English srpski
Građevinsko privredno društvo KEJ, Vladike Nikolaja 29/b, 14000 Valjevo, tel: +381 14 220 647 , kej@kej.rs, www.kej.rs

JAVNI OBJEKTI

Labudovo brdo-zdravstvena stanica

Labudovo brdo-zdravstvena stanica Labudovo brdo-zdravstvena stanica Labudovo brdo-zdravstvena stanica Labudovo brdo-zdravstvena stanica Labudovo brdo-zdravstvena stanica Labudovo brdo-zdravstvena stanica

IZVOĐAČ GPD ''Kej'' d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ Jasmina Branković dipl.gađ.inž.
INVESTITOR Gradska uprava grada Beograda, agencija za investicije i stanovanje
NADZOR JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Jasmina Miletin-Popović dipl.inž.građ.
BRUTO POVRŠINA 2.509 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE maj 2016//jul 2017
ODGOVORNI PROJEKTANT Romantična arhitektura d.o.o. Beograd, Sanja Karaović dipl.inž.arh.

Paraćin-nastavak izgradnje Kulturnog centra

Paraćin-Kulturni centar Paraćin-Kulturni centar Paraćin-Kulturni centar Paraćin-Kulturni centar

IZVOĐAČ GPD ''Kej'' doo Valjevo
PODIZVOĐAČ Energogas d.o.o. Kragujevac
ODGOVORNI IZVOĐAČ Milovan Kovačević dipl.građ.inž.
INVESTITOR Uprava za investicije i upravljanje imovinom Opštine Paraćin
NADZOR Tehpro d.o.o., Ivan Taranovski dipl.inž. arh.
BRUTO POVRŠINA 1.787 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE januar 2016/jun 2017
ODGOVORNI PROJEKTANT Forma-Antika, Niš

Terminal 2 na aerodromu Nikola Tesla, Beograd

NT Terminal2 NT Terminal2 NT Terminal2 ub dnevni boravak NT Terminal2 NT Terminal2 NT Terminal2 NT Terminal2

IZVOĐAČ GPD ''Kej'' d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ Milovan Kovačević dipl.građ.inž.
INVESTITOR ''Aerodrom Nikola Tesla AD'', Beograd
NADZOR ''Mega plus'', Beograd
BRUTO POVRŠINA 350 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE decembar 2016/april 2017
ODGOVORNI PROJEKTANT ''Home Plan'', Beograd

Kombank Arena – atletska staza

Kombank Arena–atletska staza Kombank Arena–atletska staza Kombank Arena–atletska staza Kombank Arena–atletska staza Kombank Arena–atletska staza Kombank Arena–atletska staza Kombank Arena–atletska staza Kombank Arena–atletska staza Kombank Arena–atletska staza Kombank Arena–atletska staza Kombank Arena–atletska staza Kombank Arena–atletska staza Kombank Arena–atletska staza Kombank Arena–atletska staza Kombank Arena–atletska staza

IZVOĐAČ GPD ''Kej'' d.o.o. Srbija i ''Kanstet OU'' Estonija
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ David Maksimović dipl.inž.arh.
INVESTITOR Republička direkcija za imovinu Republike Srbije
NADZOR /
BRUTO POVRŠINA 4.400 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE januar/mart 2017
ODGOVORNI PROJEKTANT Mile Miljković dipl.inž.građ.

Izgradnja sportske hale u Inđiji

Inđija-sportska hala Inđija-sportska hala Inđija-sportska hala

IZVOĐAČ GPD ''Kej'' d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ David Maksimović dipl. inž.arh., Nikola Graovac dipl.inž.arh.
INVESTITOR JP Direkcija za izgradnju opštine Inđija, GP Zlatibor gradnja Beograd a.d.
NADZOR Mr Radoslav Lekić dipl.inž.građ., dr. Đorđe Ladinović dipl.inž.građ., Branislav Jakovljević dipl.inž.građ.
BRUTO POVRŠINA 8.046 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE februar 2015/jul 2015
ODGOVORNI PROJEKTANT Miodrag Mirković dipl.inž.arh.

