kuće Radoja Domanovića u selu Ovsište, Opština Topola. U spomen kući nalazi se biblioteka sa čitaonicom. Radovi obuhvataju zamenu dotrajale krovne konstrukcije i krovnog pokrivača, reparaciju postojećih drvenih prozora, sanacija i farbanje fasade, delimičnu zamenu podne ploče, kao i niz drugih radova na sanaciji dotrajalih elmenata. Radovi su otpočeli popčetkom novembra 2014, a ugovoreni rok za izvođenje je 90 dana.

Investitor: Republika Srbija-Ministarstvo privrede
Nadzor: Radmila Čukić inž.građ.

 

Završena izgradnja stambenih objekata socijalnog stanovanja u Zrenjaninu-I faza

kej“ Rdovi na izgradnji I faze stambenih objekata namenjenih socijalnom stanovanju u Zrenjanjinu u završeni, a zvanična primopredaja objekta je 29. decembra 2014. godine. I faza radova obuhvatala je izgradnju dve grupacije objekata, od ukupno četiri, ukupne kvadrature 620.10m2. Radovi su ugovoreni po sistemu „ključ u ruke“.

Investitor:JP „Gradska stambena agencija“ Zrenjanin
Nadzor: Božidar Đurica dipl.ing.arh.

 

Armirano-betonski plato u fabrici industrijskih gasova MESSER u Pancevu

kej“ U fabrici industrijskih gasova MESSER u Pančevu, završena je izgradnja armirano-betonskog platoa za skladištenje boca i paleta. Plato za skladištenje predstavlja armirano-betonsku ploču debljine 15cm, koja zauzima površinu od 764m2. Radovi na izgradnji platoa završeni su u oktobru 2014. godine.

Investitor: „MESSER TEHNOGAS“ A.D.
Nadzor:

 

Izgradnja kuća ugroženima od poplava - Valjevo

kej“ Početkom oktobr otpočela je izgradnja 4 kuće namenjene ljudima ugroženim tokom majskih poplava. Izgradnju kuća finasirala je fondacija Šeika Kalife Bin Zajeda al Nahyana a preko UNDP-a ( The United Nations Development Programme). U saradnji sa Gradom Valjevom određene su 4 parcele u vlasništvu grada na kojima se gradi 4 kuće različite kvadrature. Dve kuće od 100m2 i po jedna od 80m2 i 60 m2. Kompletan završetak radova očekuje se početkom decembra.

Investitor: UNDP (The United Nations Development Programme)
Nadzor: Mace doo, Beograd

 

Sanacija Prve obrenovačke osnovne škole

kej“ U okviru projekta „Da svi pomognemo“ koji je pokrenula fondacija Ana i Vlade Divac, saniran je još jedan objekat oštećen tokom majskih poplava. Radove na sanaciji Prve obrenovačke osnovne škole u Obrenovcu finasirala je organizacija PAH (POLSKA AKCJA HUMANITARNA). Radovi su završeni u predviđenom roku, a 23. oktobra organizovano je svečano otvaranje objekta povodom završetka radova.

Investitor: Fondacija „Ana i Vade Divac“ Beograd
Nadzor: Stojan Radonjić dipl.inž.građ.

 

Završetak radova na uređenju dečijeg igrališta park pećina u Valjevu

kej“ Dečije igralište u parku Pećina otvoreno je 31. oktobra 2014. godine nakon završetka radova započetih u julu mesecu. Radovi su obuhvatali uređenje oko 850m2 parka. Igralište je opremeljeno različitim spravama za igru dece koje su postavljene na podlogu od ploča od reciklirane gume koja obezbeđuje konfor i sigurnost dece. Uz popločane pešačke staze postavljene su klupe i formirane nove zelene površine. Celo igralište ograđeno je drvenom ogradom u cilju povećanja bezbednosti dece.

Investitor: JKP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“
Nadzor: Aleksandar Lazarević, dipl.inž.građ.
Marija Mitrović, dipl.inž.arh.

 

Predškolska ustanova „Ub“ - Sanacija od poplava

kej“ Fondacija „ANA I VLADE DIVAC“ finansirala je sanaciju Predškolske ustanove „Ub“ na Ubu, oštećene tokom majskih poplava. Kao i u većini objekata zahvaćenih poplavom, radovi na sanaciji pretećžno su obuhvatali radove na zameni poda i molersko farbarske radove. Radovi na sanaciji završeni su krajem avgusta.

Investitor: Predškolska ustanova „Ub“ preko fondacije „ANA I VLADE DIVAC“
Nadzor: Živorad Lazarević dipl.građ.inž.

 

Adaptacija tavanskog prostora doma učenika u vrnjačkoj banji

kej“ U septembr su završeni radovi na adaptaciji tavanskog prostora Doma učenika Ugostiteljsko-turističke škole u Vrnjačkoj Banji. Adaptacija je obuhvatala uređenje 117.58m2 tavanskog prostora u kojem su sada smeštene učeničke sobe sa kupatilom i medijateka. Izvođenje radova trajalo od jula do septembra 2014. godine.


Investitor: Ugostiteljsko-turistička škola sa dom učenika, Vrnjačka Banja
Nadzor: Snežana Stojanović dipl.inž.građ.

 

Izgradnja Reciklažnog Centra Blaževo u Novom Pazaru - I faza

kej“ U naselju Blaževo u Novom Pazaru u toku je izgradnja Reciklažnog centra „Blaževo“ koju finasira Kancelarija Ujedinjenih Nacija za projekte (UNOPS). Izgradnja Reciklažnog centra predviđenaje u dve faze na parceli površine 4168m2. U prvoj fazi u Reciklažnom centru će se vršiti separacija i baliranje papira, kartona i PET ambalaže i plastične folije, dok se za drugu fazu predviđa nabavka opreme za skladištenje ostalog reciklabilnog otpada komunalnog karaktera (auto-gume, kabasti kućni otpad, građevinski i dr.) kao i kućnog opasnog otpada (staro motorno ulje, stari akumulatori, kućni elektronski otpad i sl.).
Radovi na realizaciji I faze radova otpočeli su krajem avgusta 2014. godine, a završetak radova planiran je za oktobar.

Investitor: United Nations Office for Project Services (UNOPS)
Nadzor: Fuad Mujović dipl.građ.inž.
Sabit Lekpek dipl.inž.ele.
Salih Salihović dipl.inž.maš.
Saljahudin Muratović dipl.građ.inž.

 

Rekonstrukcija krova na OŠ Vladika Nikolaj Velimirović u Valjevu

kej“ Nakon završene prve faze radova na rekonstrukciji krova na OŠ Vladika Nikolaj Velimirović u Valjevu, u septembru je započeta rekonstrukcija još tri dela krova (1, 2 i 7). Rekonstrukija obuhvata zamenu kompletnog krovnog pokrivača , izradu horizontalnih i vertikalnih oluka i postavljanje PVC svetlosnih kupola. Rekonstrukciju ovog dela krova finansira Kancelarija Ujedinjenih Nacija za projekte (UNOPS).

Investitor: United Nations Office for Project Services (UNOPS)
Nadzor: Aleksandar Lazarević dipl.građ.inž.

 

Izgradnja otvorenog košarkaškog terena „Student“ u Valjevu

kej Otvoreni košarkaški teren „Student“ nalazi se na parceli nadomak reke Ljubostinje, na kojoj se nalazi i nedavno izgrađena sportska trening sala. Sportski teren „Student“ od velikog je značaja za grad, na njemu se tradicionalno odvijaju sportske aktivnosti i turniri lokalnog i medupštinskog znacaja.
Radovi na rekonstrukciji košarkaškog terena otpočeli su krajem avgusta 2014. godine. Radovi obuhvataju izgradnju košarkaškog terena , proširenje tribina kao i uređenje prostora okolo terena što podrazumeva ozelenjavanje, postavljanje ograde i osvetljenja. Površina terena biće obrađena gumenim sportskim podom, u crnoj boji. Planirani rok za završetak radova je 30 dana.

Investitor: JKP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“
Nadzor: Aleksandar Lazarević dipl.grad.inž.
Marija Mitrović dipl.inž.arh.

Izgradnja dečijeg igrališta u Parku Pećina u Valjevu

kej“ U Parku Pećina u toku su radovi na izgradnji dečijeg igrališta sa pešačkim stazama i novim zelenim površinama. Projektom je predviđeno uređenje oko 850m2 parka. Dečije igralište će biti opremljeno spravama za igru dece različitog uzrasta, koje se postavljaju na podlogu od reciklirane gume koja obezbeđuje konfor i bezbednost korisnika. Uz pešačke staze, popločane behaton pločama, biće postavljane klupe i zasađeno novo rastinje. Završetak radova planiran je do početka septembra 2014 godine.

Investitor: JKP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“
Nadzor: Aleksandar Lazarević, dipl.inž.građ.
Marija Mitrović, dipl.inž.arh.

 

Završena I faza radova u sportskoj hali u Indjiji

kej“ Tokom avgusta završeni su radovi na I fazi uređenja sportske hale u Indjiji. I faza obuhvatala je unutrašnje radove na postavljanju podova, izradi spuštenih plafona, zidanju pregradnih zidova, molersko farbarskie radove... Hala ima ukupnu bruto površinu od 8046m2 sa oko 2000 sedećih mesta na tribinama. Radove je izvodila firma GPD „KEJ“ zajedno sa Građevinskim preduzećem ZLATIBOR-GRADNJA iz Beograda.

Investitor: Direkcija za izgradnju opštine Inđija J.P. Inđija
Nadzor: mr. Radoslav Lekić dipl.građ.inž.
dr. Đorđe Lađinović dipl.građ.inž.
Branislav Jakovljević dipl.građ.inž

 

Sanacija od poplava Vrtića Nevena u Obrenovcu

kej“ U okviru humanitarnog projekta „DA SVI POMOGNEMO“ koji je pokrenula fondacija „Ana i Vlade Divac“ nakon katastrofalnih poplava koje su zadesile Srbiju, finansirana je sanacija Vrtića Nevena u Obrenovcu. Sanacija je započeta sredinom jula i završena u roku od 30dana. Radovi na sanaciji su obuhvatali zamenu poda i molersko farbarske radove u sobi za dnevni boravak, fiskulturnoj sali ,hodniku i sanitarnom čvoru., kao i zamenu drvenih vrata oštećenih tokom poplava.

Investitor: Fondacija „ANA I VLADE DIVAC“
Nadzor: Vladimir Čanić dipl.građ.inž.

 

Završeni radovi na zameni stolarije i izradi fasade na srednjoj školi Niketa Remezijanski

kej“ Od kraja aprila do sredine juna trajali su radovi na kompletnoj zameni stolarije i izradi fasade na objektu srednje škole Niketa Remezijanski u Beloj Palanci. Izvedeno je ukupno 1843m2 fasade i zamenjena komletna stolarija PVC stolarijom sa dvostrukim niskoemisionim staklom, čime je povećana energetska efikasnost objekta i poboljšani uslovi u kojima se održava nastava.

Investitor: Srednja škola „Niketa Remezijanski“ Bela Palanka
Nadzor: Vlastimir Stanković dipl.građ.inž.

 

Završeni radovi na adaptaciji poslovnice "Telekom Srbija" a.d. u Valjevu

kej“ Sredinom maja završeni su radovi na adaptaciji poslovnice Telekoma Srbija a.d. Radovi su obuhvatali kompletno unutrašnje uređenje lokala na Gradskom trgu u Valjevu, na ukupno 175.35m2 neto površine. Adaptacija poslovnice urađena je po projektu firme „STUDIO ZOOM“ iz Beograda.

Investitor: Telekom Srbija a.d.
Nadzor: Boris Borisić dipl.inž.građ.
Nikola Lalović dipl.inž.ele.

