Kuća na brdu Popare, Valjevo

Nedavno je završen jednoporodični stambeni objekat na brdu Popare iznad Valjeva. Projektovan je i izveden od strane firme GPD Kej.  Objekat spratnosti Su + Pr + Sp.

Specifičnost se ogleda u dinamičnoj formi, prilagođenoj različitim pravcima susedih objekata, što je uticalo na formiranje dva različita volumena spojena spiralnim stepeništem. Kako je objekat  nestandardne forme, sa velikim konzolnim prepustima i fasadnim otvorima, najveći izazov bio je uklapanje konstruktivnog rešenja u arhitektonske okvire.

Stalna saradnja projektantskog i izvođačkog tima u toku celog procesa je doprinela kvalitetu konačnog proizvoda.

Autor projekta je Jelena Marković, dok je autor enterijera arhitekta Predrag Petković.

Komercijalno – turistički objekat apartmanskog tipa, Divčibare

U toku je izrada projekta za izgradnju objekta apartmanskog tipa na Divčibarama. Objekat je smešten u centru Divčibara, nedaleko od Crkve svetog Pantelejmona, prekoputa dečijeg igrališta, na parceli koja je u padu ka potoku u borovoj šumi.  Objekat sadrži apartmane različitih struktura i kvadratura, a deo prizemlja i suteren su organizovani za zajedničke sadržaje poput restorana, spa centra, teretane, multifunkcionalnih sala, itd.

Autor ovog projekta je arhitekta Predrag Petković.

Divčigora 2, Divčibare

Nedaleko od apartmanskog objekta Divčigora u izgradnji, planira se izgradnja još dva apartmanska objekta, koja će sa postojećim formirati jedinstvenu ambijentalnu celinu, sa zajedničkim sadržajima na otvorenom. Sva tri objekta su pozicionirana oko zelene zone kroz koju protiče potok. Projektovani apartmani su različitih struktura, kvadratura, sa i bez terasa.

Autori ovog projekta su arhitekte Rade Lalić i Neda Nogoštić.

 

Stambeno – poslovni objekat u ulici Vojvode Stepe 28, Valjevo

 

Završena je izrada tehničke dokumentacije i otpočela je izgradnja stambeno poslovnog objekta u Ulici Vojvode Stepe u Valjevu. Objekat je spratnosti P+3+Pk, sa stanovima od 30-90m2. U prizemlju objekta ka ulici se nalaze lokali sa galerijom. Parkiranje je rešeno na parceli u okviru unutrašnjeg dvorišta.

Autori ovog projekta su arhitekte Jelena Marković i Tatjana Milutinović.

 

 

 

Restoran, Mala Remeta

Na obroncima Fruške gore, u okviru Eko sela Ruža Vetrova, projektovan je restoran u funkciji objekata u kompleksu, ali i za komercijalno korišćenje. U svojoj koncepciji i materijalizaciji, objekat koristi maksimalno pogodnosti lokacije, prelep pogled i južnu orijentaciju.

Autori ovog projekta su arhitekte Lazar Ćirić i Andrijana Maksimović.

 

 

Proizvodni objekat u okviru RAUCH kompleksa, Koceljeva

Završeno je projektovanje i izgradnja proizvodnog objekta u okviru postojećeg kompleksa fabrike RAUCH. Rekonstrukcijom i dogradnjom postojećih objekata, nova proizvodnja je umetnuta između postojećih objekata, kao produžetak postojećih kapaciteta.

Autor ovog projekta je arhitekta Andrijana Maksimović.

 

 

Apartmani na Divčibarama

U toku je izrada projekta za izgradnju objekta apartmanskog tipa na Divčibarama. Objekat je smešten nedaleko od puta ka ski stazi Crni vrh, na parceli koja je u padu ka potoku u borovoj šumi, koji stvara jedinstven ambijent budućeg dvorišta objekta.  Zbog konfiguracije terena, objekat je koncipiran kroz poluetaže. Dugačku liniju objekta prekidaju ulazi sa stepenišnim komunikacijama.

Autori ovog projekta su arhitekte Andrijana Maksimović i Ana Glušac.

Rekonstrukcija vile na Avali

U toku je izrada projekta rekonstrukcije i adaptacije objekta na Avali nadomak Beograda. Projekat podrazumeva  obnavljanje vile i njenu adaptaciju u luksuzni objekat za stanovanje.