SRC Petnica-adaptacija prostorija ispod tribina

 

IZVOĐAČ GPD ''Kej'' d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ David Maksimović dipl.inž.arh.
INVESTITOR Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjevo
NADZOR /
BRUTO POVRŠINA 250 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE januar 2015/februar 2015
ODGOVORNI PROJEKTANT /

Kovin-Dom Zdravlja - I faza izgradnje

Kovin-Dom Zdravlja Kovin-Dom Zdravlja

IZVOĐAČ GPD ''Kej'' d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ Quarta Beograd
ODGOVORNI IZVOĐAČ David Maksimović dipl.inž.arh.
INVESTITOR Dom zdravlja Kovin
NADZOR Slavica Branković dipl.građ.inž., UTVA Silosi a.d. Kovin
BRUTO POVRŠINA 688 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE april 2015/oktobar 2015
ODGOVORNI PROJEKTANT Zora Čučković Mišković dipl.inž.arh., Mihajlo Šakotić dipl.inž.arh.

Objekat za dnevni boravak osoba sa posebnim potrebama na Ubu

ub dnevni boravak ub dnevni boravak ub dnevni boravak ub dnevni boravak ub dnevni boravak ub dnevni boravak

IZVOĐAČ GPD ''Kej'' d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ SZR Jelenić
ODGOVORNI IZVOĐAČ David Maksimović dipl.inž.arh.
INVESTITOR Opština Ub, Sanidei d.o.o., Zoran Punk Beč Austrija
NADZOR Jasmina Vilimonović dipl.inž.građ.
BRUTO POVRŠINA 325,10m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE septembar 2015/jun 2016
ODGOVORNI PROJEKTANT Andrijana Maksimović, GPD ''Kej'' d.o.o. Valjevo

Školsko-sportska sala OŠ ''Branko Radičević'', Vršac

Školsko-sportska sala Školsko-sportska sala

IZVOĐAČ GPD ''Kej'' d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ David Maksimović dipl. inž.arh. , Radivoj Bosiljčić dipl.ele.inž.
INVESTITOR Opština Vršac
NADZOR Snežana Bakić dipl.građ.inž.
BRUTO POVRŠINA /
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE avgust 2014/decembar 2015
ODGOVORNI PROJEKTANT Jozef Mileta, Nikošor Lelea, Miroslav Marinković - Projektni biro Vršac

SPA centar, lamela 1 u Obrenovcu

SPA centar

IZVOĐAČ GPD ''Kej'' d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ Miodrag Maksimović dipl.inž.arh., Milan Krstić dipl.inž.ele. i Zoran Petrović dipl.maš.inž.
INVESTITOR JP za izgradnju Obrenovca
NADZOR Dušan Tomić dipl.maš.inž, Snežana Čolović dipl.inž.arh, Dragan Ilić dipl.inž.građ., Zoran Prvulović dipl.ele.inž.
BRUTO POVRŠINA 1086,43 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE februar 2014./ jul 2015.
ODGOVORNI PROJEKTANT Dragutin Kulezić, dipl.inž.arh., BG Projekt Studio

Izgradnja ambulante u Divcima "Doma zdravlja" Valjevo

Ambulanta Divci Ambulanta Divci Ambulanta Divci Ambulanta Divci Ambulanta Divci Ambulanta Divci Ambulanta Divci Ambulanta Divci Ambulanta Divci

IZVOĐAČ GPD ''Kej'' d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ David Maksimović, dipl.inž.arh / Mirko Branković, dipl.inž.ele / Zoran Petrović, dipl.maš.inž.
FINANSIJER Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Nemanjina 11. Beograd
INVESTITOR JP "Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva"
NADZOR Aleksandar Lazarević, dipl.građ.inž, Milutin Mihajlović dipl.građ.inž, Milan Trifunović dipl.građ.inž, Milutin Srećković, dipl.inž.ele.
BRUTO POVRŠINA 113,60 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE decembar 2015. / mart 2016.
ODGOVORNI PROJEKTANT PB "Anaprojekt" Valjevo / Anđelka Mandić Milutinović, dipl.inž.arh.

Izgradnja Osnovne škoče u Poljanama, Opština Obrenovac

Škola u Poljanama Škola u Poljanama Škola u Poljanama Škola u Poljanama Škola u Poljanama Škola u Poljanama Škola u Poljanama Škola u Poljanama Škola u Poljanama

IZVOĐAČ „KEJ“ d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ David Maksimović, dipl.inž.arh.
INVESTITOR United Nations Office for Project Services - UNOPS
NADZOR Srđan Ćeranić dipl.inž.građ.
Zoran Kartalović dipl.inž.ele.
Dobrivoje Vukašinović dipl.maš.inž.
BRUTO POVRŠINA 227.77m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE oktobar 2015. godine – mart 2016. godine
ODGOVORNI PROJEKTANT Aleksandar Nenković dipl.inž.arh.