 

Rekonstrukcija objekta za štićenike Kazneno-popranog doma u Valjevu

kej“ Firma GPD „Kej“ je u konzorcijumu sa firmom GP „Zlatibor-gradnja Beograd“ iz Beograda i firmom „INGRAP-OMNI“ iz Valjeva dobila posao na rekonstrukciji i adaptaciji objekta za štićenike o okviru Kazneno-popravnog doma u Valjevu. Radovi su podeljeni u dve faze i obuhvataju rekonstrukciju dva bloka ukupne bruto površine 5727.38m2.
U maju su otpočeli radovi na prvoj fazi koja se odnosi na rekonstrukciju i adaptaciju smeštajnog bloka ukupne bruto površine 2927.12m2. Objekat ima prizemlje i dve etaže. Rekonstrukcijom se unapređuje smeštajna funkcija objekta, adaptiraju prostorije za službu obezbeđenja i prostorije za vaspitače, čime se dobio prostor za smeštanje ambulante sa stacionarom za bolesna osuđena lica. Naručilac posla je IMG(Internacional Management Group), a radove finansira Vlada Kraljevine Norveške. Rok za završetak obe faze rekonstrukcije je 18 meseci.

Investitor: Internacional Management Group (IMG)
Nadzor: Beo potez doo, Beograd

 

Završeni radovi na rekonstrukciji objekta Centra za sudsku medicinu, toksikologiju i molekularnu genetiku

kej“ Radovi na rekonstrukciji objekta Centra za sudsku medicinu, toksikologiju i molekularnu genetiku u okviru Kliničkog centra Vojvodine su završeni, a primmopredaja radova izvršena je početkom aprila 2014. godine. Radovi na rekonstrukciji su obuhvatali zamenu stolarije, izradu fasade, kompletnu zamenu krova kao i unutrašnje radove na adaptaciji prostora koji obuhvataju završne građevinsko-zanatske radove i radove na elektro, mašinskim, vodovodnim i kanalizacijonim instalacijama. Rekonstrukcija je realizovana prema projektu firme „TIM INŽENJERING“ doo iz Novog Sada.

Investitor: Klinički centar Vojvodine
Nadzor: TIM INŽENJERING doo ; Aleksandar Kovjanić dipl.inž.arh.

 

Izgradnja objekta socijalnog stanovanja u Beogradu-Velik Mokri Lug

kej“ U okviru projekta „Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima“ koji se sprovodi u Beogradu od 2010. godine na inicijativu Fondacije „Ana i Vlade Deivac“ , a u saradnji sa Medjunarodnom organizacijom za migracije-IOM, koja je i zvanični naručilac posla, u aprilu 2014. godine otpočela je realizacija III faze projekta. Ona obuhvata izgradnju četvrtog objekta socijalnog stanovanja ukupne bruto površine od 1382.96m2 koji se sastoji od 20 stambenih jedinica sa zajedničkim dnevnim boravkom. Kompletne radove na realizaciji objekta izvodi firma GPD „Kej“. Završetak radova planiran je za oktobar ove godine.

Investitor: Međunarodna organizacija za migracije-IOM
Nadzor: Goran Dević dipl.građ.inž.

 

Radovi na zameni stolarije i fasade na srednjoj školi Niketa Remezijanski

kej“ Krajem aprila 2014. godine otpočeli su radovi na zameni stolarije i izolacije fasadnih zidova na srednjoj školi Niketa Remezijanski u Beloj Palanci. Radovi imaju za cilj povećanje energetske efikasnosti objekta. Predviđena je ugradnja PVC stolarije sa dvostrukim niskoemisionim staklom punjenim argonom i termoizolacija, po sistemu kontaktne fasade, od kamene vune debljine 8cm. Završna obrada fasade je silikatni malter. Ukupna površina fasade na kojoj se izvodi radovi iznosi 1843m2.

Investitor: Srednja škola „Niketa Remezijanski“ Bela Palanka
Nadzor: Vlastimir Stanković dipl.građ.inž.

 

Početak radova na završetku I faze sportske hale u Inđiji

kej“ Direkcija za izgradnju opštine Inđija finasirala je radove na završetku I faze sportske hale u Inđiji. Izgradnja sportske hale započeta je još 2008. godine, za potrebe Univerzijade koja je organizovana u Beogradu leta 2009. godine. Hala ima ukupnu bruto površinu od 8046m2 sa oko 2000 sedećih mesta na tribinama. Projekat za halu potpisao je arhitekta Miodrag Mirković, redovni profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.
Radovi na završetku I faze obuhvataju izradu podova, spuštenih plafona, zidanje pregradnih zidova, malterisanje, postavljanje izolacije kao i instalaterske radove na izvođenju vodovoda i kanalizacije sa sanitarijama. Ugovorene radove izvodi firma GPD „KEJ“ zajedno sa Građevinskim preduzećem ZLATIBOR-GRADNJA iz Beograda. Radovi su otpočeli počekom aprila 2014. a završetak se očekuje krajem juna iste godine.

Investitor: Direkcija za izgradnju opštine Inđija J.P. Inđija
Nadzor: mr. Radoslav Lekić dipl.građ.inž.
dr. Đorđe Lađinović dipl.građ.inž.
Branislav Jakovljević dipl.građ.inž

 

Završetak II faze radova na Gerontološkom centru u Valjevu

kej“ U martu su završeni radovi na izradi dela fasade i postavljanju spoljne PVC i AL stolarije u okviru II faze radova na Gerontološkom centru u Valjevu. Fasada je izvedena u „DEMIT“ sistemu na površini od oko 3000m2.
Investitor: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
Nadzor: JP Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva - Aleksandar Lazarević dipl.inž.građ.

 

Adaptacije poslovnice Telekoma Srbija a.d. u Valjevu

kej“Početkom marta 2014. godene, otpočeli su radovi na adaptaciji poslovnice Telekoma Srbija na Gradskom trgu u Valjevu. Radovi obuhvataju građevinske, građevinsko-zanatske, elektro i termotehničke radove na ukupno 175.35m2 neto površine. Projekat enterijera izradila je firma „STUDIO ZOOM“ iz Beograda, a odgovorni projektant je Nataša Prijović dipl.inž.arh. Završetak radova na adaptaciji očekuje se krajem aprila.

Investitor: Telekom Srbija a.d.

 

Adaptacija i snacija autogaraže za vršenje tehničkih pregleda trolejbusa-GSP Beograd

kej“JKP Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd je naručilac posla na adaptaciji i sanaciji dela objekta autogaraže u kompleksu Dorćol radi formiranja radnog prostora za vršenje tehničkih pregleda trolejbusa. Radovi na adaptaciji započetli su krajem februara 2014. godine, a završetak svih ugovorenih radova planiran je sredinom aprila ove godine.

Investitor: JKP Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd
Nadzor: KsenijaJurišić, dipl.inž.arh.
Saška Stošić, dipl.inž.građ.
Ljiljana Kovačić Savić dipl.inž.građ.
Ankica Popadić, el.tehn.
Predrag Marsenić, dipl.inž.maš.

 

Sanacija i rekonstrukcija starog konaka u manastiru Bogovađa

kej“ Zavod za zaštitu spomenika kulture „Valjevo“ finansirao je rekonstrukciju i sanaciju starog konaka u manastiru Bogovađa. Radovi su obuhvatali kompletnu rekonstrukciju krova, od zamene dotrajalih elemenata krovne konstrukcije, preko zamene krovnog pokrivača i limenih opšivki, do izvođenja gromobranske instalacije. Izvođenje ugovorenih radova završeno je u martu 2014. godine.

Investitor: Zavod za zaštitu spomenika kulture „Valjevo“
Nadzor: Milka Krstivojević dipl.inž.arh.
Nenad Krstivojević dipl.inž.građ.

 

Izgradnja stambenih objekata socijalnog stanovanja u Zrenjaninu

kej“ U ulici Franje Kluza bb, u Zrenjaninu otpočela je izgradnja stambenih objekata socijalnog stanovanja. U prvoj fazi planirana je izgradnja dve stambene grupacije, od ukupno četiri. Objekti su projektovani u stilu tradicionalne Banatske kuće. Ukupna površina stambenih objekata koji se izvode u prvoj fazi iznosi 620.10m2, a nakon druge faze ukupna površina iznosiće 1287.07m2. Projekat je izradio projektni biro „Prostor 2000 PLUS“ iz Zrenjanina za JP „Gradska stambena agencija“ Zrenjanin, koja je naručilac posla. Izgradnjaobjekata je po sistemu „ključ u ruke“, a završetak radova na I fazi planiran je za kraj jula 2014. godine.

Investitor: JP „Gradska stambena agencija“ Zrenjanin
Nadzor: Božidar Đurica dipl.ing.arh.

 

Okončani radovi na dogrdnji IV sprata i potkrovlja Zavoda za zaštitu studenata u Novom Sadu

kej“ U januaru 2014. završena je druga faza dogradnje objekta Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata u Novom Sadu. Prva faza obuhvatala je nadziđivanje IV sprata i postavljanje krova, dok su u drugoj fazi izvedeni svi ostali radovi, od fasade i stolarije, do elektroinstalacija i unutrašnjih završnih radova. Ukupna neto površina dograđenog sprata i potkrovlja iznosi 389.64m2. Glavni arhitektonsko-građevinski projekat, Glavni projekat elektro i TT instalacij i Glavni projekat mašinskih instalacija uradila je firma „Plan Partner“ iz Novog Sada. Kompletne radove na realizaciji II faze izvodila je firma GPD „Kej“.

Investitor: Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad
Nadzor: „Orbis company“ Novi Sad, Darko Veselinović dipl.inž.građ.

 

Radovi na rekonstrukciji započetog objekta SPA centra u Obrenovcu

kej“ Posle više od četiri godine, nastavljaju se radovi na izgradnji SPA centra u Obrenovcu. Izgradnja centra započeta je još 2009. godine, kada je projektom bila predviđena izgradnja tri lamele. Međutim, radovi započeti u januaru 2014. godine podrazumevaju rekonstrukciju samo lamele 1, i obuhvataju instalaterske, zanatske i završne radove. Projekat rekonstrukcije izradila je firma „BG PROJEKT STUDIO“ iz Beograda, a odgovorni projektant je Dragutin Kulezić dipl.inž.arh. Kompletne radove izvodi firma GPD „Kej“.

Investitor: JP za izgradnju Obrenovca
Nadzor: Snežana Čolović dipl.inž.arh.
Dragana Ilić dipl.inž.građ.
Zoran Prvulović dipl.inž.ele

 

Početak rekonstrukcije objekta Centra za sudsku medicinu u Novom Sadu

kej“ Tokom januara započeti su radovi na kompletnoj rekonstrukciji objekta Centra za sudsku medicinu, toksikologiju i molekularnu genetiku u okviru Kliničkog centra Vojvodine. Radovi na rekonstrukciji obuhvataju i postavljanje međuspratne i krovne konstrukcije ukupne površine 800m2. Završetak radova planiran je krajem februara ove godine. Projekat rekonstrukcije izradila je firma „TIM INŽENJERING“ doo iz Novog Sada, koja vrši i stručni nadzor izvođenja radova.

Investitor: Klinički centar Vojvodine
Nadzor: TIM INŽENJERING doo ; Aleksandar Kovjanić dipl.inž.arh.

 

Završena prva faza vidikovca „Majdan” u Valjevu

kej“ U decemru 2013. godine, na lokaciji vidikovca “Majdan“, u ulici Poparski put u Valjevu, završena je realizacija prve faze vidikovca paviljonskog tipa. Prva faza podrazumevala je uređenje denivelisanog, popločanog platoa od 83m2 sa tri jarbola za zastave visine 6m. Drugom fazom predviđena je izgradnja terase ukupne površine127m2 a trećom uređenje padine ispod vidikovca kao zelene površine sa pešačkim stazama.
Najviša tačka uređenog platoa nalazi se na koti 248.60 mnv, što je preko 60m iznad nivoa pešačke zone grada, što pruža odličan pogled na centralno jezgro Valjeva. Projekat uređenja vidikovca izradilo je JP Direkcija za urbanizam, građ. zemljište, puteve i izgradnju Valjeva.

