English srpski
Građevinsko privredno društvo KEJ, Vladike Nikolaja 29/b, 14000 Valjevo, tel: +381 14 220 647 , kej@kej.rs, www.kej.rs

VIŠEPORODIČNI OBJEKTI

Izgradnja stambeno poslovnog objekta u Krunskoj ulici u Beogradu

stambeno poslovni objekat, Beograd stambeno poslovni objekat, Beograd stambeno poslovni objekat, Beograd stambeno poslovni objekat, Beograd stambeno poslovni objekat, Beograd stambeno poslovni objekat, Beograd

IZVOĐAČ GPD ''Kej'' doo Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ Miomir Todorović dipl.građ.inž.
INVESTITOR ''Sanidei'' d.o.o. Obrenovac
NADZOR Zoran Nikolić dipl.građ.inž.
BRUTO POVRŠINA 1800 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE jul 2015/april 2017
ODGOVORNI PROJEKTANTI Time studio, Beograd

Izgradnja objekta za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima na Ubu

Socijalno stanovanje, Ub Socijalno stanovanje, Ub Socijalno stanovanje, Ub

IZVOĐAČ GPD ''Kej'' d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ Milovan Kovačević dipl.inž. građ., Mirko Branković dipl.inž.ele.
INVESTITOR HELP - Hilfe zur Selbsthilfe.eu i Opština Ub
NADZOR Jasmina Vilimonović dipl.inž.građ.
BRUTO POVRŠINA 530 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE februar/jun 2016
ODGOVORNI PROJEKTANTI Dragoslav Kojić dipl.inž.arh., Zoran Andrić dipl.inž.građ., Miodrag Čomić dipl.inž.građ., Slobodan Teodosić dipl.inž.ele.

Stambeno-poslovni objekat u Vojvode Mišića ulici u Valjevu

Stambeno-poslovni objekat Stambeno-poslovni objekat Stambeno-poslovni objekat Stambeno-poslovni objekat Stambeno-poslovni objekat

IZVOĐAČ PD Gejt d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ GPD ''Kej'' d.o.o. Valjevo
ODGOVORNI IZVOĐAČ David Maksimović dipl.inž.arh. ( GPD Kej ), Aleksandar Mitrović dipl.inž.građ. (PD Gejt)
INVESTITOR PD Gejt d.o.o. Valjevo
NADZOR Milan Petrović dipl.inž.građ.
BRUTO POVRŠINA /
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE mart 2015/oktobar 2015
ODGOVORNI PROJEKTANTI Projektni biro Gejt

Stambeno-poslovni objekat u Pop Lukinoj ulici u Valjevu

Stambeno-poslovni objekat Stambeno-poslovni objekat Stambeno-poslovni objekat Stambeno-poslovni objekat Stambeno-poslovni objekat Stambeno-poslovni objekat Stambeno-poslovni objekat

IZVOĐAČ PD Gejt d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ GPD ''Kej'' d.o.o. Valjevo
ODGOVORNI IZVOĐAČ David Maksimović dipl.inž.arh. ( GPD Kej ), Aleksandar Mitrović dipl.inž.građ. (PD Gejt)
INVESTITOR PD Gejt d.o.o. Valjevo
NADZOR Rade Đurašinović građ.tehn.
BRUTO POVRŠINA 2100 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE april 2015/jul 2016
ODGOVORNI PROJEKTANTI Jasmina Popović dipl.inž. arh.

Porodična stambena zgrada (Po+l+Pk) na Ubu

Ub-porodična stambena zgrada Ub-porodična stambena zgrada Ub-porodična stambena zgrada Ub-porodična stambena zgrada Ub-porodična stambena zgrada Ub-porodična stambena zgrada Ub-porodična stambena zgrada

IZVOĐAČ GPD ''Kej'' d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ David Maksimović dipl.inž.arh.
INVESTITOR Zoran Punk, Beč, Autrija
NADZOR /
BRUTO POVRŠINA 480 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE februar 2016/oktobar 2016
ODGOVORNI PROJEKTANTI Andrijana Maksimović dipl.inž.arh., Kej d.o.o. Valjevo

Objekti za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, Veliki Mokri Lug

Veliki Mokri Lug Veliki Mokri Lug Veliki Mokri Lug Veliki Mokri Lug Veliki Mokri Lug

IZVOĐAČ GPD ''Kej'' d.o.o., Vladike Nikolaja 29b, Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ Miodrag Maksimović dipl.inž.arh.
INVESTITOR Međunarodna organizacija za migracije IOM (International Orrganization for Migration), Gradska uprava grada Beograda, Agencija za investicije i stanovanje
NADZOR Goran Dević dipl.inž.građ.
BRUTO POVRŠINA 1382,96 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE 07.03.2014./oktobar 2015.
ODGOVORNI PROJEKTANTI Radmila Marković, FLOW PLUS d.o.o.

Socijalno stanovanje u Orlovskom naselju u Beogradu

Socijalno stanovanje u Orlovskom naselju

IZVOĐAČ GPD ''Kej'' d.o.o., Vladike Nikolaja 29b, Valjevo
PODIZVOĐAČ GP "Zlatibor-gradnja Beograd" a.d. Beograd
ODGOVORNI IZVOĐAČ Miodrag Maksimović dipl.inž.arh. i Radivoj Bosiljčić dipl.inž.ele.
INVESTITOR UNOPS - United Nations Office for Project Services, Šumatovačka 59, 11 000 Beograd
NADZOR Valentina Milosević, dipl.građ.inž.
BRUTO POVRŠINA /
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE februar 2015. / mart 2015.
ODGOVORNI PROJEKTANTI "WiNgrap" doo Novi Sad / Nenad Milosavljavić dipl.građ.inž. i Ivana Maksimović dipl.inž.arh.

