Osečina – Bioskopska sala

Izvodjač: GPD „Kej“ d.o.o. Valjevo

Odgovorni izvodjač: Miomir Todorović, dipl.inž.građ., Radivoj Bosiljčić, dipl.inž.elekt.

Investitor: Opština Osečina

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Projekat i nadzor: Drina-projekt d.o.o. Ljubovija

Bruto površina: 1040 m2

Početak/kraj realizacije: avgust 2022/novembar 2022

 

Izvodjenje građevinskih radova na adaptaciji bioskopske sale i pozornice biblioteke u Osečini – Kulturno srce Podgorine

Rekonstrukcija objekta zdravstvene stanice u Lešnici

Izvodjač: GPD „Kej“ d.o.o. Valjevo

Odgovorni izvodjač: Miomir Todorović, dipl.inž.građ., Radivoj Bosiljčić, dipl.inž.elekt., Zoran Petrović, dipl.inž.maš.

Naručilac: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima i Grad Loznica

Nadzor: Danilo Marković, dipl.građ.inž., Saša Đunić, dipl.građ.inž., Milan Krsmanović, dipl.inž.elek., Dragan Mlađenović, dipl.inž.maš.

Bruto površina: 478,55 m2

Početak/kraj realizacije: mart 2022/jul 2022

Projekat: „Piramida 2003“ d.o.o. Loznica

 

Izvodjenje građevinskih radova na rekonstrukciji Zdravstvene stanice u Lešnici

Bizerba

Izvodjač: „Termoinženjering“ d.o.o. Beograd

Podizvodjač: GPD „Kej“ d.o.o. Valjevo

Odgovorni izvodjač: Milovan Kovačević dipl.gradj.inž.

Nadzor: „Termoinženjering“ d.o.o. Beograd

Bruto površina: 11 133m2

Početak/kraj realizacije: oktobar 2021/decembar 2022

Odgovorni projektant: Dražen Blazević dipl.gradj.inž.

 

Izvodjenje radova na izgradnji proizvodnog kompleksa sa pomoćnim zgradama investitora u Valjevu.

Kraljevo - Objekti 3 i 5

Izvodjač: GPD „Kej“ d.o.o. Valjevo

Odgovorni izvodjač: David Maksimović dipl.gradj.inž., Milovan Kovačević dipl.gradj.inž., Zoran Petrović dipl.gradj.maš., Mirko Branković dipl.inž.ele.

Investitor: „SPV Ibar“ d.o.o. Kraljevo

Nadzor: „Saobraćajni institut CIP“ d.o.o. Beograd

Bruto površina: 14.880,48m2

Početak/kraj realizacije: jun 2020/jesen 2022

Odgovorni projektant: Gordana Vasiljević Milovanović dipl.inž.arh.

 

Izvodjenje radova na izgradnji dva slobodnostojeća višeporodična objekta u Kraljevu.

Kraljevo - Objekti 7 i 9

Izvodjač: GPD „Kej“ d.o.o. Valjevo

Odgovorni izvodjač: David Maksimović dipl.gradj.inž., Milovan Kovačević dipl.gradj.inž., Mirko Branković dipl.inž.ele., Zoran Petović dipl.inž.maš.

Investitor: „SPV Ibar“ d.o.o. Kraljevo

Nadzor: „Saobraćajni institut CIP“ d.o.o. Beograd

Bruto površina: 14.880,48m2

Početak/kraj realizacije: avgust 2020/jesen 2022

Odgovorni projektant: Gordana Vasiljević Milovanović dipl.inž.arh.

 

Izvodjenje radova na izgradnji dva slobodnostojeća višeporodična objekta u Kraljevu.

Loznica 4

Izvodjač: GPD „Kej“ d.o.o. Valjevo

Odgovorni izvodjač: Miomir Todorović dipl.gradj.inž., Mirko Branković dipl.inž.ele., Zoran Petrović dipl.inž.maš.