Izgradnja Atletske dvorane u Beogradu-II faza

Atletska dvorana u Beogradu Atletska dvorana u Beogradu Atletska dvorana u Beogradu Atletska dvorana u Beogradu Atletska dvorana u Beogradu Atletska dvorana u Beogradu Atletska dvorana u Beogradu Atletska dvorana u Beogradu Atletska dvorana u Beogradu

IZVOĐAČ „KEJ“ d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ David Maksimović, dipl.inž.arh.
INVESTITOR Republika Srbija, Ministarstvo omladine i sporta, Republika Srbija, Ministarstvo odbrane, Sektor za materijalne resurse, Uprava za infrastrukturu, Vojnograđevinski centar "Beograd"
NADZOR Jasna Stojanović, dipl.inž.arh.
Vuk Stanković, dipl.inž.arh.
Aleksandra Stamenkov, dipl.inž.građ.
Tanja Pokornik, dipl.inž.maš.
Biljana Jovanović, dipl.inž.građ.
Radomir Ćalesan, dipl.inž.ele.
Dušan Milenković, dipl.inž.ele.
Tomislav Vujinović, dipl.inž.građ.
BRUTO POVRŠINA 7202.70m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE jul 2015. godine – januar 2016. godine
ODGOVORNI PROJEKTANT "Centroprojekt" doo, Beograd-Emina Muratović dipl.inž.arh.

Izgradnja fiskulturne sale u izdvojenom odeljenju OŠ"Branko Krsmanović" u Busilovcu

 Fiskulturna sala u Busilovcu  Fiskulturna sala u Busilovcu  Fiskulturna sala u Busilovcu  Fiskulturna sala u Busilovcu  Fiskulturna sala u Busilovcu  Fiskulturna sala u Busilovcu  Fiskulturna sala u Busilovcu

IZVOĐAČ „KEJ“ d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ David Maksimović, dipl.inž.arh.
INVESTITOR Osnovna škola "Branko Krsmanović" Sikirica
NADZOR Zoran Antonijević dipl.inž.građ.
NETO POVRŠINA 417,76m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE april 2015. godine – januar 2016. godine
ODGOVORNI PROJEKTANT Natalija Perić Mihajlović dipl.inž.arh.

Izrada fasade i stolarije na gerontološkom centaru u Valjevu, II Faza

Gerontološki centar Valjevo Gerontološki centar Valjevo Gerontološki centar Valjevo Gerontološki centar Valjevo Gerontološki centar Valjevo Gerontološki centar Valjevo Gerontološki centar Valjevo

IZVOĐAČ „KEJ“ d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ Elastic Group doo
ODGOVORNI IZVOĐAČ Miodrag Maksimović, dipl.inž.arh.
INVESTITOR Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
NADZOR JP Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva - Aleksandar Lazarević dipl.inž.građ.
BRUTO POVRŠINA 6794.75m2 (3570m2 fasade)
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE oktobar 2013./mart 2014.
ODGOVORNI PROJEKTANTI Miloš Komlenić dipl.inž.arh
Milorad Obradović dipl.inž.arh.

KBC Dragiša Mišović na Dedinju

KBC Dragiša Mišović KBC Dragiša Mišović KBC Dragiša Mišović KBC Dragiša Mišović KBC Dragiša Mišović KBC Dragiša Mišović

IZVOĐAČ „KEJ“ d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ Miodrag Maksimović, dipl.inž.arh.
INVESTITOR „ТIKA“-Turska Agencija za Međunarodni razvoj i saradnju
NADZOR "LATOVIĆ NUOVO COMPANY" DOO
BRUTO POVRŠINA 780m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE jun 2013. godine – septembar 2013. godine
ODGOVORNI PROJEKTANTI Saobraćajni institut CIP, Snežana Šoškić dipl.inž.arh.

Osnovna škola „Milovan Glišić“ u Valjevu - III faza

Osnovna škola „Milovan Glišić“ u Valjevu - III faza Osnovna škola „Milovan Glišić“ u Valjevu - III faza Osnovna škola „Milovan Glišić“ u Valjevu - III faza Osnovna škola „Milovan Glišić“ u Valjevu - III faza Osnovna škola „Milovan Glišić“ u Valjevu - III faza Osnovna škola „Milovan Glišić“ u Valjevu - III faza