Investitor: JP Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva
Nadzor: Aleksandar Lazarević dipl.inž.arh.

 

Kompanija HORMANN i građevinsko preduzeće KEJ postali su zvaični partneri

kej“ Internacionalna kompanija HORMANN, lider u proizvodnji garažnih i industrijskih rolo i segmentnih vrata, kućnih vrata, ramova i motora tokom leta 2013. postala je zvaničan partner firme KEJ.
Kompanija Hormann već više od 50 godina uspešno posluje na međunarodnom tržištu. Proizvodnja segmentnih vrata za garaže, koja štede prostor i otvaraju se vertikalno, kao i vrata za industrijske i komercijalne zgrade od 1960-tih godina, odredile su budući razvoj kompanije.
Od tada paleta proizvoda se postepeno širila. Danas, osim poznatih modela, Hörmann nudi rolo vrata, harmonika vrata, protivpožarna i brza vrata, motore za vrata i upravljačke kutije kao i sisteme pretovarne tehnike, protivpožarne i protivdimne završetkei, kućna i unutrašnja vrata, nadstrešnice i ramove.

 

Početak izgradnje fiskulturne sale u Hrtkovcima

kej“ U okviru Osnovne škole „Miloš Crnjanski“ U Hrtkovcima, tokom decembra, započeta je izgradnja fiskulturne sale. Na ukupnoj bruto površini od 1313.68m2 smešten je višenamenski sportski teren sa svlačionicama i 140 mesta za sedenje. Gledalište je organizovano delom u prizemlju a delom na galeriji.

Firma GPD „Kej“ zajedno sa firmama INGRAP-OMNI sa sedištem u Beogradu i firmom „REFLEX“ iz Majura radi na realizaciji objekta. Završetak radova očekuje se tokom 2014. godine.

Investitor: Osnovna škola „Miloš Crnjanski“ Hrtkovci
Nadzor: Elektrogradnja d.o.o. Ruma

 

U toku su radovi na izgradnji objekta socijalnog stanovanja u Bujanovcu

kej“ Nakon uspešne saradnje na realizaciji objektu socijalnog stanovanja u naselju Veliki Mokri Lug u Beogradu, firma GPD „Kej“ nastavlja saradnju sa udrženjem građana „Vizija“ iz Kragujevca na izvođenju višeporodičnog stambenog objekta u Bujanovcu. Objekat ima 20 stambenih jedinica namenjenih socijalno ugroženim licima. Ukupna bruto površina objekta je 1488.13m2, spratnosti Po+P+2 Realizacija objekta finasirana je od strane Evropske Unije, preko Delegacije evropske Unije u Republici Srbiji kroz projekat „Podrška u sprovođenju strategije za interno raseljena lica, izbeglice i povratnike u Srbiji“, koju sprovodi UNHCR sa svojim partnerom „Vizija“. Završetak grubih građevinskih radova očekuje se do kraja 2013. godine.

Investitor: Udruženje građana „Vizija“ iz Kragujevca
Nadzor: Ćani Salihi dipl.inž.arh. ; Nebojša Stojanović dipl.građ.inž.

 

U toku su radovi na izradi kantine u okviru cementare TITAN u Kosjeriću

kej“ U okviru cementare TITAN u Kosjeriću, nakon završetka radova na izradi baze za silos, započeti su radovi na rekonstrukciji i dogradnji upravne zgrade. Radovi obuhvataju dogradnju kantine ukupne bruto površine 170.36m2 i rekonstrukciju dela postojeće upravne zgrade spratnosti P+0. Završetak radova palaniran je početkom 2014. godine.

Investitor: TITAN CEMENTARA KOSJERIĆ DOO
Nadzor: Đorđe Nikolić dipl.inž.građ.

 

Parterno uređenje dvorišta obdaništa Guliver u Beogradu

kej“ U novembru su završeni radovi na uređenju dvorišta vrtića Guligver u ulici Mlade Bosne 5 u Beogradu. Radovi su obuhvartali kompletno uređenje partera dvorišta površine 11,12ar, od zamene ograde do izrade polpočanja i staza, spoljnog stepeništa i rampi, žardinjera i dečijih igrališta.

Investitor: Gradska Opština Vračar, Beograd
Nadzor: Vladan Milićević dipl.građ.inž.

 

Rekonstrukcija dela KBC „Dragiša Mišović“ na Dedinju

kej“ Rekonstrukcija drugog sprata bloka „A“ Kliničko-bolničkog centru „Dragiša Mišović“ na Dedinju završena je u septembru 2013. godine. Na površini od 780m2 urađena je kompletna rekonstrukcia bolničkih prostorija, od građevinsko-zanatskih radova do klime i ventilacije i medicinske opreme. Turska Agencija za Međunarodni razvoj i saradnju “TIKA” sa kancelarijom za koordinaciju programa u Beogradu, preko međunarodnog ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o tehničkoj i finansijskoj saradnji, finasnsirala je celokupan projekat rekonstrukcije.

Investitor: „ТIKA“-Turska Agencija za Međunarodni razvoj i saradnju
Nadzor: „LATOVIĆ NUOVO COMPANY DOO“

 

Završena adaptacija Mašinskog insituta u okviru Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

kej“ Završeni su radovi na adaptaptaciji prostora Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Prostor Mašinskog instituta u okviru Fakulteta tehničikih nauka adaptiran je u 500m2 nastavnog prostora. Adaptacija je obuhvatala građevinsko-zanatske radove i radove na električnim i mašinskim instalacijama, kao i kompletnu rekonstrukciju krova. Radovi su završeni sredinom oktobra 2013. godine.

Investitor: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
Nadzor: Svetislav Vasić.dipl.inž.građ.

 

Fasada i spoljna stolarija na Gerontološkom centru u Valjevu

kej“ U toku je izrada II faze građevinskih radova na Gerontološkom centru u Valjevu koji obuhvataju izvođenje fasade i postavljanju spoljne stolarije. Fasada se izvodi u „DEMIT“ sistemu na preko 3000m2 sa PVC i AL stolarijom.Kompletne radove izvodi firma GPD „Kej“ Valjevo zajedno sa firmom „Elastic Group“ iz Šapca. Završetak radova očekuje se početkom 2014. godine.

Naručilac posla: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike.
Nadzor: JP Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva-Aleksandar Lazarević dipl.inž.građ.

 

Cementara TITAN-završena izgradnja AB baze za silos

kej“ Početkom jula 2013. godine završeni su radovi na izgradnji armirano-betonske baze za čelični silos u okviru cementare TITATN u Kosjeriću. Ukupna visina konstrukcije je 10.5m fundirana armirano-betonskim šipovima na dubini 16.5m. Radovi na izradi armirano betonske baze započeli su početkom marta 2013. godine.

Investitor: “TITAN Cementara Kosjerić“
Nadzor: Željko Babić dipl.inž.građ.

 

Završeni radovi na rekonstrukciji i adaptaciji Specijalne bolnica za rehabilitaciju u Ribarskoj Banji

kej“ U junu 2013. godine uspešno su okončani radovi na rekonstrukciji I adaptaciji smeštajnog objekta “Vila Hercegovina” u okviru Specijalne bolnice za rehabilitaciju u Ribarskoj Banji u blizini Kruševca. Kompletni radovi, na nešto više od 1.500m2, izvodeni su od strane firme GPD “Kej”. Radovi su obuhvatali komplektnu rekonstrukciju objekta od unutrašnjiosti do fasade po projektu arhitekte Irene Kulezić ispred firme „BG Projekt Studio“ iz Beograda.

Investitor: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Ribarska Banja“
Nadzor: Dragutin Kulezić dipl.inž.arh.

 

Završena izgradnja višeporodičnog stambenog objekta u naselju Veliki Mokri Lug

kej“ Početkom 2013. godine realizovan je višeporodični stambeni objekat u naselju Veliki Mokri Lug, sa 40 stambenih jedinica na bruto površini oko 3000m2. Radove na izgradnji finansirala je Evropska unija kroz projekat „Podrška pristupa pravima, zapošljavanju i poboljšanju uslova života izbeglica i interno raseljenih lica u Srbiji“, i Grad Beograd preko Agencije za investicije i stanovanje, a sproveo UNHCR sa svojim partnerom „Vizijom“ iz Kragujevca.

Investitor: Udruženje građana „VIZIJA“ iz Kragujevca
Nadzor: Slobodan Radeč dipl.inž.građ. Ispred Saobraćajnog instituta CIP d.o.o. iz Beograda

 

Cementara „Titan“ Kosjerić

kej“ U Kosjeriću je započeto izvođenje radova na izradi armirano-betonskog oslonca za čelični silos na objektu cementare „Titan“. Radove samostalno izvodi firma „Kej“ Valjevo, u okviru čijeg projektnog biroa je izrađen projekat radova. Investitor je Cementara „Titan“ Kosjerić.

Trenutno su u toku zemljani radovi iskopa bušotina za šipove fi 800mm za betonsku bazu, nakon čega će biti izvedeni radovi armiranja i ugradnje betona.

Završetak svih radova je predviđen za maj 2013.

 

Specijalna bolnica za rehabilitaciju – Ribarska Banja

kej“ Započeti su radovi na rekonstrukciji i adaptaciji smeštajnog objekta „Vila Hercegovina“ u okviru Specijalne bolnice za rehabilitaciju u Ribarskoj Banji u blizini Kruševca. Specijalna bolnica je Investitor, a GPD „Kej“izvođač kompletnih radova.

Projektom je predviđeno izvođenje građevinsko-zanatskih, elektroinstalaterskih, VIK i mašinskih instalacija. Cilj je da se nekadašnja banjska vila pretvori u rezidencijalni smeštajni objekat visoke kategorije. Neophodno je izvršiti funkcionalnu reorganizaciju prostora u objektu, zamenu dotrajalih instalacija, uz osavremenjavanje i unapređenje istih i uvođenje instalacija koje nedostaju, tipa ventilacije, hlađenja, sistem pametnih soba i sl.

Dispozicija smeštajnih jedinica u velikoj meri ostaje, a projektovane izmene odnose se na podizanje kvaliteta korišćenja prostora unutar soba. Predviđena je i izrada pet soba za hendikepirana lica, kao i pratećih prostorija za sobarice, ostavu, lekarsko osoblje i VIP salon. Ukupna projektovana neto površina objekta iznosi 1.575,56m2.

Odgovorni projektant je Irena Kulezić, dipl.inž.arh., ispred firme „BG projekt studio“ iz Beograda, a vršilac nadzora Dragutin Kulezić, dipl.inž.arh.

Radovi će biti završeni do kraja aprila 2013.godine.

 

OŠ „Vuk Karadžić“ u Knjaževcu

kej“ Završeni su radovi na objektu Osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Knjaževcu započeti u jesen 2012. godine. Radove je samostalno izvela firma „Kej“, a investirala Opština Knjaževac.

Izvedeni su radovi na zameni stolarije novom od PVC materijala i popravke fasade objekta škole, kao i postavljanje termoizolacije fasade i krova, zamena oluka i krovnog pokrivača na mestima na kojima je to bilo neophodno.

Nadzor nad izvođenjem radova vršio je Nebojša Ivanković, dipl.inž.arh., ispred JP „Direkcije za razvoj“ Knjaževac.

 

Završetak procesa sertifikacije

kej“ Decembra 2012.godine okončan je proces sertifikacije u GPD „Kej“ Valjevo, započet jula iste godine. Projekat je realizovan u saradnji sa firmom „Serting“ iz Lazarevca i sertifikacionom kućom „Quality Austria“ iz Beograda.

