KEJ

UPRAVA

Miodrag Maksimović, dipl.inž.arh. – vlasnik misa@kej.rs

Filip Maksimović, dipl.ekon. – generalni direktor kej@kej.rs

David Maksimović, dipl.inž.arh. – direktor investicija david@kej.rs

Sava Ranković, dipl.ekon. – finansijski direktor sava@kej.rs

Milovan Kovačević, dipl.građ.inž. – tehnički direktor milovan@kej.rs

KEJ

SEKTOR REALIZACIJE

IZVRŠNI SEKTOR

Ljubo Kukolj , građ.tehn. – direktor projekta ljubo@kej.rs

Borivoj Jakovljević , građ.tehn. – direktor projekta bora@kej.rs

Miomir Todorović, dipl.inž.građ. – direktor projekta tosa@kej.rs

Stanimir Vasiljević, dipl.inž.građ. – direktor projekta stanimir@kej.rs

SEKTOR ADMINISTRACIJE

Dragana Radosavljević, dipl.ekon. – šef administrativnog sektora dragana.radosavljevic@kej.rs

Branka Šumarac Kovačević, struk.inž.građ. – administrator projekta branka.kovacevic@kej.rs

Marijana Gajović, struk.ekon. –  administrativni radnik   marijana.gajovic@kej.rs

Milena Beljić, maturant gimnazije – administrator projekta milena@kej.rs

PROJEKTNI BIRO

Andrijana Maksimović, mast.inž.arh. – šef projektnog biroa andrijana@kej.rs

Jelena Marković, mast.inž.arh. – projektant jelena@kej.rs

Lazar Ćirić mast.inž.arh. – projektant lazar@kej.rs 

Tatjana Milutinović mast.inž.arh. – projektant tanja@kej.rs

Saša Milovanović, dipl.inž.arh. – projektant sasa.milovanovic@kej.rs

Ana Rasulić, mast.inž.arh. – projektant ana.rasulic@kej.rs

Marko Marković, mast.inž.arh. – projektant marko.markovic@kej.rs

Milka Davidović, građ. tehničar  milka@kej.rs

Milica Bojičić, građ. tehničar – tehnički crtac milica.bojicic@kej.rs

Jovana Savić, mast.inž.arh. – projektant jovana.savic@kej.rs

IZVOĐENJE

Slavoljub Marković, dipl.inž.građ. – šef gradilišta  slavoljub@kej.rs

Nikola Vujić, građ.inž. –  šef gradilšta   nikola.vujic@kej.rs

Danilo Arsović, mast. inž.građ. – poslovođa gradilišta danilo@kej.rs

Nenad Grujić, građ.tehn. – poslovođa gradilišta nenad.grujic@kej.rs

Mirko Ristivojević, građ.inž. – poslovođa gradilišta mirko.ristivojevic@kej.rs

Vladan Đukanović, dipl.građ.inž. – šef gradilišta vladan@kej.rs

Željko Nikolić, građ.inž. – šef gradilišta zeljko@kej.rs

Igor Radovanović, struk.inž.građ. – šef gradilišta igor@kej.rs

Nikola Nikolić, dipl.inž.građ. – poslovođa gradilišta nikola.nikolic@kej.rs

Milica Stepanović, struk.inž.građ. – poslovođa gradilišta milica.stepanovic@kej.rs

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Nataša Stanisavljević, inž. za bzr – natasa.stanisavljevic@kej.rs

Vladimir Pavlović, inž. zaštite životne sredine – vladimir.pavlovic@kej.rs

KEJ

SEKTOR KOMERCIJALE I LOGISTIKE

KOMERCIJALA

Jasna Gavrilović, gimnazija – šef komercijale jasna.gavrilovic@kej.rs

Jovana Jakovljević, građ.teh.  –  komercijalista  jovana@kej.rs

Dejan Stanimirović, maš.tehn. –  komercijalista  dejan@kej.rs

Nikola Mitrović, – komercijalista nikola.mitrovic@kej.rs

LOGISTIKA

Zoran Kulinčević, šef voznog parka  zoran@kej.rs

Gorica Ostojić Petranović, dipl.inž.saobr. – logistika  logistika@kej.rs

Milisav Marković –  logistika i vozač

Slobodan Stanojević – logistika i vozač

Milovan Petrović –  logistika i vozač

Dejan Radovanović – vozač

Milan Ostojić – vozač

Dejan Milivojević – vozač

Novak Milutinović – vozač

Nikola Stanković – bagerista

Dejan Gavrilović – bagerista

MAGACIN

Dušanka Mihailović, dipl.prostorni planer – šef magacina dusanka@kej.rs 

Dušan Vlajković – grafičar – magacin alata dusan.vlajkovic@kej.rs

Filip Janković – radnik

Milan Stojanović – radnik

Milovan Divnić – radnik

Veran Pošarac – radnik

KEJ

FINANSIJSKI SEKTOR

Branka Nikolić , ekon. – računovodstvo branka@kej.rs

Milica Milanović , ekon. – računovodstvo milica@kej.rs

Zorana Ignjatović, struk.ekon. – računovodstvo  zorana@kej.rs

Ljiljana Pantelić, ekonomista – računovodstvo ljiljana.pantelic@kej.rs

Jovan Gligorić, struk.ekon. – računovodstvo jovan.gligoric@kej.rs

KEJ

POSLOVNI SEKTOR

Dragana Ljiljak –  poslovni sekretar  dragana@kej.rs

Vukašin Vlajković, dipl.prav. – vukasin@kej.rs

Aleksandra Marić, dipl.menadž.ljud.res. – sekretarica   aleksandra@kej.rs

Dubravka Rabrenović, mast.inž.građ.  –  tehnička priprema  dubravka@kej.rs

Igor Spasojević, dipl.prav. – tehnička priprema igor.spasojevic@kej.rs

Marija Petrović, struk.inž.građ. – tehnička priprema marija.petrovic@kej.rs