IZVOĐAČ: „KEJ“ d.o.o. Valjevo i „Kej Invest Nekretnine“ d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ: „Vujić“ Valjevo, „Ferodizajn“ Valjevo
ODGOVORNI IZVOĐAČ: Miodrag Maksimović, dipl.inž.arh.
Zoran Đekić, dipl.inž.el.
Zoran Petrović, dipl.maš.inž.
ODGOVORNI PROJEKTANT: Ljubica Dražić Petrović, dipl.inž.arh.
NADZOR: Aleksandar Lazarević, dipl.inž.građ. i Milan Trifunović, dipl.inž.građ.
JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva”.
INVESTITOR Grad Valjevo
BRUTO POVRŠINA: 750 m²
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE: maj 2012. godine - novembar 2012. godine

Dečiji vrtić „Kaja“ Ljig

Dečiji vrtić „Kaja“ Ljig Dečiji vrtić „Kaja“ Ljig Dečiji vrtić „Kaja“ Ljig Dečiji vrtić „Kaja“ Ljig Dečiji vrtić „Kaja“ Ljig Dečiji vrtić „Kaja“ Ljig Dečiji vrtić „Kaja“ Ljig Dečiji vrtić „Kaja“ Ljig Dečiji vrtić „Kaja“ Ljig

IZVOĐAČ: GPD „Kej“ d. o. o. Valjevo “Komgrad“ d. o. o. Valjevo
PODIZVOĐAČ: „Triopropm inženjering“ Valjevo, „Špik Ivanjica“ Ivanjica, „Simpro“ Novi Sad, „Simon“ Valjevo
ODGOVORNI IZVOĐAČ: Miodrag Maksimović, dipl.inž.arh.
Zoran Đekić, dipl.inž.el.
Zoran Petrović, dipl.maš.inž.
ODGOVORNI PROJEKTANT: Goran Đukić, dipl.inž.arh. - „Atelje Đukić“
Mladenovac, Dragana Zečević, dipl.inž.arh. - „MK Inženjering“ Ivanjica
NADZOR: Predrag Lukić, dipl.građ.inž. „Set“ Šapca.
INVESTITOR Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Opština Ljig
BRUTO POVRŠINA: 561,05 m²
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE: avgust 2011. godine – maj 2012. godine

OŠ „Milovan Glišić“ Valjevo II faza

„OŠ „Milovan Glišić“ „OŠ „Milovan Glišić“ „OŠ „Milovan Glišić“ „OŠ „Milovan Glišić“ „OŠ „Milovan Glišić“ „OŠ „Milovan Glišić“

IZVOĐAČ: GPD „Kej“ d. o. o. Valjevo “Komgrad“ d. o. o. Valjevo
PODIZVOĐAČ: /
ODGOVORNI IZVOĐAČ: Miodrag Maksimović, dipl.inž.arh.
ODGOVORNI PROJEKTANT: Ljubica Dražić, dipl.inž.arh.
NADZOR: JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“ Valjevo
INVESTITOR GRAD VALJEVO, GRADSKA UPRAVA, Karađorđeva br. 64
BRUTO POVRŠINA: 500,00 m²
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE: mart 2012/april 2012

Deciji vrtic, Gradac, Valjevo

„Deciji vrtic, Gradac, Valjevo „Deciji vrtic, Gradac, Valjevo „Deciji vrtic, Gradac, Valjevo „Deciji vrtic, Gradac, Valjevo „Deciji vrtic, Gradac, Valjevo „Deciji vrtic, Gradac, Valjevo „Deciji vrtic, Gradac, Valjevo „Deciji vrtic, Gradac, Valjevo „Deciji vrtic, Gradac, Valjevo

IZVOĐAČ: GPD „Kej“ d. o. o. Valjevo „Komgrad“ d. o. o. Valjevo „Greda“ d. o. o. Valjevo „Grading“ d. o. o. Valjevo „Enel“ d. o. o. Valjevo „MK-ELEKTRO“ d. o. o. Šabac
PODIZVOĐAČ: /
ODGOVORNI IZVOĐAČ: Miodrag Maksimović, dipl.inž.arh. Radiša Srećković, dipl.inž.ele. Zoran Petrović, dipl.inž.maš. Slobodan Lukić, dipl.inž.građ. Svetislav Popović, dipl.inž.građ.
ODGOVORNI PROJEKTANT: Milorad Obradović, dipl.inž.arh.
NADZOR: JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“ Valjevo
INVESTITOR GRAD VALJEVO, GRADSKA UPRAVA, Karađorđeva br. 64
BRUTO POVRŠINA: 2691,40 m²
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE: april 2011/decembar 2011