Nakon faze II sertifikacionog audita, firma „Kej“ stekla je pravo na izdavanje sertifikata za standarde: ISO 9001 - sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji, ISO 14001 - sistem upravljanja zastitom zivotne sredine i OHSAS 18001 - sistem zastite i bezbednosti na radu.

U toku je primena i kontrola uspostavljenih procedura, a naredna kontrola sertifikacije je krajem 2013. godine.

 

Hemijski institut Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu

kej“ Na studentskom trgu u Beogradu okončani su radovi na platou ispod kolonade objekta Hemijskog instituta Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu. Radove je investirao „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. iz Beograda, a izveo GPD „Kej“ Valjevo.

Izvedeni su radovi zamene dekorativnih pločica na platou, postavljanje betonskih ploča i ivičnjaka i izrada teraco podova uz izradu izolacije, kao i demontaža stare i izrada nove instalacije kišne kanalizacije. Betonske ploče postavljene su u svemu po uzoru na postojeće, dimenzija 15/30cm I 30/30cm, tako da izgled platoa nije izmenjen po završetku radova.
Odgovorni projektant je Olja Jovanović, dipl.inž.arh., a projekat je urađen u okviru „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd

 

Osnovna škola „Milovan Glišić“ u Valjevu – završetak III faze radova

kej“ Okončana je III faza radova na izgradnji OŠ „Milovan Glišić“ u valjevskom naselju Brđani. Radove su, u konzorcijumu, izvele firme „Kej“ i „Kej Invest Nekretnine“ iz Valjeva. Grad Valjevo je Investitor i ove faze.

Izgrađeni su objekti fiskulturne sale i kotlarnice, bruto površine 570m2, odnosno 180m2 , oba jednoetažni, povezani toplom vezom sa traktom „B“ preko hodnika za komunikaciju. Izvedeni su kompletni grubi građevinski radovi iskopa i nasipanja zemlje, betoniranja temelja, zidova i međuspratnih konstrukcija i zidanja; građevinsko-zanatski radovi postavljanja izolacije, ugradnje stolarije i bravarije, izrada i pokrivanje krova i instalaterski radovi postavljanja gromobranske i VIK instalacije.

Radovi su izvedeni prema projektu Ljubice Dražić Petrović, dipl.inž.arh., a vršenje nadrora nad nad izgradnjom povereno je i u ovoj fazi JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva”.

 

Otvaranje Vile Plamenac na Divčibarama

kej“ Završeni su radovi na objektu Vile Plamenac na Divčibarama. Otvaranje objekta je u subotu, 29.12.2012. u 12h

Mapu položaja objekta pogledajte OVDE.

 Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Šapcu – završetak radova

kej“ Završeni su radovi na rekonstrukciji amfiteatra Visoke škole strukovnih studija za vaspitače u Šapcu. Ova visokoškolska ustanova je istovremeno i naručilac radova, a izvođač firma „Kej“ d.o.o. iz Valjeva.

Izvedeni su građevinsko-zanatski radovi na postavljanju stolarije, molersko-farbarski, gipsarski, izolaterski radovi, parketarski i radovi na postavljanju PVC poda tipa „Polysafe“, kao i elektroinstalaterski radovi na postavljanju rasvete i ozvučenja.

Vršilac nadzora bio je Dragan Knežević, dipl.inž.građ., ispred firme „Knez“ iz Šapca.

Sanacija zatvorenih bazena u Zrenjaninu

kej“ U Zrenjaninu su u toku radovi II faze sanacije zatvorenih bazena, koje izvode „Kej“d.o.o. I „Komgrad“ d.o.o. iz Valjeva.

Ovim projektom obuhvaćeni su, prvenstveno, sanacija bazena I zadovoljavanje standarda I propisa u pogledu dimenzija I tipa bazena, poboljšanje kvaliteta bazenske vode I održavanje istog I ispunjavanje FINA standarda za takmičarske bazene. Pored toga, planirana je I izgradnja dodatnih objekata za kompenzacioni bazen, smeštaj bazenske tehnike sa pratećom opremom za tretman vode.

Bazeni pod rekonstrukcijom su olimpijski (1250m2, dubine vode 1,4m-2,4m) I dečiji (283,4m2, dubine vode 0,65m-1.1m).

Ugovoreni su grubi građevinski, građevinsko-zanatski (demontaža, zidarski radovi, postavljanje izolacije, stolarije, bravarije i keramike, molerski radovi), radovi na izradi elektroinstalacija, VIK i mašinskih instalacija.

Odgovorni projektant je prof. dr Boško Stevanović, a dipl.građ.inž. Božidar Đurica, dipl.građ.inž. ispred JP „Direkcija za izgradnju Grada Zrenjanina“, imenovan je za vršioca nadzora nad izvođenjem radova, čiji je završetak planiran za jesen 2012. godine.

 

KEJ Magacin

kej“ Ovog leta izvršeno je kompletno izmeštanje svih magacina firme KEJ i formiran je cetralni magacin u prostoru pored pekare „15. septembar“, u Birčaninovoj ulici.

Na površini od 350m2 uskladišten je sav materijal, skele i alat. Radno vreme magacina u priodu od početka aprila do kraja oktobra je radnim danima od 07h do 17h i subotom od 07h do 12h, odnosno, u periodu od početka novembra do kraja marta radnim danima od 07h do 15h i subotom od 07h do 12h.

Izgradnja višeporodičnog stambenog objekta u naselju Veliki Mokri Lug

kej“ U beogradskom naselju Veliki Mokri Lug, između ulica Vladimira Ćorovića, Vladimira Dvornikovića i Teodorine, u toku je izgradnja višeporodičnog stambenog objekta sa 40 stambenih jedinica. Radove finansira Evropska Unija kroz projekat „Podrška pristupu pravima, zapošljavanju i poboljšanju uslova života izbeglica i interno raseljenih lica u Srbiji“, kofinansira Grad Beograd preko Agencije za investicije i stanovanje, a sprovodi UNHCR sa svojim partnerom „Vizijom“ iz Kragujevca.

Ovaj objekat nalazi se u neposrednoj blizini objekta socijalnog stanovanja čija je izgradnja završena ovog proleća, a koji je firma „Kej“ izvela sa firmom „Quarta“ iz Beograda. Sastoji se od dve lamele, projektovane kao slika u ogledalu u odnosu na osu simetrije i spratnosti Su2+Su1+Pr+2. U Lameli 2, na delu suterena 2 predviđeno je sklonište dopunske zaštite. Predviđena je armirano betonska, skeletna konstrukcija objekta i dvovodni krov, nagiba krovnih ravni 15°.

Sve radove izvodi GPD „Kej“, po sistemu „ključ u ruke“. Vršilac nadzora je Slobodan Radeč, dipl.inž.građ. Ispred Saobraćajnog instituta CIP iz Beograda. Marko Smiljanić, dipl.inž.građ, je odgovorni projektant, a projekat je urađen u okviru firme „Konstruktor“ iz Užica.

Radovi će biti završeni krajem februara 2013. godine.

Tim Izolirka, deo grupacije FRAGMAT, organizuje stručnu prezentaciju

kej“ Tim Izolirka, deo grupacije FRAGMAT, organizuje stručnu prezentaciju, na temu:

" HIDROIZOLACIJE – projektovanje ugradnja i održavanje

NOVOSTI NA PODRUČJU UŠTEDE ENERGIJE – novi materijali i sistemi"
koja će se održati u sredu 19.09.2012. sa početkom u 15h, u prostorijama Istraživačke kuće Društva istraživača "Vladimir Mandić Manda" Adresa: Birčaninova 128/b , 14000 Valjevo

SADRŽAJ PREZENTACIJE:
•kratak pregled evropskog i domaćeg zakonodavstva,
•zasićenje, pravilna zaštita od vode, vlage I drugih tečnosti i gasova (radon),
•novosti na području hidroizolacija ili zaštita od vlage,
•detalji rešenja i prevazilaženja diletacija,
•slikovit prikaz grešaka, loše prakse u građevinarstvu,
•predstavljanje priručnika,
•razno i odgovori na vaša pitanja ili razmena stručnih mišljenja

 

Socijalno stanovanje Topola

kej“Završen je objekat Socijalnog stanovanja u Topoli. Radove su izvele u konzorcijumu firme „Kej“ i „Komgrad“ iz Valjeva, a Investitori su Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku i Opština Topola.

U pitanju je stambeni objekat sa tri stambene jedinice, smešten u selu Topola, sa pripadajućom opremom i unutrašnjim instalacijama. Ukupna bruto površina iznosi objekta 216.43m2.

Izvedeni su radovi građevinski (iskop, betonski i armirano betonski radovi, tesarski i radovi pokrivanja krova), građevinsko-zanatski (bravarski, limarski, keramičarski, postavljanje hidroizolacije i molersko-farbarski radovi), radovi VIK instalacija i elektroinstalaterski radovi.

Ovaj dvoetažni objekat, izgrađen je klasično u masivnom konstruktivnom sklopu.

Odgovorni projektant je Branka Bošnjak, dipl. ing. arh., a projekat je urađen u okviru firme „DND Inženjering“ iz Beograda. Za nadzornog organa imenovan je Radoslav Sremčević, dipl. ing. građ., ispred GUP „Grb“ iz Kragujevca.

Dečiji vrtić u Ljigu – završetak radova

kej“Završena je rekonstrukcija i dogradnja Dečijeg vrtića „Kaja“ u Ljigu. Izvela ih je firma „Kej“ Valjevo, a finansirali Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Opština Ljig.

Završena je dogradnja kuhinje sa južne strane i novog krila sa severne strane postojećeg objekta Vrtića. Ukupna bruto površina oba dograđena dela iznosi 561,05m², što zajedno sa postojećim delom iznosi ukupno 1531,05 m², a spratnost je prizemlje.

Dograđeni i rekonstruisani deo objekta u kojem je kuhinja sadrži sve prateće prostorije (magacin, sanitarne ostave, garderobe) i povezan je s postojećim delom objekta. Građen je u skeletnom sistemu - armirano-betonski stubovi i grede. Fasada je izvedena u sistemu „demit“, krov je ravan i pokriven Sika folijom. U okviru kuhinje je radjena kompleta ventilacija i klimatizacija prostora.

Dograđeno krilo vrtića sa severne strane sadrži sobe površine oko 50-60m2 i uz njih prateće sanitarne prostorije za decu. Ovaj objekat je montažni, konstrukciju čine drveni zidni elementi. Krov je četvorovodan, a krovni pokrivač od falcovanog crepa.

U oba dograđena dela vrtića izvedeni su građevinski, građevinsko-zanatski, elektroradovi, radovi na izradi VIK i mašinskih instalacija grejanja i ventilacije. U potpunosti su uklopljeni u postojeće okruženje, a svi materijali za unutrašnju i spoljašnju obradu birani su u skladu sa potrebama dece koja će tu boraviti.

Glavni projekat izrađen je u okviru firmi „Atelje Đukić“ iz Mladenovca - glavni projekat dogradnje kuhinje i „MK Inženjering“ iz Ivanjice. Vršilac nadzora bio je Predrag Lukić, dipl.građ.inž. ispred firme „Set“ iz Šapca.

Dogradnja aneksa sa svlačionicama, Mala Remeta

kej“ Radovi u Maloj Remeti na dogradnji aneksa sa svlačionicama u okviru poljoprivredno-etno turističkog kompleksa „Atos Fructum“ su okončani.

Ovaj objekat izgrađen je za potrebe radnika firme „Atos fruktum“ i smešten je iza postojeće utovarne rampe, a uz hladnjaču. Sadrži svlačionice, sanitarni blok, prostoriju za komunikaciju i trpezariju sa manjom kuhinjom. Konstrukcija je izvedena od čelika, a fasada i krov od poliuretanskih panela.

