Izgradnja stambeno poslovnog objekta u Krunskoj ulici u Beogradu

IZVOĐAČ: GPD “Kej“ doo Valjevo
PODIZVOĐAČ: /
ODGOVORNI IZVOĐAČ: Miomir Todorović dipl.građ.inž.
INVESTITOR: “Sanidei“ d.o.o. Obrenovac
NADZOR: Zoran Nikolić dipl.građ.inž.
BRUTO POVRŠINA: 1800 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE: jul 2015/april 2017
ODGOVORNI PROJEKTANTI: Time studio, Beograd

Kombank Arena – atletska staza

IZVOĐAČ: GPD “Kej“ d.o.o. Srbija i “Kanstet OU“ Estonija
PODIZVOĐAČ: /
ODGOVORNI IZVOĐAČ: David Maksimović dipl.inž.arh.
INVESTITOR: Republička direkcija za imovinu Republike Srbije
NADZOR: /
BRUTO POVRŠINA: 4.400 m²
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE: januar/mart 2017
ODGOVORNI PROJEKTANT: Mile Miljković dipl.inž.građ.

Labudovo brdo-zdravstvena stanica

IZVOĐAČ GPD “Kej“ d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ Jasmina Branković dipl.gađ.inž.
INVESTITOR Gradska uprava grada Beograda, agencija za investicije i stanovanje
NADZOR JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Jasmina Miletin-Popović dipl.inž.građ.
BRUTO POVRŠINA 2.509 m²
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE maj 2016//jul 2017
ODGOVORNI PROJEKTANT Romantična arhitektura d.o.o. Beograd, Sanja Karaović dipl.inž.arh.

Izgradnja objekta za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima na Ubu

IZVOĐAČ: GPD “Kej“ d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ: /
ODGOVORNI IZVOĐAČ: Milovan Kovačević dipl.inž. građ., Mirko Branković dipl.inž.ele.
INVESTITOR HELP – Hilfe zur Selbsthilfe.eu i Opština Ub
NADZOR: Jasmina Vilimonović dipl.inž.građ.
BRUTO POVRŠINA: 530 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE: februar/jun 2016
ODGOVORNI PROJEKTANTI: Dragoslav Kojić dipl.inž.arh., Zoran Andrić dipl.inž.građ., Miodrag Čomić dipl.inž.građ., Slobodan Teodosić dipl.inž.ele.

Dečiji vrtić, Gradac, Valjevo

IZVOĐAČ: GPD „Kej“ d.o.o. Valjevo, „Komgrad“ d.o.o. Valjevo, „Greda“ d.o.o. Valjevo, „Grading“ d.o.o. Valjevo, „Enel“ d.o.o. Valjevo
„MK-ELEKTRO“ d.o.o. Šabac
PODIZVOĐAČ: /
ODGOVORNI IZVOĐAČ: Miodrag Maksimović, dipl.inž.arh., Radiša Srećković, dipl.inž.ele., Zoran Petrović, dipl.inž.maš., Slobodan Lukić, dipl.inž.građ., Svetislav Popović, dipl.inž.građ.
INVESTITOR: GRAD VALJEVO, GRADSKA UPRAVA, Karađorđeva br. 64
NADZOR: JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“ Valjevo
BRUTO POVRŠINA: 2691,40 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE: april 2011/decembar 2011
ODGOVORNI PROJEKTANT: Milorad Obradović, dipl.inž.arh.