Rekonstrukcijom objekta suteren vile pretvoren je u spa centar sa servisnim prostorijama.

U prizemlju objekta predviđeni su prostrani dnevni boravak, toalet, kuhinja i radna soba, dok je na spratu predviđena noćna zona sa četiri apartmana.

Autori ovog projekta su arhitekte Una Unković i Andrijana Maksimović.

.

Skladište gotovih proizvoda_ RAUCH Koceljeva

Krajem jula 2018. godine završena je izrada projekta za izvođenje magacina gotovih proizvoda u okviru Rauch kompleksa. Namena ovog objekta je skladištenje gotovih proizvoda– sokova u kompozitnoj ambalaži.

Glavni deo objekta funkcioniše kao visokoregalno VNA skladište vine 17.5m, sa specijalnim viljuškarima koji se kreću po indukcionim linijama. Uz glavni deo objekta je predviđen i niži aneks sa utovarnim rampama i servisnim prostorijama visine 8.5m. Konstrukcija objekta su prednapregnuti prefabrikovani armirano-betonski elementi.

Objekat ima bruto površinu od 5940 m2 i nalazi se u Koceljevi, gde se i nalazi fabrika sokova Rauch. Fasada objekta izvedena je od panela raziličitih svetlih nijansi sive boje kojima se ododatno akcentuju dva segmenta ovog objekta, i vencem korporativne RAUCH boje. U toku je izvođenje radova, a firma KEJ je pored izrade kompletne projektne dokumentacije angažovana za potrebe nadzora i projekt menadžmenta.  Arhitekte koje su učestvovale u projektovanju ovog objekat su: Jelena Marković, Lazar Ćirić i Andrijana Maksimović.

Srećne novogodišnje i božićne praznike, puno sreće, uspeha i zdravlja, želi Vam GPD ''Kej''

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekat stambeno - poslovnog objekta, Lazarevac

U toku je izrada idejnog rešenja za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta sa poslovnim prostorom, koji se nalazi u Ulici Svetog Save u Lazarevcu. Autori projekta su arhitekte Lazar Ćirić i Andrijana Maksimović. Spratnost objekta je P+2+Pk, bruto površina iznosi 4962m2. Zgrada ima 7 lokala u prizemlju orijentisanih ka ulici I 57 stambenih jedinica, raspoređenih na višim etažama. Vertikalna komunikacija je ostvarena pomoću stepeništa i lifta. Zgrada je organizovana u dve lamele, spojene u okviru gabarita, sa dva odvojena ulaza, koji su orijetisani ka ulici i projektovani u vidu fasadnih niša. U skladu sa oblikom parcele I okruženja, zamišljena je dugačka i uska zgrada, sa dvovodnim krovom. Dominantna izduženost ulične fasade je prekinuta erkerima, lođama I krovnim badžama. Materijali su diferencirani u odnosu na proširenja i udubljenja na fasadi, kao I po etažama. Dinamika forme je naglašena kolskim prolazom koji deli prizemlje po sredini.

Laboratorija za ispitivanje materijala, Obrenovac

Završena je izgradnja Laboratorije za ispitivanje materijala u Obrenovcu. KEJ d.o.o. je izradio tehničku dokumentaciju za sve faze projekta i bio glavni izvođač radova. Autori projekta su arhitekte Jelena Marković, Andrijana Maksimović i Una Unković. Poslovni objekat, spratnosti Su+P+1 i bruto površine 776m2, nalazi se u Nemanjinoj ulici. Objekat je funkcionalno podeljen po etažama: u suterenu su pomoćne prostorije, u prizemlju radni prostor, a na spratu administrativni deo i krovna terasa. Materijalizacija objekta sa aluminijumskim pločama u sivoj i crvenoj boji doprinosi složenosti forme, koja je postignuta smicanjem etaža. Kubična forma je dodatno naglašena ravnim krovovima. Erker istaknut crvenom bojom formira nadstrešnicu iznad ulaza i zajedno sa velikim staklenim otvorima, predstavlja najizrazitiji oblikovni element.