Izvođač radova je GPD „Kej“, u okviru čijeg projektnog biroa je izrađen i projekat ovog objekta.

Fiskulturna sala u okviru Osnovne škole „Pavle Popović“ u Vraniću – Barajevo

kej“ Započeto je izvođenje radova na izgradnji sportske hale za OŠ „Pavle Popović“ u Vraniću, Barajevo.

Nova fiskulturna sala locirana je u neposrednoj blizini škole, na lokaciji koja je za to predviđena urbanističkim planom. Zamišljena je kao prizemni objekat, građen u prefabrikovanom sistemu gradnje i dvovodnog krova. Spratnost se menja u čeonom delu hale prema školi, gde je formiran dvoetažni prostor. Projektovane dimenzije osnove fiskulturne sale iznose 36.40 x 24.00m, a bruto površina 1.378m2.

Ovaj objekat je predviđen za sve dvoranske sportove. Sadrži sve prateće i pomoćne prostorije (kabinet, garderobe, sanitarne prostorije, spravarnica, komunikacije), kao i malu salu, učionicu i galeriju na spratu. Topla veza sa komunikacijama u postojećem školskom objektu se ostvaruje malim holom u koji se ulazi iz školskog dvorišta.

Odgovorni projektanti su mr Borisav Todorović, dipl.inž.arh. I Biljana Aćimović, dipl.inž.građ., a u okviru firme „BMSK“ iz Zrenjanina. Vršilac nadzora je Predrag Lukić, dipl.inž.građ., ispred šabačke firme „SET“. Predviđen je završetak radova početkom jeseni 2012.godine.

Sportska sala u okviru Osnovne škole „Arsenije Loma“ na Rudniku – završetak izgradnje

kej“ Završena je izgradnja sportske sale u okviru OŠ „Arsenije Loma“ na Rudniku - Gornji Milanovac. Izvođač kompletnih radova je GPD „Kej“ Valjevo, a investitori Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan i Opština Gornji Milanovac.

Nova fiskulturna sala je dvoetažni objekat bruto površine 668.08m2 koji je moguće koristiti i u vannastavne svrhe, kao što su skupovi i koncerti. Sadrži prateće prostorije: svlačionie, mokre čvorove, kancelariju za nastavnika, kao i tribine za posmatranje sportskih nadmetanja u sali. Sa postojećim objektom škole, povezana je toplom vezom preko trpezarije u starom delu. Noseća konstrukcija je izvedena od drvenih lameliranih nosača, a krovni pokrivač od TR lima sa pratećom termoizolacijom. Fasada je izvedena u sistemu „demit“.

Pored građevinskih i građevinsko-zanatskih, izvedeni su i radovi na izradi instalacija VIK i hidrantske mreže, elektroinstalacija i gromobrana i mašinskih instalacija grejanja i ventilacije.

Odgovorni projektant je Ranko Tomić, dipl. inž. arh. u okviru firme „Tomić“ d.o.o. Iz Gornjeg Milanovca. Ispred firme „Set“ d.o.o. iz Šapca, nadzor nad izvršenim radovima vršio je Predrag Lukić, dipl.inž.građ.

Sertifikacija

kej“ Početkom jula 2012.godine, započet je proces sertifikacije u GPD „Kej“ Valjevo. Obuhvata sertifikaciju na standardima ISO 9001:2008, ISO 18001i ISO 14001.

ISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji, a koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Baziran je na principima upravljanja, izvedenim iz kolektivnog iskustva i znanja stručnjaka članova ISO komiteta širom sveta. Sprovođenje ovog standarda i usvajanjem procedura koje podrazumeva bitno se poboljšava funkcionisanje svake poslovne organizacije.

Standard ISO 18001 je deo ukupnog sistema upravljanja organizacije koji se koristi da razvije i primeni politiku i praksu zdravlja i bezbednosti na radu i upravljanju rizicima koji imaju uticaj na bezbednosti, ali i na zdravlje zaposlenih na radnim mestima.

Standard ISO 14001 nastao je kao rezultat višegodišnjeg analiziranja problema zaštite životne sredine Međunarodne organizacije za standardizaciju. Zaštita životne sredine, kako zbog očuvanja našeg prirodnog staništa, tako i zbog očuvanja i obnavljanja prirodnih resursa predstavlja imperativ za savremenog čoveka.

Proces standardizacije u „Kej“-u odvija se u saradnju sa konsultantskom firmom „Serting“ iz Lazarevca i gospodinom Aleksandrom Ružičićem, a uz učešće svih zaposlenih u našoj kompaniji. Do sada su vođeni razgovori sa zaposlenima u admistraciji, obilazak centralnog magacina i voznog parka i doneti nacrti prvih procedura za standard ISO 9001:2008.

Usvajanje procedura za sve standarde trebalo bi da bude gotovo do kraja 2012.godine.

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Šapcu

kej“ Započeti su radovi na rekonstrukciji amfiteatra Visoke škole strukovnih studija za vaspitače u Šapcu, koja je i naručilac radova. Izvođač je konzorcijum firmi „Kej“ d.o.o. i „Komgrad“ d.o.o. iz Valjeva.

Ugovoreni su većinom građevinski i građevinsko-zanatski radovi (zidarski, stolarski, podopolagački, molersko-farbarski, gipsarski i izolaterski radovi) i elektroinstalaterski radovi na postavljanju rasvete.

Nadzor vrši firma „Knez“ iz Šapca, a završetak radova je planiran za septembar 2012.god.

“Rigips” - predavanje i demonstracija

kej“ Dana 24.05.2012.god. na gradilištu valjevske firme “Greda” u Valjevu održano je predavanje o načinima ugradnje gips-kartonskih ploča sistema “Rigips”, brenda multinacionalne kompanije “Saint Gobain”. Predavanje sa praktičnom obukom održao je Josef Prašlom, instruktor iz Austrije. Uz prisustvo oko pedeset radnika, pretežno gipsera i montera, demonstritano je direktno na objektu u izgradnji, između ostalog, lepljenje gips-gartonskih ploča na YTONG i suvo malterisanje.

GPD „Kej“ je, kao dugo zastupnik za „Rigips“ u ovom delu Srbije, bio suorganizator predavanja.

Višeporodični objekat u Ul. Milovana Glišića

kej“ Počinju radovi prve faze na izgradnji stambenog objekta u Valjevu, Ul. Milovana Glišića br.82. Investitor je Predrag Obućina iz Beograda, a firma „Kej“ iz Valjeva izvođač radova.

Ovaj objekat je formiran iz dva dela, A i B, smešten na parceli u jakom padu, pa je projektovanje u mnogome bilo uslovljeno konfiguracijom terena. Spratnost je Po+Pr+2 u jednom, odnosno Po+Su+Pr+2 u drugom delu gabarita, shodno poziciji na parceli. Ukupna bruto površina objekta iznosi 658.87m2.

Podrumske etaže sadrže dva garažna prostora sa po dva parking mesta i servisne prostorije – toalet, ostava, mala perionica i prostorija sa centralnim bojlerom, zajedničke servisne prostorije. Suterenska etaža predviđena je za smeštaj ostava stanara, koje su formirane lakim pregradnim zidom, tako da se , po potrebi, može izvršiti njihova reorganizacija i drugačija podela. Dva manja stana projektovana su na prizemlju objekta; sadrže dnevnu sobu, kuhinju sa trpezarijom, jednu ili dve spavaće sobe i kupatilo. Donji nivoi dva dupleksa smešteni su na prvom spratu; ti nivoi sadrže prostorije dnevnog bloka i stepenište za vezu s gornjim nivoom; prostorije spavaćeg bloka nalaze se na višem nivou. Konstruktivni sistem je armirano-betonski, izveden u kombinaciji skeletnog i masivnog sistema gradnje. Nad delom A predviđen je ravan krov, sa svim pripadajući slojevima i šljunkom kao završnom obradom. Nad delom B, postavlja se klasičan kosi krov, nagiba 10%, pokriven čeličnim pocinkovanim limom, dok će se nad stepenišnim prostorom naći zastakljen krov, izrađen u sistemu aluminijumskih profila. Završna obrada fasade je projektovana kao malter na tvrdoj mineralnoj vuni, izveden preko rabic pletiva.

Pored građevinskih i građevinsko-zanatskih, ugovoreni su i radovi na instalacijama jake i slabe struje i vodovoda i kanalizacije.

Odgovorni projektant je Grozdana Šišović, dipl. ing. arh., u okviru Arhitektonskog studia „RE-ACT“ iz Beograda. Stručni nadzor vršiće Srđan Ilić, dipl.inž.arh. i Milan Petrović, dipl.inž.građ. Ispred firme „Valjevoplan“ iz Valjeva.

Završetak radova planiran je za jesen 2012. godine.

Osnovna škola „Milovan Glišić“ u Valjevu III faza radova

kej“ Nedugo po završetku II faze radova na izgradnji Osnovne škole „Milovan Glišić“, započeta je naredna. Radove izvodi konzorcijum firmi „Kej“ i „Kej Invest Nekretnine“ iz Valjeva. Investitor i ove faze je Grad Valjevo, a vršilac nadzora nad izvođenjem JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, piteve i izgradnju Valjeva”.

Predviđena je izgradnja fiskulturne sale i kotlarnice, od temelja do krova, što podrazumeva kompletno izvođenje grubih građevinskih radova (iskop i nasipanje zemlje, betoniranje temelja, zidova i medjuspratnih konstrukcija i zidanje zidova), građevinsko-zanatskih radova (izrada izolacije, ugradnja stolarije i bravarije, izrada krovne konstrukcije i pokrivanje objekta) i radova na izradi gromobranske instalacije i instalacije vodovoda i kanalizacije. Fiskulturna sala i kotlarnica projektovani su kao jednoetažni objekti, površine 570m2 – sala, odnosno 180m2, koliko zauzima kotlarnica. Veza sale sa traktom „B“ ostvarena je u prethodnoj fazi radova, izgradnjom hodnika za komunikaciju.

Radovi se izvode prema projektu Ljubice Dražić Petrović, dipl.inž.arh., a predviđen je njihov završetak početkom jeseni 2012.godine.

Osnovna škola „Milovan Glišić“ u Valjevu – završetak II faze radova

kej“ Okončani su radovi II faze izgradnje škole u Brđanima, koje su zajednički izvele valjevske firme „Kej“ i „Komgrad“. Investitor radova je Grad Valjevo, a vršenje nadzora nad izvođenjem radova povereno je JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva”.

Ova II faza radova započeta je u novembru 2011.godiine. Predstavlja nastavak prethodne i obuhvata grube građevinske radove iskopa i betoniranja i građevinsko-zanatske radove postavljanja stolarije i bravarije, izrade krovne konstrukcije i pokrivanja krova. Završena je dogradnja svlačionice uz „B“ lamelu i hodnik koji vodi u sportsku halu. Gradnja je izvedena u tradicionalnom stilu uz korišćenuje klasičnih materijala – zidovi su od opekarskih proizvoda, međuspratna konstrukcija izrađena od armiranog betona izlivanjem u daščanoj oplati, krovna konstrukcija je od drveta, izrađena na licu mesta.

Odgovorni projektant objekta škole je Ljubica Dražić Petrović, dipl.inž.arh.

Naredna faza izvođenja radova na istom objektu otpočeće juna 2012.godine.

Centar za tretman infektivnog otpada

kej“ Počeli su radovi na rekonstrukciji prizemlja kotlarnice u okviru Tehničko-ekonomskog bloka, Zdravstvenog centra Valjevo, za potrebe montaže novog Centra za tretman infektivnog otpada.

Pored gradjevinskih, i zvešće se i radovi na elektroinstalacijama i radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije.

