KEJ

UPRAVA

Vlasnik: Miodrag Maksimović, dipl.inž.arh. misa@kej.rs

Generalni direktor: David Maksimović, dipl.inž.arh. david@kej.rs

Poslovni direktor: Filip Maksimović, dipl.ekon. kej@kej.rs

Direktor investicija: Časlav Maksimović, dipl.menadžer caslav@kej.rs

Finansijski direktor: Sava Ranković, dipl.ekon. sava.rankovic@kej.rs

Tehnički direktor: Milovan Kovačević, dipl.građ.inž. milovan@kej.rs

KEJ

SEKTOR REALIZACIJE

IZVRŠNI SEKTOR

Slavoljub Marković, dipl.građ.inž. – direktor projekta slavoljub.markovic@kej.rs

Borivoj Jakovljević, građ.tehn. – direktor projekta borivoj.jakovljevic@kej.rs

Miomir Todorović, dipl.inž.građ. – direktor projekta miomir.todorovic@kej.rs

Stanimir Vasiljević, dipl.inž.građ. – direktor projekta stanimir.vasiljevic@kej.rs

Dubravka Rabrenović, mast.inž.građ. – direktor projekta dubravka.rabrenovic@kej.rs

SEKTOR ADMINISTRACIJE

Dragana Radosavljević, dipl.ekon. – šef administrativnog sektora dragana.radosavljevic@kej.rs

Branka Šumarac Kovačević, struk.inž.građ. – administrator projekta branka.kovacevic@kej.rs

Aleksandra Pujić, dipl.ekon. – administrator projekta aleksandra.pujic@kej.rs

Ana Radović, dipl.komunikolog – administrator projekta ana.radovic@kej.rs

Aleksandra Marić, dipl.menadž.ljud.res. – sekretarica aleksandra.maric@kej.rs

 

PROJEKTNI BIRO

Andrijana Maksimović, mast.inž.arh. – šef projektnog biroa andrijana@kej.rs

Jelena Marković, mast.inž.arh. – projektant jelena@kej.rs

Jovana Savić, mast.inž.arh. – projektant jovana.savic@kej.rs

Isidora Levnaić, mast.inž.arh – projektant isidora.levnaic@kej.rs,

Katarina Petrović, mast.inž.arh – projektant katarina.petrovic@kej.rs

IZVOĐENJE

Nikola Vujić, građ.inž. – šef gradilšta nikola.vujic@kej.rs

Danilo Arsović, mast. inž.građ. – poslovođa gradilišta danilo.arsovic@kej.rs

Nenad Grujić, građ.tehn. – šef gradilišta nenad.grujic@kej.rs

Mirko Ristivojević, struk.inž.građ. – šef gradilišta mirko.ristivojevic@kej.rs

Vladan Đukanović, dipl.građ.inž. – šef gradilišta vladan.djukanovic@kej.rs

Stefan Damnjanović, struk.građ.inž. – šef gradilišta stefan.damnjanovic@kej.rs

Ivana Petrović, dipl.inž.građ. – ivana.petrovic@kej.rs

Nikola Nikolić, dipl.inž.građ. – poslovođa gradilišta nikola.nikolic@kej.rs

Zoran Dobrosavljević, građ.tehn. – poslovođa gradilišta

Nataša Petronijević, inž.građ. – poslovodja gradilista natasa.petronijevic@kej.rs

Saša Ristić, maš.tehn. – poslovođa gradilišta sasa.ristic@kej.rs

Tamara Pavlović, arhitektonski tehničar – poslovođa gradilišta tamara.pavlovi@kej.rs

Aleksandar Aleksić, elektrotehničar energetike – poslovođa gradilišta aleksandar.aleksic@kej.rs

Ivan Branković, maturant gimnazije – poslovođa gradilišta ivan.brankovic@kej.rs

Aleksandra Milošević, dipl.građ.inž. – poslovođa gradilišta aleksandra.milosevic@kej.rs

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Nataša Radović, inž. za bzr – natasa.radovic@kej.rs

Marija Pecikoza, inž. za bzr – marija.pecikoza@kej.rs

KEJ

SEKTOR KOMERCIJALE I LOGISTIKE

KOMERCIJALA

Jasna Tijanić, maturant gimnazije – šef komercijale jasna.tijanic@kej.rs

Jovana Jakovljević, građ.teh. – referent nabavke jovana.jakovljevic@kej.rs

Nikola Mitrović, poslovni informatičar – referent nabavke nikola.mitrovic@kej.rs

Goran Branković, građ.tehn. –  referent nabavke goran.brankovic@kej.rs

Vladislava Dragojlović, dipl.menadž. u medijima – referent nabavke, vanja.dragojlovic@kej.rs

LOGISTIKA

Zoran Kulinčević – šef voznog parka zoran.kulincevic@kej.rs

Tamara Nikolić – inž.drumskog saobraćaja tamara.nikolic@kej.rs

Vladimir Selenić, elektrotehničar – vladimir.selenic@kej.rs

Milisav Marković – logistika i vozač

Slobodan Stanojević – logistika i vozač

Milovan Petrović – logistika i vozač

Dejan Radovanović – vozač

Novak Milutinović – vozač

Miloje Jerinić – vozač

Dragan Vesić – mašinista

Miloš Nedić – mašinista

Milinko Vuković – mašinista

Dragan Mirić – mašinista

Miloš Jevtić – mašinista

 

MAGACIN

Nemanja Marković – tehničar numeričkih mašina – rukovodilac magacina nemanja.markovic@kej.rs

Dragan Milošević, maturant gimnazije – šef magacina  magacin@kej.rs

Dušan Vlajković, grafičar – magacin alata alati@kej.rs

Jovana Erić, ekon.tehn. – jovana.eric@kej.rs

Filip Janković – radnik

Milan Stojanović – radnik

Veran Pošarac – radnik

Slobodan Obućina – radnik

Dragan Mićić – radnik

Milan Sredojević – radnik

KEJ

FINANSIJSKI SEKTOR

Mirjana Emreković, diplomirani ekonomista – šef računovodstva mirjana.emrekovic@kej.rs

Milica Milanović, ekon. – računovodstvo milica.milanovic@kej.rs

Jovan Gligorić, struk.ekon. – računovodstvo jovan.gligoric@kej.rs

Marijana Gajović, struk.ekon. – računovodstvo marijana.gajovic@kej.rs

Milena Beljić, maturant gimnazije – računovodstvo racunovodstvo@kej.rs

Mirjana Vitorović, diplomirani ekonomista mirjana.vitorovic@kej.rs

KEJ

SEKTOR TEHNIČKE PRIPREME

Dragana Ljiljak, ekonomski tehničar – poslovni sekretar dragana.ljiljak@kej.rs

Igor Spasojević, diplomirani pravnik – šef tehničke pripreme igor.spasojevic@kej.rs

Marija Petrović, građevinski inženjer – referent tehničke pripreme marija.petrovic@kej.rs

Milivoje Vićentijević, građevinski inženjer – referent tehičke pripreme milivoje.vicentijevic@kej.rs

Anja Trifunović, arhitektonski tehničar – referent tehičke pripreme anja.trifunovic@kej.rs

Marko Nikolić, dipl.inž.polj. – referent tehničke pripreme marko.nikolic@kej.rs