Projekat zgrade socijalnog stanovanja u Ovči, Beograd

Tokom decembra 2017. godine, završena je izrada idejnog rešenja višeporodičnog objekta za socijalno stanovanje, koji će se nalaziti u Ovči, na parceli između Ličke i Njegoševe ulice. Naručilac projekta je UNOPS (United Nations Office for Project Services). Autori Idejnog rešenja su arhitekte Natalija Malešević i Andrijana Maksimović. Spratnost objekta je P+1+Povučena etaža, a bruto površina iznosi 1952m2. Objekat je slobodnostojeći, funkcionalno podeljen u 2 nezavisne jedinice – lamele, sa dva ulaza (A i B), koje su spojene u okviru jednog gabarita. Lamele su međusobno upravne, formirajući „L“ formu. Zgrada se sastoji od 22 stambene jedinice, različitih tipova i veličina, projektovanih prema strukturama porodica definisanim u projektnom zadatku. Manji stanovi imaju jednostranu orijentaciju, a najveći stanovi trostranu. Forma objekta je kubična, jednostavne geometrije, oblikovno određena erkerima i uvlačenjima fasade, kao i terasama uokvirenim čeličnim ramovima.

Projekat stambenog objekta u Dušanovoj ulici, Valjevo

Tokom 2017. godine, završeno je izvođenje stambenog objekta, za koji su prethodno završene sve faze projekta. Autori projekta su arhitekte Milorad Obradović i Jelena Marković. Objekat je spratnosti Po+P+1+Pk i bruto površine sa podrumom 470m2. U podrumu su smeštene pomoćne prostorije, dok su u prizemlju i na spratovima organizovani stanovi. Ukupno ima 5 stanova različitih struktura, sa vizurama ka ulici ili dvorištu. Najistaknutija oblikovna karakteristika objekta je krov polukružnog oblika, koji se jasno sagledava sa bočnih strana. Kalkani su materijalizovani fasadnim bojama, a otvori na njima staklenim prizmama. Ulična i dvorišna fasada imaju istu obradu fasade, a zidovi terasa i lođa su obloženi tamnim drvetom.

Projekat stambenog objekta u Pantićevoj ulici, Valjevo

Tokom juna 2017. godine, završena je izrada projekta višeporodičnog stambenog objekta u Pantićevoj ulici. Autor projekta je arhitekta Andrijana Maksimović. Objekat je spratnosti Po+Pr+Gal+3+Pe i bruto površine sa podrumom 1691m2. Ispod 80% parcele predviđena je podrumska etaža, u kojoj je smešteno 9 parking mesta i pomoćne prostorije. Sve nadzemne etaže su stambenog karaktera i sadrže ukupno 14 stambenih jedinica. U prizemlju objekta se nalazi ulaz u objekat sa vetrobranom i ulaznim holom, odakle se ostvaruje komunikacija stepeništem i liftom ka stanovima na spratu ili podzemnoj garaži. Prizemlje je podeljeno na dve stambene jedinice, jedna orijentisana ka severu, druga ka jugu, i obe imaju galerijski prostor iznad dnevne zone. Tipski spratovi imaju po četiri stana, dok je povučeni sprat rešen podelom na dva stana. Stanovi na povučenoj etaži imaju izlaz na krovne terase, a za ostale stanove su projektovane lođe. Bočne fasade su materijalizovane fasadnom bojom, bez naglašenih oblika i otvora, u kontrastu sa uličnom i dvorišnom fasadom koje su obložene opekom. Frontalne fasadne ravni su projektovane kao kolaž sa ramom od opeke, otvorima i lođama, koji svojom složenošću i dinamičnim izgledom, izdvaja front u odnosu na osnovni volumen zgrade, stvarajući utisak duple fasade.

Idejno rešenje Stambenog objekta u naselju Popare, Valjevo

U martu 2017. godine je završena izrada idejnog rešenja za objekat pretežno stambene namene, čiji je autor arhitekta Una Unković. Projektovan je slobodnostojeći objekat spratnosti Su+P+P1+P2 i bruto površine 451,95m2. Objektu se pristupa preko saobraćajnice na južnjoj strani parcele. Objekat je postavljen paralelno sa parcelom pravougaonog oblika, a glavni ulaz je orijentisan prema ulici. Forma kuće je projektovana u odnosu na otvaranje vizura ka Valjevu, prema severu i bočno prema istoku, što je postignuto smicanjem etaža terasasto, kao i velikim staklenim površinama u dnevnoj zoni. Ideja o prilagođavanju objekta terenu je rezultirala konceptom polunivoa. Prostorna složenost je uvedena razdvajanjem komunikacijskih veza između etaža i prožimanjem prostora po vertikali. Na poslednjem spratu je wellness zona sa igraonicom, koja kao i noćna zona na donjim etažama, formira intiman prostor bez velikih otvora bočno prema susedu. Konzola prvog sprata koja natkriva dvorište ispred bazena, vizuelno ograđuje kuću od suseda, omogućavajući privatnost dvorišta u produžetku dnevne sobe.