Izvešće se grubi gradjevinski radovi (rušenje i demontaža i zemljani radovi), zidarski radovi, molerski radovi, radovi koji obuhvataju izradu podova i plafona, zamena stolarije, keramičarski radovi.

Rekonstrukcijom i prenamenom stare kotlarnice dobiće se nove prostorije za prijem medicinskog otpada i smeštaj sterilizatora sa pratećim sadržajem, poseban kancelarijski prostor i garderoba za zaposlene.

Objekat je ukupne bruto površine 332.00m2. Odgovorni izvodjač radova je Miodrag Maksimović dipl.inž.arh., firma GPD „KEJ“ d. o. o. Valjevo, a nadzor vrši Milan Petrović dipl.inž.gradj., firma „Valjevoplan“, Valjevo. Naručilac radova, odnosno investitor je Zdravstveni centar Valjevo, dok je projektant Miodrag Maksimović dipl.inž.arh.

Predvidjeno je da radovi traju od sredine juna do kraja avgusta 2012. godine.

Zgrada socijalnog stanovanja u Priboju

kej“ Nastavljeni su radovi na izgradnji objekta socijalnog stanovanja u Priboju, započeti proleća 2011.godine, pa prekinuti usled nedostatka finansijskih sredstava.

Radovi se izvode po sistemu „ključ u ruke“, a biće finansirani iz sredstava Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Opštine Priboj. Izvođač svih radova je GPD „Kej“.

Objekat za smeštaj socijalno ugroženih lica i porodica je ukupne bruto površine 370 m² i spratnosti je Pr+2Sp+Potkrovlje. U svom sklopu sadrži prostorije za dnevni boravak i prateće sadržaje neophodne korisnicima. Do prekida radova, izvedena je konstrukcija zaključno sa zidovima prizemlja. U nastavku izgradnje biće izvedeni preostali građevinski, građevinsko-zanatski i radovi na izradi instalacija ViK i struje.

Autor projekta je Dušan Pleskonjić, dipl. inž. arh., a vršilac nadzora je JP „Direkcija za izgradnju Opštine Priboj“. Završetak radova planiran je za leto 2012. godine.

Dom Zdravlja, Rakovica

kej“ Završeni su radovi adaptacije potkrovlja Doma zdravlja Rakovica u Beogradu koje je izveo konzorcijum valjevskih firmi „Kej“ d.o.o. i „Enel“ d.o.o., a investirao Grad Beograd, Agencija za investicije i stanovanje.

Izvedeni su građevinsko-zanatski radovi (demontaže, izrada spuštenih plafona i završni građevinski radovi), izrada instalacija struje, vode i kanalizacije i grejanja i radovi protivpožarne zaštite, naknadno predviđeni Aneksom osnovnog ugovora.

Novodobijeni prostor potkrovlja predstavlja dopunu postojećem. Ukupne je površine 450.58m2 i sadrži kancelarije, kuhinje, ordinacije i druge servisne i prostorije za komunikaciju.

Odgovorni projektanti ovog objekta su Lidia Dimitriev – dipl.inž.arh. I Mitar Borenović – dipl. inž. građ. Firma „BOR-ING“ Kula, a vršilac nadzora Dragoljub Marinković – dipl. inž. građ., „INŽENJERING plus PROJEKT“ d. o. o. Beograd.

Gimnazija Loznica

kej“ Okončani su radovi na rekonstrukciji podrumskog prostora u novom delu zgrade Gimnzije „Vuk Karadzić“ započeti krajem 2011.godine. Izvođač radova je GPD „Kej“ Valjevo, a Investitor Opština Loznica. Projekat je realizovan u okviru Pilot akivnosti „Osnivanje centra za decu i mlade“, a sredstva za realizaciju preneta na osnovu programskog ugovora.

Izvedeni su grubi građevinski radovi (demontaža i rušenje dotrajale konstrukcije, iskop zemlje i razastiranje šljunka, radovi betoniranja i zidarski radovi), završni radovi (postavljanje termoizolacije, izrada spuštenih plafona, postavljanje stolarije i bravarije, keramičarski i molersko-farbarski radovi), radovi na izradi instalacija vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija jake i slabe struje i grejanja.

Vršilac nadzora nad radovima Branka Korica, dipl.inž.arh. ispred JP „Urboplan“ iz Loznice.

Objekat socijalnog stanovanja-Lamela 1 i 2, Veliki Mokri Lug

kej“ Završen je Objekat socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima u Velikom Mokrom Lugu, osmišljen u okviru koncepta gradnje objekta za obezbeđenje smeštaja najugroženijim, odnosno licima mahom raseljenim ili izbeglim. Kompletne radove izveo je konzorcijum firmi „Kej“ iz Valjeva i „Quarta“ iz Beograda, a investirao UNHCR I Grad Beograd.

Novoizgrađeni objekat je ukupne bruto površine 1149.19m2, aspratnosti Po+P+2+Pk, pri čemu su u podrumski deo smeštene su servisne prostorije i ostave, dok su stambene jedinice na višim etažama. Svaka od 20 stambenih jedinica poseduje predoblje, kupatilo i višenamensku dnevnu sobu sa čajnom kuhinjom, a stanovi većih površina sadrže i jednu ili dve spavaće sobe.

Odgovorni projektant ovog objekta je Predrag Finci - dipl.inž.arh., a vršilac nadzora je Slobodan Radec - dipl.inž.građ., Saobraćajni institut CIP d.o.o. Iz Beograda. U planu je izgradnja još dva objekta iste namene u neposrednoj blizini, a početak gradnje jednog od njih očekuje se u najskorije vreme.

Dom Zdravlja, Valjevo- Rekonstrukcija potkrovlja i trećeg sprata

kej“ Završeni su radovi na rekonstrukciji potkrovlja i dogradnji trećeg sprata u DZ Valjevo. Pored građevinskih, izvedeni su i radovi na elektroinstalacijama, odnosno na instalacijama jake i slabe struje. Građevinsko-zanatski radovi obuhvatii su izradu podone konstrukcije i plafona, ugradnju vatrootpornih gips-kartonskih ploča, montažu unutrašnje aluminijumske stolarije, laminata i završne molersko-farbarske radove.

Na trećem spratu se nalaze kancelarije uprave, dok su u potkrovlju kancelarije, restoran, kongresna sala i foaje.

Odgovorni izvođači radova su Miodrag Maksimović-dipl.inž.arh., firma GPD „KEJ“ d.o.o. Valjevo i Radiša Srećković-dipl.inž.el., firma „ENEL“ d.o.o. Valjevo.

Naručilac radova, odnosno investitor je Grad Valjevo, dok je projektant Anđelka Mandić-Milutinović-dipl.inž.arh. Nadzor je vršila JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“ Valjevo.

Dečiji vrtić, Gradac

kej“ Završena je izgradnja Dečijeg vrtića u Suvoborskoj ulici, MZ Gradac.

Svi građevinski i građevinsko-zanatski radovi su završeni, kao i radovi na parternom uređenju sa internom saobraćajnicom, ogradama i ozelenjavanjem. Objekat je kompletno izgrađen.

Objekat je spratnosti Su+Pr+1S, predviđen za smeštaj 350 dece. Bruto površina objekta je 2691,4m2. U suteren smešten je administrativni blok, stomatološka ordinacija,multifunkcionalna prostorija za boravak i igru dece, u kojoj je omogućeno održavanje priredbi, servisne prostorije (vešeraj, distributivna kuhinja, magacin, kotlrnica). U prizemlju će biti smešteno 11 (jedanaest) grupa dece starosti od 3 do 7 godina sa garderobama, kupatilima i prostorijama za izolaciju dece, a dogradnjom sprata je dobijen prostor za 4 (četiri) jaslene grupe koji takođe sadrži garderobe i kupatila, trpezariju, kancelariju i terase.

Odgovorni projektant je Milorad Obradović, dipl. inž. arh., a nadzor nad izvođenjem radova poveren je JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“.

Objekat socijalnog stanovanja-Lamela 1 i 2, Veliki Mokri Lug

kej“U toku je gradnja Objekta za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima u Velikom Mokrom Lugu. Investitor radova je Housing center Beograd, a izvešće ih firma „Kej“ u konzorcijumu sa firmom „Quarta“ iz Beograda.

Objekat za socijalno stanovanje predviđen je za smeštaj odraslih lica statusa socijalnih slučajeva. Sastoji se iz 5 etaža (Po+P+2+Pk), ukupne površine 1149,19m2, a projektovan je u klasičnom stilu i uz korišćenje tradicionalnih materijala.

Predviđeno je da se u podrum smeste podrumski boksevi, vešernica i zajednička ostava; na višim etažama nalazi se 20 stanova. Svaka stambena jedinica sadrži ulaz-predsoblje, kupatilo i višenamenski dnevni boravak sa kuhinjskom nišom. Veće stambene jedinice sadrže i jednu ili dve spavaće sobe.

Odgovorni projektant ovog objekta je Predrag Finci - dipl.inž.arh., a vršilac nadzora je Slobodan Radec - dipl.inž.građ., Saobraćajni institut CIP d.o.o. Iz Beograda.

Završetak radova predviđen je za kraj decembra 2011. godine.

Dom Zdravlja, Valjevo- Rekonstrukcija potkrovlja i trećeg sprata

kej“Počeli su radovi na rekonstrukciji potkrovlja i dogradnji trećeg sprata u DZ Valjevo. Pored građevinskih, izvešće se i radovi na elektroinstalacijama, odnosno na instalacijama jake i slabe struje. Građevinsko-zanatski radovi obuhvataju izradu podova i plafona, ugradnju vatrootpornih gips-kartonskih ploča, laminata i završne molersko-farbarske radove.

Odgovorni izvođači radova su Miodrag Maksimović-dipl.inž.arh., firma GPD „KEJ“ d.o.o. Valjevo i Radiša Srećković-dipl.inž.el., firma „ENEL“ d.o.o. Valjevo.

Naručilac radova, odnosno investitor je Grad Valjevo, dok je projektant Anđelka Mandić-Milutinović-dipl.inž.arh. Nadzor vrši JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“ Valjevo.

Predviđeno je da radovi traju od kraja novembra 2011. godine do početka januara 2012. godine.

Upravna zgrada, Mala Remeta

kej“ Zavrseni su radovi na izgradnji Upravne zgrade kompanije „Atos Vinum“ u Maloj Remeti, u blizini Iriga i Rume.

Zgrada je pozicionirana u severoistočnom delu parcele na obroncima Fruške Gore u okviru poljoprivredog kompleksa i velikog voćnjaka jabuka. Objekat je ukupne bruto površine 535 m2. Na dve ukopane etaže smešten je vinski podrum za čuvanje vina, sa prostorijama za etiketiranje, flaširanje i čuvanje flaša i laboratorijom za proveru kvaliteta vina. Na višim etažama sadržane su prostorije namenjene prodaji, prezentaciji i degustaciji vina u prizemlju, odnosno kancelarije zaposlenih, uprave i kancelarije za sastanke na spratu.

Objekat je projektovan u savremenom duhu, ali i uz korišćenje tradicionalnih materijala, u cilju uklapanja u ideju Poslovnog kompleksa čiji je deo.

Autor kompletnog projekta i izvođač je firma GPD „KEJ“ d.o.o. Autori projekta su Andrijana Maksimović - dia i Jelena Marković – dia u okviru Projektnog biroa GPD „KEJ“. Nadzor nad izvođenjem prve faze radova su Rade Ovuka i Sloba Anđelković, dok je za fazu završnih radova angažovan Boba Nikolić, arhitekta iz Beograda.

Radovi su počeli krajem maja 2011. godine, a završeni početkom decembra 2011. godine.

