Višeporodični objekat socijalnog stanovanja, Obrenovac

Projektanti: Jelena Marković, Andrijana Maksimović, Marko Filipović
Investitor: UNOPS Beograd
Bruto površina: 2469 m²
Projekat: 2015
Realizacija: 2016

Višeporodični stambeni objekat, Valjevo

Projektanti: Andrijana Maksimović, Una Unković, Natalija Malešević
Enterijer: Lazar Ćirić, Andrijana Maksimović
Investitor: „PAN 122“ DOO
Bruto površina: 1691 m2
Projekat: 2017
Realizacija: /

Porodična kuća, Valjevo

Projektanti: Una Unković, Andrijana Maksimović
Enterijer: Lazar Ćirić, Una Unković, Andrijana Maksimović
Investitor: „WOOD MASTER“ DOO
Bruto površina: 506 m²
Projekat: 2017
Realizacija: /

Porodična kuća, Valjevo

Projektanti: Jelena Marković, Andrijana Maksimović
Investitor: Filip Maksimović
Bruto površina: 510 m²
Projekat: 2017
Realizacija: /

Nadstrešnica ispred dolaznog terminala Aerodroma Nikola Tesla, Beograd

Projektanti: Una Unković, Andrijana Maksimović
Investitor: AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd
Bruto površina: 85 m²
Projekat: 2017
Realizacija: /

Hotelsko-apartmanski objekat- Vila Plamenac 2

Projektant: Milan Jakić
Enterijer: Predrag Petković
Investitor: GPD „KEJ“ d.o.o, Miodrag Maksimović, David Maksimović, FilipMaksimović,
Časlav Maksimović i Slavoljub Mladenović
Bruto površina: 1096 m²
Projekat: 2017
Realizacija: /