Idejno rešenje Kuće u naselju Popare, Valjevo

U martu 2017. godine je završena izrada idejnog rešenja za kuću u Valjevu. Autor projekta je arhitekta Jelena Marković. Projektovan je slobodnostojeći stambeni objekat spratnosti Su+P+P1 i bruto površine 470,7m2. Objektu se pristupa preko saobraćajnice na južnjoj strani parcele, a glavni ulaz je orijentisan prema ulici. Položaj parcele je takav da se sa brda prema severu pruža pogled ka Valjevu, zbog toga se ka zadnjem dvorištu kuća otvara velikim staklenim površinama i terasama, dok je zatvorenija prema ulici i bočno prema susedima. U skladu sa tim je postavljena funkcionalna organizacija, dnevna zona u prizemlju je okrenuta ka dvorištu. Na spratu je projektovana noćna zona, sa prostorijom za rad, koja je prepuštena konzonlno. Ravan krov i zelene bašte kao oblikovni element, zajedno sa staklenim fasadama i svedenom materijalizacijom, grade modernost arhitektonskog izraza.

Idejno rešenje kuća u nizu u Crnoj Gori

Tokom septembra2016. godine, završena je izrada idejnog rešenja 7 kuća u nizu u mestu Reževići u blizini Petrovca. Objekati su slobodnostojeći, projektovani u tri tipa A (dve vile), B (dve vile), i C (tri vile). Autor Idejnog rešenja je projektantski tim arhitekata: Jelena Marković, Jakić Milan, Andrijana Maksimović i Una Unković. Bruto razvijena građeviska površina objekta tipa A je 332.6 m2, tipa B 283.2 i tipa C 242 m2. Svaka vila ima dvorište, sa kaskadnim zelenim površinama i bazenom. Lokacija je na uzvišenju, oko 100m od mora. Struktura stanova u okviru objekata je raznolika. Vila A je sa 6 apartmanskih jedinica (dve jedinice po etaži), vila B sa tri dvosobna stana (jedan stan po etaži), dok je vila C individualna vila. Funkcionalna raznolikost, prilagođenost terenu daju jednostavnu formu savremenog arhitektonskog izraza uz primenu tradicionalnih primorskih materijala. Objekti su međusobno usklađeni materijalizacijski, formom i stilom.

Idejno rešenje Kuće na litici i Dvojne kuće u Crnoj Gori

Tokom septembra 2016. godine, projektovano je idejno rešenje vila u mestu Reževići u blizini Petrovca. Autor Idejnog rešenja za Kuću na litici je arhitekta Aleksandar Branković, a za Dvojnu kuću arhitekta Marko Filipović. Lokacija kuće na litici je udaljena od obale manje od 100m. Parcela je u padu prema obali, a njen najjužniji deo se nalazi praktično na litici iznad mora. Pristupna saobraćajnica tangira predmetnu parcelu na severu i tu je glavni ulaz, a prilaz plaži je preko stepenica koje kreću sa parcele. Projektovan je slobodnostojeći objekat spratnosti Su+P+P1 bruto površine 520,9m2. Prema projektnom zadatku, organizovano je 5 stanova: u suterenu deo dupleksa i apartman od 100m2, u prizemlju dupleks 100m2 i apartman od 100m2, a na spratu apartman od 50m2 i apartman od 90m2. Funkcionalna organizacija je postavljena u odnosu na položaj mora i susednog objekta, pa su dnevne zone stanova orijentisane u južnom delu objekta, sa vizurama ka pučini i zapadno ka Budvi. Dvojna kuća spratnosti Su+Pr+2Sp je projektovana kao slobodnostojeći objekat, sa zajedničkim dvorištem i bazenom. Ukupna bruto površina objekta je 398.40m2, pri čemu objekat I ima 201.72 m2, a objekat II 196.68m2. Zelenilo je zastupljeno u velikom procentu, obogaćeno lokalnim rastinjem. Arhitektonski koncept je uslovljen savremenim izrazom uz poštovanje tradicionalnih primorkih materijala za potrebe luksuznog stanovanja.