OŠ „Milovan Glišić“ II faza

kej“ U toku je II faza radova na objektu OŠ „Milovan Glišić“, koji je lociran na platou Poljoprivrednog voća, ispod istorijskog brda Boričevac u Valjevu. Odgovorni izvođači su firma „Kej“ Valjevo i firma „Komgrad“ Valjevo, dok je odgovorni nadzor JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, piteve i izgradnju Valjeva.

Ova školska ustanova sastoji se iz dva objekta, lamela „A“ i lamela „B“ površine 5155.00 m2. Biće izvedemi građevinski, građevinsko-zanatski i pripremno završni radovi, odnosno zidanje nosećih zidova I nivoa lamele „A“ i lamele „B“, betoniranje stubova, nadprozornika i nadvratnika, izrada krovne konstrukcije kao i pokrivanje krova. Izvešće se još stolarski, limarski i bravarski radovi. Uz lamelu „B“ dograđuju se svlačionice i hodnik koji vodi u sportsku salu.

Naručilac radova, odnosno investitor je Grad Valjevo, dok je projektant Ljubica Dražić Petrović dipl.inž.arh. Predviđeno je da radovi traju od novembra 2011. godine do januara 2012. godine.

Dečiji vrtić, Gradac

kej“Izgradnja Dečijeg vrtića u Suvoborskoj ulici, MZ Gradac se privodi kraju.

U toku su završni radovi na objektu, što obuhvata fasaderske, molerske, radove na parternom uređenju i izradi internih saobraćajnica. Objekat je kompletno izgrađen u konstruktivnom smislu. Izvedeni su svi grubi građevinski radovi, građevinsko-zanatski radovi (svi limarski radovi na pokrivanju krova i odvođenju atmosferske vode, ugradnja stolarije) i urađene elektro, instalacije vodovoda i kanalizacije i termotehničke instalacije.

Objekat je spratnosti Su+Pr+1S, predviđen za smeštaj 350 dece. Bruto površina objekta je 2691,4m2. U suteren smešten je administrativni blok, stomatološka ordinacija,multifunkcionalna prostorija za boravak i igru dece, u kojoj je omogućeno održavanje priredbi, servisne prostorije (vešeraj, distributivna kuhinja, magacin, kotlrnica). U prizemlju će biti smešteno 11 (jedanaest) grupa dece starosti od 3 do 7 godina sa garderobama, kupatilima i prostorijama za izolaciju dece, a dogradnjom sprata je dobijen prostor za 4 (četiri) jaslene grupe koji takođe sadrži garderobe i kupatila, trpezariju, kancelariju i terase.

Odgovorni projektant je Milorad Obradović, dipl. inž. arh., a nadzor nad izvođenjem radova poveren je JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“.

Istraživačka stanica „Petnica“

kej“Započeti su radovi na objektu Istraživačke stanice „Petnica“ u blizini Valjeva. Kompleks IS „Petnica“ sastoji se iz šest objekata namenjenih smeštaju, ishrani i nastavi korisnika. Firma „Kej“ će izvesti „grube“ radove na izgradnji započetog Smeštajnog objekta i na izgranji objekta Laboratorije. U izvođenju radova učestvuju i firma „Komgrad“ i firma „Grading“ iz Valjeva.

Smeštajni objekat je prvobitno predvidjen iz 3 dilatirane celine (dva krila zgrade sa sobama za smeštaj nastavnika i polaznika i centralnog dela u kome su pristupni plato i centralni hol), spratnosti Su+Pr+2 Sp, ukupne bruto površine 3478m2. Projektovan je za smeštaj 187 osoba i sadrži jednokrevetne, dvokrevetne, trokrevetne i četvorokrevetne sobe za učenike, profesore i zaposlene, kao i jednu sobu za lice sa invaliditetom. Pored soba, Smeštajni objekat sadrži prostor kluba, malu i veliku salu za predavanja prostor za arheologiju sa pratećim depoima i magacinima, TV i računarsku salu, vešernicu, prostoriju za peglanje i sanitarne blokove.

U konstruktivnom smislu objekat predstavlja ramovski AB sistem. Unutrašnji zidovi su izvedeni od opeke, a spoljašnji od betona i giter blokova, termički izolovani sa završnom obradom samoperivom fasadom tipa „Baumit“. Krov je složen, krovna konstrukcija izrađena od drveta, a pokrivač konstrukcija od eloksirano aluminijumskih petokomornih profila.

Objekat Laboratorije je predvidjen na mestu postojeće laboratorije - koja se ruši. Glavni ulaz u objekat je orijentisan ka smeštajnom objektu, dok su pomoćni izlazi iz svih laboratorija orijentisani ka otvorenom stepeništu na severoistočnoj strani objekta.

Postojeći objekat laboratorije je prizemni, montažni i novim projektom je predvidjen za rušenje. U pripremi terena je planirano nasipanje šljunkom granulacije 32-63mm bunara koji će se izgradnjom novog objekta naći ispod istog. Obekat je bruto površine 1231m2, predvidjen u 4 nivoa u kojima su predvidjeni sledeći sadržaji: laboratorija za fiziku, biologiju, hemiju i nivo sa prostorom planetarijuma. Maksimalan kapacitet svakog od nivoa sa laboratorijama u objektu je 30 polaznika (uključujući predavače), dok je kapacitet planetarijuma 50 osoba. Na svakom od nivoa sa laboratorijama su predvidjeni pojedinačni sanitarni blokovi - koji su po nivoima funkcionalno opredeljeni za različite vrste korisnika. Ukupan najveći broj osoba u objektu iznosi 140 osoba.

Konstruktivni sklop i materijalizacija zidova isti su kao kod Smeštajnog objekta. Krovna konstrukcija četvorovodnog krova je drvena, a krovni pokrivač je bakarni lim.

Projekat je izrađen u okviru projektnog biroa „ANA projekt“ iz Valjeva, a odgovorni projektant je Anđelka Mandić Milutinović, dipl. inž. arh.

Rok za završetak radova je oktobar 2011. godine

OŠ „Milovan Glišić“ u Valjevu

Osnovna škola „Milovan Glišić“ Završeni su radovi na objektu OŠ „Milovan Glišić“ koji je lociran na platou Poljoprivrednog voća, ispod istorijskog brda Boričevac u Valjevu. Izvedeni su građevinski građevinsko- zanatski radovi. Odgovorni izvođači bile su firma „KEJ“ Valjevo i „Enel“ Valjevo, dok je nadzor vršio JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“. Autor ovog projekta je Ljubica Dražić Petrović, dipl. inž. arh. Radovi su trajali od aprila 2011. godine do oktobra 2011. godine.

Ova školska ustanova sastoji se iz dva objekta, lamela „A“ i lamela „B“.

Lamela „A“ je kompletirana tako što je dozidan jedan deo, izrađena je krovna konstrukcija i pokrivanje objekta crepom.

U lameli „B“ izvršen je iskop temelja za svlačionicu.

Između lamele „A“ i lamele „B“ izrađena je konstrukcija tople veze, krovna konstrukcija i pokrivanje. Postavljena je spoljašnja stolarija na ovaj deo objekta, kao i na lamelu „A“ i lamelu „B“.

Spratnost obe lamele i hola (tople veze) je Pr+1S, osim u jednom delu lamele „B“ gde je spratnost Pr+1S+Potk. Površina objekta je 5.155,00 m2

Sportsko-rekreativni centar „Vladimirci“

kej“ Započeti su radovi prve faze na objektu Sportsko-rekreativnog centra u Vladimircima. Radove izvode valjevske firme „Kej“ i „Komgrad“, a investitor je Opština Vladimirci.

Plivačko-rekreativni centar „Vladimirci“ projektovan je kao reprezentativan kompleks sa otvorenim bazenima i to: bazenom za plivače dimenzija 40x25m, dubine 2,20m i bazenom za decu, nepravilnog oblika, gabarita 12x5m i dubine 0,90m. Bazen za odrasle pored rekreativnog omogućava i takmičarsko korišćenje za potrebe plivačkih i vaterpolo takmičenja, za čije praćenje su projektom predviđene tribine na severnoj strani, sa 8 redova za sedenje.

U okviru bazena projektovan je restoran sa šank barom i letnjom baštom, a planirano je da isti radi nezavisno od bazena van kupačke sezone. Korisnicima rekreativnog centra biće dostupne svlačionice, prostorije ispod tribina pogodne za različite sportsko-rekreativne aktivnosti i tri montažna kioska za snabdevanje mešovitom robom.

Prva faza radova trajaće do početka novembra 2011. godine i u planu je izvođenje građevinskih i građevinskih radova na objektu svlačionica i olimpijskog bazena i radovi na instalaciji vodovoda i kanalizacije.

Odgovorni projektant je Zoran Velović, dipl.inž.arh. U okviru „VPPP Velika Morava“ d.o.o. Iz Beograda, a vršilac nadzora Nebojša Radović, dipl.inž.građ.

Dečiji vrtić u Ljigu

kej“ U Ljigu je započeta rekonstrukcija i dogradnja objekta dečijeg vrtića „Kaja“. Radove finansiraju Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Opština Ljig, a izvešće ih firma „Kej“. Rekonstrukcijom predškolskog objekta – obdaništa „Kaja“, izvršiće se dogradnja kuhinje sa južne strane i dogradnja novog krila sa prednje – severne strane postojećeg objekta, što će omogućiti smeštaj jedne jaslene i dve grupe dece većeg uzrasta.

Projekat dogradnje vrtića urađen je tako da funkcionalno i estetski bude uklopljen u postojeće okruženje, sa ostvarenjem tople veze sa već postojećim delom, tako da zajedno čine arhitektonsku celinu. Koncepcija rešenja objekta, kao i odabir materijala za unutrašnju i spoljnu obradu uslovljeni su u potpunosti potrebama dece koja će boraviti u objektu. Krilo predviđeno za dnevni boravak sadržaće sobe površine oko 60m² i uz njih obezbeđene prateće prostorije za decu. Predviđeno je da sobe poseduju izlaz na natkrivenu terasu sa koje se stupa u dvorište.

Ukupna bruto površina oba dograđena dela iznosi 561,05m², što zajedno sa postojećim delom iznosi ukupno 1531,05 m², a spratnost P+0.

Glavni projekat izradile su firme „Atelje Đukić“ iz Mladenovca i to glavni projekat dogradnje kuhinje i „MKInženjering“ iz Ivanjice glavni projekat dogradnje kuhinje. Vršilac nadzora je firma „Set“ iz Šapca.

Završetak radova planiran je za sredinu decembra 2011. godine.

Kuća porodice Đokić

kej“ Završena je prva faza radova na objektu kuće porodice Đokić u Bujačiću. Izvedeni su „grubi“ građevinski radovi: zidarski, betonski, tesarski i pokrivački radovi. Izvođač kompletnih radova u „sivoj“ fazi je GPD „Kej“.

Izgradnja porodične kuće Djokić započeta je septembra 2010. godine i do danas je završena kompletna konstrukcija objekta sa natkrivanjem krova. Ovaj dvoetažni objekat je bruto površine 713.55 m², građen u klasičnom stilu i uz primenu standardnih materijala: zidovi su izvedeni od opeke, noseća konstrukcija je armiranobetonska, a krovna konstrukcija od drveta.

Autor glavnog projekta je dipl. inž. arh., Biljana Đorđević, u okviru firme „Linija“ iz Valjeva, a vršilac stručnog nadzora bio je Andrić Zoran, dipl. ing. građ.

Vizitorski centar Tornik - Zlatibor

kej“ Okončani su radovi na izgradnji Vizitorskog centra na najvišem vrhu Zlatibora.

Ovo planinsko odmaralište Skijališta Srbije smešteno je uz ski stazu i prvenstveno je pogodno za ljubitelje ski sportova, kojima su sada na raspolaganju dva ski lifta i šestosedna žičara. Zahvaljujući udaljenosti od urbanog centra Zlatibora, Vizitorski centar Tornik pruža odlične uslove za odmor tokom cele godine.