Investitor: Grad Loznica

Nadzor: Danilo Marković dipl.gradj.inž., Saša Djurić dipl.gradj.inž., Milan Krsmanović dipl.inž.ele., Dragan Mladjenović dipl.inž.maš.

Bruto površina: 1111,45m2

Početak/kraj realizacije: januar 2022/jul 2022

Odgovorni projektant: Bratislav Ilić dipl.inž.arh.

 

Izvodjenje radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta u Loznici.

JUP Novi Sad

Izvodjač: GPD „Kej“ d.o.o. Valjevo, „Jugogradnja“ d.o.o. Beograd

Odgovorni izvodjač: Nenad Radonjić dipl.gradj.inž.,Milorad Ostojić dipl.inž.maš., Velimir Sušić dipl.inž.ele.

Investitor: Grad Novi Sad

Finansijer: „Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru“ d.o.o. Beograd

Nadzor: „GRO STATIK“ d.o.o. Novi Sad

Bruto površina: 4300.52m2

Početak/kraj realizacije: mart 2021/maj 2022

Odgovorni projektant: Aleksandra Kubat dipl.gradj.inž.

 

Izvodjenje radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta u Novom Sadu.

JUP Vrbas

Izvodjač: GPD „Kej“ d.o.o. Valjevo, „Jugogradnja“ d.o.o. Beograd

Odgovorni izvodjač: Milovan Kovčacević dipl.gradj.inž.,Mirko Branković dipl.inž.ele., Zoran Petrović dipl.inž.maš., Milan Ninkovć dipl.inž.maš.

Investitor: Opština Vrbas

Finansijer: „Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru“ d.o.o. Beograd

Nadzor: „AMG strukture“ d.o.o. Beograd

Bruto površina: 1098m2

Početak/kraj realizacije: mart 2021/maj 2022

Odgovorni projektant: Aleksandra Kubat dipl.gradj.inž.

 

Izvodjenje radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta u Vrbasu.

Park Pećina - Valjevo

Izvodjač: GPD „Kej“ d.o.o. Valjevo

Odgovorni izvodjač: Milovan Kovačević dipl.gradj.inž., Mirko Branković dipl.inž.ele.

Investitor: Grad Valjevo

Nadzor: „Frenki-alarm“ d.o.o. Valjevo

Bruto površina: /

Početak/kraj realizacije: avgust 2021/oktobar 2021

Odgovorni projektant: Marija Mitrović dipl.inž.arh.

 

Izvodjenje radova na rekonstrukciji višenamenskog dečjeg igrališta „Zdravljak“ – košarkaski teren sa pratećim sadržajem

JUP Arandjelovac

Izvodjač: GPD „Kej“ d.o.o. Valjevo

Odgovorni izvodjač: Milovan Kovačević dipl.gradj.inž. , Mirko Branković dipl.inž.ele. ,

Zoran Petrović dipl.inž.maš.

Investitor: „Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru“ d.o.o. Beograd

Nadzor: „Krip Inzenjering“ d.o.o. Beograd

Bruto površina: 1.681,51m2

Početak/kraj realizacije: jun 2020/avgust 2021

Odgovorni projektant: Nataša Milojević dipl.inž.arh.

 

Izvodjenje radova na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata  u Arandjelovcu.

Ub - Dom zdravlja

Izvodjač: GPD „Kej“ d.o.o. Valjevo

Odgovorni izvodjač: Milovan Kovačević dipl.građ.inž, Mirko Barnković dipl.inž.ele.,Zoran Petrovič dipl.inž.maš.

Investitor: Opština Ub

Nadzor: Milan Petrović dipl.građ.inž.,Dragan M. Mišković dipl.inž.ele, Dragan Đurđević dipl.inž.maš.

Bruto površina: 4161,07 m2

Poćetak/kraj realizacije: jul 2019/april 2021

Odgovorni projektant: Aleksandar Panić dipl.inž.arh.