Idejno rešenje Nadstrešnice između podzemnog pešačkog prolaza Terminala 2 i parkinga Aerodroma „Nikola Tesla“, Beograd

Tokom februara ove godine je projektovano idejno rešenje nadstrešnice, kao i sanacije podzemnog prolaza koji se nalazi između glavnog ulaza-izlaza u dolazni Terminal 2 i parking prostora namenjenog osobama koje dočekuju putnike. Nadstrešnica natkriva prostor iznad pešačkog prelaza između podzemnog prolaza i nadzemne saobraćajnice, koncipirana je kao poligonalna čelična struktura, sastavljena od poligona trougaone osnove. Konstrukcija je od toplo cinkovanog čelika sa pokrivačem od lameliranog kaljenog stakla. Veliki deo nadstrešnice se sastoji od tipskih trouglova, s tim da su postavljeni pod različitim uglovima u odnosu na tlo. Nadstrešnica je oblikovana i materijalizovana u savremenom arhitektonskom jeziku, opremljena je savremenom rasvetom i prekrivena električnim aktivnim staklom protiv snega i leda. Nadstrešnica uvodi putnike sa dolaznog terminala u podzemni prolaz, za koji je projektom sanacije predviđeno opremanje tehnologijom led displeja u cilju promocije nacionalnog kulturnog nasleđa i turizma. Plafon prolaza je projektovan kao aluminijumski sa trijangularnom podelom i na taj način formira ambijentalnu celinu sa nadstrešnicom.

Objekat vikend stanovanja za korišćenje u komercijalne svrhe „Vila Plamenac 2“, Divčibare

U martu ove godine je završen projekat za izvođenje objekta vikend stanovanja, sa komercijalnim sadržajima. Autori projekta arhitekture su Milan Jakić i Andrijana Maksimović, a enterijera arhitekta Predrag Petković. Postojeći slobodnostojeći objekat, koji je zatečen u nezavršenoj fazi se adaptira i povezuje toplom vezom sa postojećim objektom „Vila Plamenac“. Objekat spratnosti P+P1+Pk+Gal ima bruto površinu 1096,6m2 i smeštajni kapacitet od 18 apartmanskih jedinica. U prizemlju se nalazi restoran sa kuhinjom, 1 apartman, servisne i zajedničke prostorije. U okviru tople veze dva objekta, nalaze se recepcija, lobi, kongresna sala i ostave. Objekat je zamišljen kao spoj tradicionalne planinske kuće za prostor apartmana i savremene arhitekture za prostor javne namene. Objekat ima četvorovodni krov i krovne badže na svakoj krovnoj ravni. Restoran izlazi iz osnovnog gabarita objekta, u vidu transparentnog kubusa sa jednovodnim krovom, u kombinaciji čelične konstrukcije i obloge od stakla, kako za krov, tako i za fasadu. Rešenje enterijera restorana, vidljivo spolja, doprinosi savremenom izgledu celog kompleksa.

Projekat za izvođenje ugostiteljskog objekta u okviru SKI staze „Crni vrh“, Divčibare

Početkom ove godine je završen projekat restorana u podnožju ski staze na Divčibarama. Autor projekta eksterijera je arhitekta Milan Jakić, a enterijera arhitekta Predrag Petković. Projektovan je slobodnostojeći objekat, spratnosti Su+P+Pk i bruto površine 236,26m2. Objekat je pozicioniran u odnosu na položaj ski staze, koji je znatno odredio i unutrašnji raspored prostorija. Restoran je okrenut ka stazi podužnom staklenom fasadom, duž koje su poređani stolovi u prizemlju i na potkrovlju. Pomoćne prostorije su linearno postavljene duž zadnje fasade. Oblikovnost je proizašla iz funkcionalnog rešenja- opslužujući sadržaji su u masivnom sklopu sa fasadom od kamena, dok je prostor za sedenje u skeletnom sistemu sa drvenom konstrukcijom i velikim otvorima. Krov je jednovodan u strmom padu ka servisnim prostorijama. Ispred objekta prema ski stazi je predviđena velika sezonska bašta za sedenje na otvorenom.