Celokupan projekat objekta izrađen je sa ciljem njegovog uklapanja u ambijent koji ga okružuje. Završna obrada fasade izvedena je od kamena i drveta, a viševodni krov od drvene šindre. Fasadom dominira trostrano orijentisana drvena terasa sa koje se tokom lepih dana pruža divan pogled na pejzaž Zlatibora i na okolne predele. Prirodni materijali birani su i za unutrašnjost objekta, čiji najveći deo zauzima restoran u prizemlju objekta. Tako su i zidovi i podovi objekta obloženi drvetom, a kamin izrađen od opeke i postavljen u središnjem delu posebno doprinosi postizanju toplog i prijatnog ambijenta.

Primopredaji objekta, održanoj 14. jula na Zlatiboru prisustvovali su predstavnici Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, odnosno Javnog preduzeća Skijalište Srbije, kao investitora i predstavnici GPD „Kej“ kao autora glavnog projekta i izvođača radova.

„Atos vinum“ Mala Remeta

kej“ Započeta je izgradnja Zgrade uprave kompanije „Atos vinum“ Mala Remeta, u blizini Opštine Irig. GPD „Kej“ izvodi „grube“ građevinske, građevinsko zanatske i instalaterske radove.

Zgrada uprave deo je poslovnog poljoprivredno-etno turisičkog kompleksa koji obuhvata etno kuću, objekat za preradu grožđa u vino, halu za mehanizaciju i vidikovac. Pozicionirana je u severoistočnom delu parcele na obroncima Fruške Gore uz pristupni put i plato, istočno od postojećeg objekta ekonomije i koncipirana kao slobodnostojeći objekat, ukupne bruto površine 534,64 m². Na dve ukopane etaže smešten je vinski podrum za čuvanje crnog i fermentaciju belog vina, sa prostorijama za etiketiranje, flaširanje i čuvanje flaša i laboratorijom za proveru kvaliteta vina. U sklopu podruma su i svi servisni sadržaji. Kako je ovo prvenstveno poslovno-turistički objekat, na višim etažama sadržane su prostorije namenjene prodaji, prezentaciji i degustaciji vina u prizemlju, odnosno kancelarije zaposlenih, uprave i kancelarije za sastanke na spratu.

Objekat Zgrade uprave projektovan je u savremenopm duhu, ali i uz korišćenje tradicionalnih materijala pri projektovanju, u cilju uklapanja u ideju Poslovnog kompleksa čiji je deo. Posebno je interesantna zamisao orijentacije prostorija javnog sadržaja u prizemlju: na severnoj strani zamišljeno je otvaranje ka vizurama Fruške Gore, a na južnoj izlaz na delom natkriveni trem.

Autor kompletnog projekta je Projektni biro GPD „Kej“, a nadzor nad izvođenjem radova vršiće firma „Anđelković“ d.o.o. Iz Iriga.

Završetak radova očekuje se krajem oktobra 2011. godine.

„Gorenje“ Valjevo

kej“ Završena je izgradnja nadstrešnice na objektu fabrike „Gorenje“ u Valjevu. Nova nadstrešnica nalazi se uz postojeći objekat i jednovodnog je krova. Noseća konstrukcija je izvedena od čelika, a krovni pokrivač od trapezastog lima. Ukupna bruto površina iznosi 249,96 m².

Osim što je izvođač radova, GPD „Kej“ je i autor kompletnog projekta u okviru sopstvenog Projektnog biroa.

Nadzorni organ je Irena Kovač, dipl. inž. arh.

Obdanište Gradac

kej“ Započeta je izgradnja Dečijeg vrtića u MZ Gradac. Konzorcijum firmi „Kej“, „Grading“, „Komgrad“, „Enel“, „Greda“ iz Valjeva i „MK Elektro“ iz Šapca je izvođač radova. Objekat se gradi po sistemu „ključ u ruke“, pa će pomenute firme kompletno izvesti „grube“ građevinske, građevinsko-zanatske, radove na izradi instalacija (elektroinstalacija, termotehničkih i instalacija vodovoda i kanalizacije), radove na parternom uređenju i izradi internih saobraćajnica, kao i uređenje enterijera Vrtića sa opremanjem nameštajem.

Dečiji vrtić nalazi se u blizini Druge osnovne škole „Miša Dudić“. Spratnosti je Su+Pr+S i ukupne bruto površine 2528,76 m². U suterenu objekta biće smeštene servisne prostorije (kotlarnica, vešeraj, distributivna kuhinja, magacin), stomatološka ordinacija i multifunkcionalna prostorija za boravak i igru dece, u kojoj ce biti omogućeno i održavanje priredbi i okupljanja. Grupe za decu od 3 do 7 biće smeštene u prizemlju. Prizemlje sadrži garderobe, kupatila i prostorije za izolaciju dece. Sprat je predviđen za smeštaj jaslene grupe, kancelarija sestara-negovateljica i svih neophodnih pratećih sadržaja.

Odgovorni projektant je Milorad Obradović, dipl. inž. arh., a nadzor nad izvođenjem radova poveren je JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“.

Završetak radova planiran je za oktobar 2011. godine.

Osnovna škola „Milovan Glišić“ u Valjevu

Osnovna škola „Milovan Glišić“ Nastavljeni su radovi na izgradnji Osnovne škole „Milovan Glišić“ u Brđanima. Izgradnja ovog objekta započeta je još 1997. godine, a izvođač radova tada je bio GP „Jablanica“ iz Valjeva. Završeni su svi grubi radovi, ali je potom gradnja potpuno prekinuta do danas. Trenutno je u toku prva faza završetka škole koja obuhvata završne zanatske (tesarski, stolarski, limarski, izolaterski, keramičarski) i radove na izradi instalacija. Investitor je Ministarstvo prosvete, a izvođač firma „Kej“.

Objekat Osnovne škole „Milovan Glišić“ lociran je na platou Poljoprivrednog voća, nekoliko desetina metara ispod istorijskog brda Boričevca, delu poznatom kao Magdalenića šanac, odakle se pruža pogled na grad i okolinu. Građen je u klasičnom stilu kao četvoroetažni objekat složene osnove i složenog krova. Sastoji se iz tri lamele ukupne korisne površine 5155,64 m², koje sadrže jedinice za razrednu i kabinetsku nastavu, servisne i prateće prostore za kulturno-zabavne, sportske i društvene aktivnosti za oko 1400 učenika, uzrasta od prvog do osmog razreda.

Autor projekta je Ljubica Dražić Petrović, dipl. inž. arh., a vršilac nadzora JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“.

Radovi prve faze završetka škole u Brđanima biće okončani u jesen tekuće godine.

Dogradnja Dečijeg vrtića u Sokobanji

Vrtic Bucko U toku su radovi na dogradnji Dečijeg vrtića „Bucko“ u Sokobanji, finansirani iz sredstava Ministarstva za Ekonomiju i regionalni razvoj u saradnji sa Evropskom bankom.

Zajedno sa firmom „VK kompani“ iz Sokobanje, firma „Kej“ je izvođač završnih radova i radova na izradi elektroinstalacija, mašinskih i instalacija vodovoda i kanalizacije na novoizgrađenom delu objekta.

Vrtić „Bucko“ je dvoetažni objekat građen u klasičnom stilu. Krov je viševodan, krovni pokrivač od TP lima, a fasada izvedena u sestemu „demit“ i od fasadne opeke. Novoizgrađeni deo nalazi se istočno u odnosu na postojeći, s kojim je povezan preko postojeće sale i ukupne su bruto površine 1528 m².

Odgovorni projektant je Svetlana Vučić, dipl. inž. građ, a nadzor je poveren preduzeću „Nišprojekt – projektovanje“ iz Niša.

Završetak radova je planiran za sredinu juna tekuće godine.

Dogradnja stadiona u Lajkovcu

Dogradnja stadiona u Lajkovcu U toku je druga faza radova na objektu stadiona FK „Železničar“ iz Lajkovca, započeta septembra 2010. godine. Investitor je JP „Direkcija za uređenje i izgradnju Opštine Lajkovac“, a firma „Kej“ je izvođač završnih radova na objektu Kule, kao i radova pokrivanja jugo-zapadne tribine.

Objekat Kule je trospratni objekat izveden uz postojeću jugo-zapadnu tribinu, u potpunosti namenjen sportistima i održavanju sportskih priredbi. Ukupne je bruto površine 325,71 m² . U svom sklopu sadrži svlačionice, kancelarije, prostor za sastanke i priručnu kuhinju na prve dve etaže; na drugom spratu je svečana sala iz koje je omogućen pogled ka terenu, kao i direktan izlazak u spoljašnji prostor lože; na najvišem spratu su prostorije za novinare i TV izveštače – visinska pozicija omogućava vizuru za radio i TV prenose i izveštaje.

Projektom je predviđeno da glavna noseća konstrukcija nadrstrešnice jugozapadne-tribine bude izvedena od čelika, a pokrivač tribine je od rebrastog lima.

Završetak radova planira se za proleće 2011. godine.

Stambeni objekat porodice Đokić

Stambeni objekat porodice Đokić U toku je izgradnja stambenog objekta investitora Đokić Zorana iz Valjeva. GPD „Kej“ je izvođač građevinskih radova u „sivoj“ fazi.

Ovaj stambeni objekat se nalazi u Bujačiću, u neposrednoj blizini obilaznog puta Valjevo-Užice i delu Valjeva poznatom kao Radino brdo. Koncipiran je kao slobodnostojeći objekat i obuhvata prostor dve katastarske parcele. Prostire se na dve etaže (Pr+1S), a ukupna bruto površina objekta iznosi 713.55 m².

Kuća porodice Đokić građena je u klasičnom stilu i složenog je krova. Posebno je zanimljiva orijentacija prostorija u odnosu na strane sveta i okolinu; prostorije za dnevni boravak su osunčane tokom celog dana i sa pogledom na Divčibare i vinograde Vinarije „Jelić“, dok je ulaz u objekat orijentisan ka prometnoj saobraćajnici obilaznice Valjevo-Užice.

Odgovorni projektant je Đorđević Biljana, dipl. ing. arh. Projekat je urađen okviru preduzeća „Linija“, dok je stručni nadzor poveren Andrić Zoranu, dipl. ing. građ. Završetak radova planiran je za proleće 2011. godine.

REFERENCE

ŠTA VAM NUDIMO

galerijaIzgradnja po sistemu „ključ u ruke“ stambeno-poslovnih zgrada, stambenih, industrijskih i javnih objekata; uređenje enterijera i eksterijera objekata, kao i radovi parternom uređenju i ozelenjavanju površina sa izradom prateće projektne dokumentacije za sve vrste objekata.
_____________________________________________

galerijaZavršni radovi na objektima i to: završni zidarski, izolaterski, keramičarski, molersko – farbarski, stolarski, bravarski, limarski radovi itd.
_____________________________________________

galerijaRekonstrukcije i adaptacije objekata u skladu s vašim zahtevima i potrebama, uz poštovanje najviših estetskih i tehničkih normativa. Nudimo iskustvo i veliki broj referenci na objektima sa konzervatorsko-restauratorskim radovima.
_____________________________________________

galerijaRadovi na izradi električnih instalacija jake i slabe struje, mašinskih instalacija (centralno grejanje, ventilacija, klimatizacija) i instalacije vodovoda, kanalizacije i hidrantske mreže uz izvođenje radova najnovijim tehnološkim dostignućima.
_____________________________________________

galerijaVršimo usluge stručnog nadzora i praćenja procesa izgradnje objekta od početka do završetka radova, kao i stručnog savetovanja po svim tehničkim pitanjima.
_____________________________________________

kej
+ KEJ Agrar