Dom Zdravlja Valjevo

„DZ Valjevo „DZ Valjevo „DZ Valjevo „DZ Valjevo

IZVOĐAČ: GPD „Kej“ d. o. o. Valjevo “Enel“ d. o. o. Valjevo
PODIZVOĐAČ: /
ODGOVORNI IZVOĐAČ: Miodrag Maksimović, dipl.inž.arh. i Radiša Srećković dipl.inž.ele.
ODGOVORNI PROJEKTANT: Anđelka Mandić-Milutinović, dipl.inž.arh.
NADZOR: JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“ Valjevo
INVESTITOR GRAD VALJEVO, GRADSKA UPRAVA, Karađorđeva br. 64
BRUTO POVRŠINA: 720,00 m²
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE: novembar 2011/decembar 2011

Dečiji vrtić „Neven“ Bajina Bašta – 2. faza

„Neven“ Bajina Bašta „Neven“ Bajina Bašta „Neven“ Bajina Bašta „Neven“ Bajina Bašta „Neven“ Bajina Bašta „Neven“ Bajina Bašta Neven“ Bajina Bašta Neven“ Bajina Bašta Neven“ Bajina Bašta

IZVOĐAČ: „KEJ“ d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ: „Pinus“ Bajina Bašta
ODGOVORNI IZVOĐAČ: Miodrag Maksimović - dipl. inž. arh.
ODGOVORNI PROJEKTANT: Milosav Jokić – dipl. inž. gradj., „MD Jokić“ d.o.o Bajina Bašta
NADZOR: Predrag Lukić – dipl.inž.građ, „SET“ d.o.o. Šabac
INVESTITOR Ministarstvo za NIP i Opština Bajina Bašta
BRUTO POVRŠINA: 342,94 m²
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE: oktobar 2010.godine/ decembar 2010. godine

Vizitorski centar Tornik, Zlatibor

Vizitorski centar Tornik Vizitorski centar Tornik Vizitorski centar Tornik Vizitorski centar Tornik Vizitorski centar Tornik Vizitorski centar Tornik Vizitorski centar Tornik Vizitorski centar Tornik Vizitorski centar Tornik

IZVOĐAČ: „KEJ“ d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ: „Kroving“, „MT elektro“, „Razvitak“, „Elektroinženjering“ Čačak
ODGOVORNI PROJEKTANT Miodrag Maksimović - dipl. inž. arh., Miloš Stanković - dipl. inž. arh.
NADZOR: Voja Smiljanić- dipl. inž. ele.
INVESTITOR Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Beograd, JP Skijališta Srbije
BRUTO POVRŠINA: 402,48m²
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE: septembar 2010.godine/ jun 2011. godine

OŠ „Milovan Glišić“ Valjevo I faza

OŠ „Milovan Glišić“ Valjevo OŠ „Milovan Glišić“ Valjevo OŠ „Milovan Glišić“ Valjevo OŠ „Milovan Glišić“ Valjevo OŠ „Milovan Glišić“ Valjevo OŠ „Milovan Glišić“ Valjevo OŠ „Milovan Glišić“ Valjevo Vizitorski centar Tornik Vizitorski centar Tornik

IZVOĐAČ: „KEJ“ d.o.o. Valjevo, „Enel“ d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ: „Komgrad“ d.o.o., „Kompresor Ing“ d.o.o., „Grading“, Greda Metal“ d.o.o. Valjevo
ODGOVORNI IZVOĐAČ: Miodrag Maksimović - dipl. inž. Arh. Zoran Đekić - dipl. ing. ele. Zoran Petrović - dipl. ing. maš.
ODGOVORNI PROJEKTANT: Ljubica Dražić Petrović - dipl. inž. arh.
NADZOR: Voja Smiljanić- dipl. inž. ele.
INVESTITOR Grad Valjevo NADZOR JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“.
BRUTO POVRŠINA: 5155,64m²
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE: april 2011.godine/ oktobar 2011. godine

Dogradnja Dečijeg vrtića "Ogla Grbić" u Kosjerić

Ogla Grbić Ogla Grbić Ogla Grbić Ogla Grbić Ogla Grbić Ogla Grbić

IZVOĐAČ "KEJ" d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ "Melba" Kosjerić, "MT Elektro" Valjevo, "Mišković" Valjevo, "Razvitak" Valjevo
ODGOVORNI IZVOĐAČ Miodrag Maksimović - dipl. inž. Arh. Zoran Đekić - dipl. ing. ele. Zoran Petrović - dipl. ing. maš.
INVESTITOR Ministarstvo prosvete Republike Srbije i Opština Kosjerić
NADZOR Andrijana Joksimović – dipl. ing. arh.
BRUTO POVRŠINA 785 m²
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE oktobar 2009. godine - jul 2010. godine
ODGOVORNI PROJEKTANTI Dušan Nikolić – dipl. ing. građ..Istraživačka kuća – Prva i Druga faza - Valjevo