Projekat zgrade socijalnog stanovanja u Obrenovcu

Nakon izrade projekata od strane projektnog biroa Kej izveden je objekat i dobijena upotrebna dozvola. Objekat je slobodnostojeći i nalazi se na parceli između ulica Posavskih Norvežana i Ulice Đačkih bataljona u Obrenovcu. Zgrada se sastoji od 32 stambene jedinice, podeljene u dve povezane lamele, sa zasebnim ulazima. Spratnost objekta je P+4 lamela A i P+5 lamela B, a ukupna kvadratura iznosi oko 2500 m2. Jednostavna kubična forma objekta sa ravnim krovom razbijena je velikim staklenim otvorima u stepenišnom delu objekta i isturenim box terasama na jugoistočnoj strani fasade. Projekat je finansiran od strane UNOPS-a (United Nations Office for Project Services ).

Projekat rekonstrukcije proizvodne hale preduzeća POLIFORM i TIK U Valjevu

Nakon dobijenih lokacijskih uslova, u toku je izrada Idejnog projekta rekonstrukcije proizvodne hale preduzeća Poliform i TIK, u okviru kompleksa nekadašnje fabrike Stefil. Postojeći objekat se sastoji iz tri posebna dela, predmet projekta je Poslovna jedinica 1 koja pripada Poliform-u i Poslovna jedinica 2 koja pripada TIK-u. Obe celine su spratnosti Pr+Galerija. Za potrebe Poliform-a koji se bavi obradom plastike, planira se proširenje galerije, tako da će ukupna bruto površina biti 2165,19 m2. Poslovna jedinica 1 će biti funkcionalno podeljena na halu za proizvodnju, magacin i administrativni deo. U administrativnom delu prizemlja je projektovan novi ulaz, kao i stepenište za pristup galeriji. Poslovna jedinica 2 ima ukupnu bruto površinu 1953,13 m2, a sadrži halu za proizvodnju i administrativni deo, za potrebe TIK-a koji se bavi proizvodnjom vijčane robe. Projektom je predviđena zamena spoljašnje stolarije i bravarije u svim grejanim prostorijama. Za obe poslovne jedinice, projekat obuhvata i parterno rešenje sa parkingom, pristupnim putem i izgradnjom trafo stanice, kao slobodnostojećeg objekta. Planirano je grejanje na gas, pa je projektom predviđena izgradnja i postavljanje skladišnih rezervoara za TNG.

Završeno izvođenje hladnjače prethodno smrznutog voća u okviru postojećeg kompleksa ``Crops & partners`` u Požegi

Krajem juna završeno je izvođenje hladnjače za skladištenje prethodno smrznutog voća u okviru postojećeg kompleksa „Crops & Partners“ u Požegi. Objekat hladnjače je spratnosti P. Kota gotovog poda novoprojektovane hladnjače je podignuta na kotu postojećeg poda kompleksa fabrike, i iznosi 315,00 mnv. Gabarit objekta je 72.40m x 33.89m + 11,49m x 10,30m (severni aneks).Objekat se sastoji od velike komore za skladištenje voća na pokretnim regalima, dve utovarne rampe koje se nalaze sa severne i južne strane objekta. U okviru severne utovarne rampe, koja je projektovana kao aneks glavnom gabaritu objekta, izvedena je i prostorija magacionera, elektro soba i manipulativni prostor sa vagom za merenje. Pored utovarne rampe, na južnoj strani hladnjače, u okviru gabarita hladnjače, projektovana je još jedna prostorija za magacionera, manipulativni prostor, prostorija sa vagom za merenje i soba za punjenje baterija viljuškara. Predviđena temperatura u komori za skladištenje voća iznosi -20°C. U okviru tavanskog prostora hladnjače izveden je razvod instalacija rashladnih uređaja. Takođe u tavanskom prostoru izvedena je i pešačka staza za pristup uređajima za potrebe održavanja. Razvod instalacija rashladnih uređaja je preko čeličnog mosta za nošenje cevi povezan sa postojećom mašinskom salom na KP 888/1 u okviru istog fabričkog kompleksa.