 

Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji objekta Doma zdravlja u Ubu

Dom zdravlja - Valjevo

Izvodjač: GPD „Kej“ d.o.o. Valjevo

Odgovorni izvodjač: Miomir Todorović dipl.gradj.inž. , David Maksimović dipl.gradj.inž. , Mirko Branković dipl.inž.ele. , Zoran Petrović dipl.inž.maš.

Investitor:  Grad Valjevo

Finansijer: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima

Nadzor:  „PIN Centar“ d.o.o. Beograd

Bruto površina:  5.455m2

Početak/kraj realizacije: novembar 2019/septembar 2020

Odgovorni projektant: Branko Ristić dipl.inž.arh.

 

Izvodjenje radova na adaptaciji i sanaciji objekta zdravstvene zaštite – Dom zdravlja Valjevo

Energetska sanacija objekta - glavna zgrada opšte bolnice u Leskovcu

IZVOĐAČ: GPD “Kej” d.o.o Valjevo
ODGOVORNI IZVOĐAČ: Miodrag Maksimović, dipl.inž.arh.
INVESTITOR: Grad Leskovac
FINANSIJER: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima
NADZOR: PR “PLAN – projekt ” Niš igor Milojić, dipl.inž.arh.
BRUTO POVRŠINA: 24.880,30 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE: decembar 2018/mart 2020
ODGOVORNI PROJEKTANTI: Igor Cvejić, dipl.inž.arh “AI Studio” Beograd

Loznica, zgrada socijalnog stanovanja

IZVOĐAČ: GPD “Kej” d.o.o Valjevo
ODGOVORNI IZVOĐAČ: Miomir Todorović dipl.građ.inž., Mirko Branković dipl.inž.ele., Zoran Petrović, dipl.inž maš.
INVESTITOR: Grad Loznica, Gradska uprava
FINANSIJER: “Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru” d.o.o. Beograd
NADZOR: Arhiform d.o.o. Beograd
BRUTO POVRŠINA: 1.856,29 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE: 2020/2021
ODGOVORNI PROJEKTANTI: Mašinoprojekt Kopring a.d. Beograd

Upravna zgrada skijališta sa uslužno-ugostiteljskim sadržajima ``Divčibar`` na Divčibarama

IZVOĐAČ: GPD “Kej” d.o.o Valjevo
ODGOVORNI IZVOĐAČ: David Maksimović dipl.inž.arh.
INVESTITOR: GRAD VALJEVO
BRUTO POVRŠINA: 260 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE: 2019/2020
ODGOVORNI PROJEKTANTI: Milan Jakić dipl.inž.arh., Andrijana Maksimović dipl.inž.arh., Lazar Ćirić dipl.inž.arh.

Apartmansko naselje ``Apartmani 1000`` na Zlatiboru

IZVOĐAČ: Kej Invest nekretnine d.o.o.
PODIZVOĐAČ: GPD “Kej” d.o.o.
ODGOVORNI IZVOĐAČ: David Maksimović dipl.inž.arh., Goran Pavlović dipl.maš.inž., Franjo Fridl dipl.inž.ele.
INVESTITOR: Sanidei d.o.o. Obrenovac
NADZOR: Miodrag Maksimović dipl.inž.arh, Mirko Branković dipl.inž.ele, Zoran Petrović dipl.inž.maš.
BRUTO POVRŠINA: 3667 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE: april 2016/februar 2017
ODGOVORNI PROJEKTANTI: Slobodan Krivokapić dipl.inž.arh., MetriCo d.o.o. Beograd

Izgradnja stambeno poslovnog objekta u Krunskoj ulici u Beogradu

IZVOĐAČ: GPD “Kej“ doo Valjevo
PODIZVOĐAČ: /
ODGOVORNI IZVOĐAČ: Miomir Todorović dipl.građ.inž., Mirko Branković dipl.inž.ele., Predrag Stanisavljević dipl.maš.inž., Ranko Milićević dipl.maš.inž.
INVESTITOR: “Sanidei“ d.o.o. Obrenovac
NADZOR: Zoran Nikolić dipl.građ.inž.
BRUTO POVRŠINA: 1800 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE: jul 2015/april 2017
ODGOVORNI PROJEKTANTI: Time studio, Beograd

