KEJ

UPRAVA

Miodrag Maksimović, dipl.inž.arh. – vlasnik misa@kej.rs

Filip Maksimović, dipl.ekon. – generalni direktor filip@kej.rs

Sava Ranković, dipl. ekon. – finansijski direktor sava@kej.rs

David Maksimović, dipl.inž.arh. – izvršni direktor david@kej.rs

KEJ

SEKTOR REALIZACIJE

IZVRŠNI SEKTOR

Nataša Pašić, dipl.inž.građ. – direktor projekta natasa@kej.rs

Milovan Kovačević, dipl.inž.građ. – direktor projekta    milovan@kej.rs

Miroslav Katanić, dipl.inž.građ. – direktor projekta      miroslav.katanic@kej.rs

Mirko Branković , dipl.inž.ele.     mirko.brankovic@kej.rs

Milica Jevtić, dipl.ekon. – administrator projekata  milica.jevtic@kej.rs

Dragana Radosavljević, dipl.ekon. – administrator projekata    dragana.radosavljevic@kej.rs

Anđelka Petrović , građ.tehn. –  administrator projekata   andjelka@kej.rs

PROJEKTNI BIRO

Andrijana Maksimović, dipl.inž.arh. – šef projektnog biroa andrijana@kej.rs

Jelena Marković, dipl.inž.arh. – projektant jelena@kej.rs

Una Unković, dipl.inž.arh. – projektant una@kej.rs

Natalija Malešević, dipl.inž.arh. – projektant  natalija@kej.rs 

Ana Glušac, dipl.inž.arh. – projektant ana@kej.rs 

Lazar Ćirić dipl.inž.arh. – projektant lazar@kej.rs 

Tatjana Milutinović dipl.inž.arh. – projektant

Nikola Šerović – dipl.inž.građ. nikola.serovic@kej.rs

IZVOĐENJE

Nataša Pašić, građ.tehn. – zamenik izvršnog direktora natasa@kej.rs

Miomir Todorović, dipl.inž.građ. – šef gradilišta  tosa@kej.rs

Stanimir Vasiljević, dipl.inž.građ.  stanimir@kej.rs

Borivoj Jakovljević , građ.tehn. – šef gradilišta  bora@kej.rs

Ivan Aleksić, dipl.inž.arh. – šef gradilišta  ivan@kej.rs

Ljubo Kukolj , građ.tehn. – šef gradilišta   ljubo@kej.rs

Slavoljub Marković, dipl.inž.građ. –   šef gradilišta  slavoljub@kej.rs

Aleksandar Kuzmanović, dipl.inž.građ.  –  šef gradilišta  aleksandar.kuzmanovic@kej.rs

Nikola Vujić, građ.inž. –    šef gradilšta   nikola.vujic@kej.rs

Miloš Veličković, dipl.inž.arh. – milos@kej.rs

Veljko Gačević, master inž.građ. – veljko@kej.rs

Jelena Milovanović, dipl.inž.građ. – jelena.milovanovic@kej.rs

Marija Stoiljković, dipl.inž.građ. –  šef gradilišta marija.stoiljkovic@kej.rs

Teodora Biševac, dipl.inž.građ. –  šef gradilišta teodra@kej.rs

KEJ

SEKTOR KOMERCIJALE I LOGISTIKE

KOMERCIJALA

Dušan Milanović, građ.teh. – šef komercijale  dusan@kej.rs

Jovana Jakovljević, građ.teh.  –  komercijalista  jovana@kej.rs

Marko Obradović, inž.maš.  –  komercijalista   marko.obradovic@kej.rs

Dušanka Mihailović, dipl.prostorni planer –  komercijalista dusanka@kej.rs 

Dejan Stanimirović, maš.tehn. –  komercijalista  dejan@kej.rs

LOGISTIKA

Zoran Kulinčević, šef voznog parka  zoran@kej,rs

Milisav Marković –  logistika i vozač

Slobodan Stanojević – logistika i vozač

Milovan Petrović –  logistika i vozač

Dejan Radovanović – vozač

MAGACIN

Milomir Savić, građ.inž.-  šef magacina  savic@kej.rs

Filip Janković – radnik

Milan Stojanović – radnik

Jovan Topalović – pomoćnik magacionera

KEJ

FINANSIJSKI SEKTOR

Branka Nikolić , ekon. – računovodstvo branka@kej.rs

Milica Milanović , ekon. – računovodstvo milica@kej.rs

Jelena Pavlović, ekon. –  finansije racunovodstvo@kej.rs

Čedomir Vesić, ekon. –  računovodstvo  ceda@kej.rs

KEJ

POSLOVNI SEKTOR

Dragana Ljiljak –  poslovni sekretar  dragana@kej.rs

Aleksandra Marić, master menadž.  – sekretarica   aleksandra@kej.rs

Dubravka Rabrenović, dipl.inž.građ.  –  tehnička priprema  dubravka@kej.rs

Ivanka Jevtić, dipl.inž.građ. –   tehnička priprema  ivanka@kej.rs

Branka Šumarac Kovačević, struk.inž.građ. branka.kovacevic@kej.rs