ISTRAŽIVAČI ISTRAŽIVAČI ISTRAŽIVAČI ISTRAŽIVAČI ISTRAŽIVAČI ISTRAŽIVAČI ISTRAŽIVAČI ISTRAŽIVAČI ISTRAŽIVAČI

IZVOĐAČ „KEJ“ d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ „Građevinac“ Osečina, „MT elektro“ Valjevo
ODGOVORNI IZVOĐAČ
Miodrag Maksimović - dipl. inž. arh.
INVESTITOR Ministarstvo za NIP i Društvo istraživača „Vladimir Mandić – Manda“ Valjevo
NADZOR Zoran Petronijević – dipl. inž. arh, Zoran Đekić – dipl. inž. el.
BRUTO POVRŠINA: 450 m²
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE maj  2009. godine - jul 2009. godine
ODGOVORNI PROJEKTANTI Miodrag Maksimović – dipl. inž. arh.
Ognjen Jović – dipl. inž. arh.
David Maksimović – dipl. inž. arh.Sportska hala u Koceljevi

Sportska hala u Koceljevi Sportska hala u Koceljevi Sportska hala u Koceljevi Sportska hala u Koceljevi Sportska hala u Koceljevi

IZVOĐAČ „KEJ“ d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ "Trioprom inženjering" Valjevo, „MT elektro“ Valjevo, „Musculus“ Beograd, „Mika Mitrović“ Šabac
ODGOVORNI IZVOĐAČ Miodrag Maksimović - dipl. inž. arh.
INVESTITOR Ministarstvo prosvete Republike Srbije i Opština Koceljeva
NADZOR Milan Petrović – dipl. inž. građ. Milan Krstić – dipl. inž. ele. Mile Jovanović - dipl. inž. maš.
BRUTO POVRŠINA 1711,36 m²
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE januar 2009. godine - avgust 2010. godine
ODGOVORNI PROJEKTANTI Ninković Slobodan - dipl. inž. arh. Duško Maksimović – dipl. inž. građ.Učenički dom u Poljoprivrednoj školi u Valjevu

Učenički dom Učenički dom Učenički dom Učenički dom Učenički dom Učenički dom

IZVOĐAČ "KEJ" d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ "Gredametal" Valjevo, "Simon" Valjevo, "Boma elektro" Valjevo
ODGOVORNI IZVOĐAČ Miodrag Maksimović - dipl. inž. arh.
INVESTITOR Poljoprivredna škola Valjevo
NADZOR Milan Petrović - dipl. ing. građ.
BRUTO POVRŠINA 1200 m²
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE decembar 2008. godine - jul 2009. godine
ODGOVORNI PROJEKTANTI Željko Nedeljković – dipl. inž. arh.

REFERENCE

ŠTA VAM NUDIMO

galerijaIzgradnja po sistemu „ključ u ruke“ stambeno-poslovnih zgrada, stambenih, industrijskih i javnih objekata; uređenje enterijera i eksterijera objekata, kao i radovi parternom uređenju i ozelenjavanju površina sa izradom prateće projektne dokumentacije za sve vrste objekata.
_____________________________________________

galerijaZavršni radovi na objektima i to: završni zidarski, izolaterski, keramičarski, molersko – farbarski, stolarski, bravarski, limarski radovi itd.
_____________________________________________

galerijaRekonstrukcije i adaptacije objekata u skladu s vašim zahtevima i potrebama, uz poštovanje najviših estetskih i tehničkih normativa. Nudimo iskustvo i veliki broj referenci na objektima sa konzervatorsko-restauratorskim radovima.
_____________________________________________

galerijaRadovi na izradi električnih instalacija jake i slabe struje, mašinskih instalacija (centralno grejanje, ventilacija, klimatizacija) i instalacije vodovoda, kanalizacije i hidrantske mreže uz izvođenje radova najnovijim tehnološkim dostignućima.
_____________________________________________

galerijaVršimo usluge stručnog nadzora i praćenja procesa izgradnje objekta od početka do završetka radova, kao i stručnog savetovanja po svim tehničkim pitanjima.
_____________________________________________

kej
+ KEJ Agrar