Kombank Arena – atletska staza za potrebe Evropskog atletskog prvenstva u dvorani 2017

IZVOĐAČ: GPD “Kej“ d.o.o. Srbija i “Kanstet OU“ Estonija
PODIZVOĐAČ: ”Stage-pro” Čačak
ODGOVORNI IZVOĐAČ: David Maksimović dipl.inž.arh.
INVESTITOR: Republička direkcija za imovinu Republike Srbije
TEHNIČKI TIM: Uroš Trmčić dipl.građ.inž., Branko Mitrović dipl.građ.inž., Andrej Bugarinović dipl.građ.inž., Branislav Vučenović dipl.građ.inž., Aleksandar Spajić dipl.građ.inž., Radomir Kosojević mast.građ.inž.
BRUTO POVRŠINA: 4.400 m²
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE: januar/mart 2017
ODGOVORNI PROJEKTANT: Mile Miljković dipl.inž.građ.

Beograd, Labudovo brdo - zdravstveni centar

IZVOĐAČ: GPD “Kej“ d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ: /
ODGOVORNI IZVOĐAČ: Jasmina Branković dipl.građ.inž., Zoran Petrović dipl.maš.inž., Aleksandar Stefanović dipl.maš.inž., Mirko Branković dipl.inž.ele., Marijana Jovičić dipl.maš.inž., Saša Kostić dipl.maš.inž., Boban Tošić dipl.inž.pejz.arh.
INVESTITOR: Gradska uprava grada Beograda, agencija za investicije i stanovanje
NADZOR: JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Jasmina Miletin-Popović dipl.inž.građ.
BRUTO POVRŠINA: 2.509 m²
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE: maj 2016//jul 2017
ODGOVORNI PROJEKTANT: Romantična arhitektura d.o.o. Beograd, Sanja Karaović dipl.inž.arh.

Izgradnja objekta za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima na Ubu

IZVOĐAČ: GPD “Kej“ d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ: /
ODGOVORNI IZVOĐAČ: Milovan Kovačević dipl.inž. građ., Mirko Branković dipl.inž.ele.
INVESTITOR HELP – Hilfe zur Selbsthilfe.eu i Opština Ub
NADZOR: Jasmina Vilimonović dipl.inž.građ.
BRUTO POVRŠINA: 530 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE: februar/jun 2016
ODGOVORNI PROJEKTANTI: Dragoslav Kojić dipl.inž.arh., Zoran Andrić dipl.inž.građ., Miodrag Čomić dipl.inž.građ., Slobodan Teodosić dipl.inž.ele.

Dečiji vrtić, Gradac, Valjevo

IZVOĐAČ: GPD „Kej“ d.o.o. Valjevo, „Komgrad“ d.o.o. Valjevo, „Greda“ d.o.o. Valjevo, „Grading“ d.o.o. Valjevo, „Enel“ d.o.o. Valjevo
„MK-ELEKTRO“ d.o.o. Šabac
PODIZVOĐAČ: /
ODGOVORNI IZVOĐAČ: Miodrag Maksimović, dipl.inž.arh., Radiša Srećković, dipl.inž.ele., Zoran Petrović, dipl.inž.maš., Slobodan Lukić, dipl.inž.građ., Svetislav Popović, dipl.inž.građ.
INVESTITOR: GRAD VALJEVO, GRADSKA UPRAVA, Karađorđeva br. 64
NADZOR: JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“ Valjevo
BRUTO POVRŠINA: 2691,40 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE: april 2011/decembar 2011
ODGOVORNI PROJEKTANT: Milorad Obradović, dipl.inž.arh.