Adaptacija i sanacija bloka 4.3. u specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu

IZVOĐAČ: GPD “Kej“ d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ: /
ODGOVORNI IZVOĐAČ: Miroslav Katanić dipl.inž.građ.
INVESTITOR: Republika Srbija, Ministarstvo pravde, Specijalna zatvorska bolnica u Beogradu
NADZOR: Nikola Marković dipl.inž.građ., CIP Beograd
BRUTO POVRŠINA: 865 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE: avgust 2016/decembar 2016
ODGOVORNI PROJEKTANTI: Mašinoprojekt, Beograd

Adaptacija pritvorskog bloka u Okružnom zatvoru

IZVOĐAČ: GPD “Kej“ d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ: /
ODGOVORNI IZVOĐAČ: Miroslav Katanić dipl.inž.građ.
INVESTITOR: Ministarstvo pravde, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Okružni zatvor u Beogradu
NADZOR: Nikola Marković dipl.inž.građ., CIP Beograd
BRUTO POVRŠINA: 865 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE: jul 2016/decembar 2016
ODGOVORNI PROJEKTANTI: Mašinoprojekt, Jasmina Todorović dipl.inž.arh.