Izgradnja objekta vikend stanovanja za komercijalno koriscenje na Divčibarama-Vila Plamenac

Vila Plamenac-Divčibare Vila Plamenac-Divčibare Vila Plamenac-Divčibare OŠ Vladika Nikolaj Velimirović u Valjevu Vila Plamenac-Divčibare Vila Plamenac-Divčibare Vila Plamenac-Divčibare

IZVOĐAČ „KEJ“ d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ Miodrag Maksimović, dipl.inž.arh.
INVESTITOR Zoran Plamenac
NADZOR /
UKUPNA BRUTO POVRŠINA 707.84m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE 2010. godine – februar 2013. godine
ODGOVORNI PROJEKTANTI Svetlana Molerović dipl.inž.arh.

Socijalno stanovanje u naselju Veliki Mokri Lug u Beogradu

Socijalno Stanovanje VML Socijalno Stanovanje VML Socijalno Stanovanje VML Socijalno Stanovanje VML Socijalno Stanovanje VML Socijalno Stanovanje VML

IZVOĐAČ „KEJ“ d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ Miodrag Maksimović, dipl.inž.arh.
INVESTITOR Udruženje građana „Vizija“ iz Kragujevca
NADZOR Slobodan Radeč dipl.inž.građ. Ispred Saobraćajnog instituta CIP d.o.o. iz Beograda
BRUTO POVRŠINA 3602.01m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE februar 2012./maj 2013.
ODGOVORNI PROJEKTANTI ”KONSTRUKTOR“ Užice / Knežević Dragana dipl.inž.arh

Objekti socijalnog stanovanja u Topoli

Objekti Socijalnog stanovanja u Topoli Objekti Socijalnog stanovanja u Topoli Objekti Socijalnog stanovanja u Topoli Objekti Socijalnog stanovanja u Topoli Objekti Socijalnog stanovanja u Topoli Objekti Socijalnog stanovanja u Topoli Objekti Socijalnog stanovanja u Topoli Objekti Socijalnog stanovanja u Topoli Objekti Socijalnog stanovanja u Topoli

IZVOĐAČ GPD „KEJ“ d. o. o., Valjevo
PODIZVOĐAČ „Prestiž“ Aranđelovac
ODGOVORNI IZVOĐAČ
Miodrag Maksimović - dipl. inž. arh.
INVESTITOR Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku i Opština Topola
NADZOR Branka Bošnjak, dipl.inž.arh. - „DND Inženjering“ Beograd
BRUTO POVRŠINA /
POČETAK / KRAJ REALIZACIJE decembar 2011. godine - jun 2012. godine
ODGOVORNI PROJEKTANT Predrag Finci – dipl.inž.arh. u okviru firme „Omniprojekt“ iz Beograda
OPIS /

Socijalno stanovanja Veliki Mokri Lug

„	Socijalno stanovanja Veliki Mokri Lug „	Socijalno stanovanja Veliki Mokri Lug „	Socijalno stanovanja Veliki Mokri Lug „	Socijalno stanovanja Veliki Mokri Lug „	Socijalno stanovanja Veliki Mokri Lug Socijalno stanovanja Veliki Mokri Lug Socijalno stanovanja Veliki Mokri Lug Socijalno stanovanja Veliki Mokri Lug Socijalno stanovanja Veliki Mokri Lug Socijalno stanovanja Veliki Mokri Lug

IZVOĐAČ GPD „KEJ“ d. o. o., Valjevo, „Quarta“ Beograd
PODIZVOĐAČ MK elektro“ Novo Selo, „Lola – kop“ Beograd, „Pinus“ Bajina Bašta
ODGOVORNI IZVOĐAČ
Miodrag Maksimović - dipl. inž. arh.
INVESTITOR Housing center Beograd
NADZOR Slobodan Radeč - dipl.inž.građ., Saobraćajni institut CIP d.o.o. Iz Beograda.
BRUTO POVRŠINA 1149,19 m²
POČETAK / KRAJ REALIZACIJE jul 2011.godine / mart 2012. godine
ODGOVORNI PROJEKTANT Predrag Finci – dipl.inž.arh. u okviru firme „Omniprojekt“ iz Beograda
OPIS /

REFERENCE

ŠTA VAM NUDIMO

galerijaIzgradnja po sistemu „ključ u ruke“ stambeno-poslovnih zgrada, stambenih, industrijskih i javnih objekata; uređenje enterijera i eksterijera objekata, kao i radovi parternom uređenju i ozelenjavanju površina sa izradom prateće projektne dokumentacije za sve vrste objekata.
_____________________________________________

galerijaZavršni radovi na objektima i to: završni zidarski, izolaterski, keramičarski, molersko – farbarski, stolarski, bravarski, limarski radovi itd.
_____________________________________________

galerijaRekonstrukcije i adaptacije objekata u skladu s vašim zahtevima i potrebama, uz poštovanje najviših estetskih i tehničkih normativa. Nudimo iskustvo i veliki broj referenci na objektima sa konzervatorsko-restauratorskim radovima.
_____________________________________________

galerijaRadovi na izradi električnih instalacija jake i slabe struje, mašinskih instalacija (centralno grejanje, ventilacija, klimatizacija) i instalacije vodovoda, kanalizacije i hidrantske mreže uz izvođenje radova najnovijim tehnološkim dostignućima.
_____________________________________________

galerijaVršimo usluge stručnog nadzora i praćenja procesa izgradnje objekta od početka do završetka radova, kao i stručnog savetovanja po svim tehničkim pitanjima.
_____________________________________________

kej
+ KEJ Agrar