Rekonstrukcija i sanacija zgrade osnovnog suda u Ubu

IZVOĐAČ GPD „Kej“ d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ Milovan Kovačević dipl.građ.inž.
INVESTITOR /
NADZOR „Beo Potez“ d.o.o. , Mirko Maksimović, dipl.građ.inženjer
BRUTO POVRŠINA 1.814,79m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE decembar 2022/decembar 2023
PROJEKAT „Mašinoprojekt kopring“ a.d. Beograd
ODGOVORNI PROJEKTANT Miroslav Stojiljković, dip.inž.arhitekture

Rekonstrukcija i dogradnja OŠ „Vera Mišćević`` Belegiš

IZVOĐAČ GPD ”Kej” d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ Milovan Kovačević dipl.inž.građ.
INVESTITOR Opština Stara Pazova i Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima
NADZOR Arhitektonsko-građevinski institut Novi Sad
BRUTO POVRŠINA 2720 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE oktobar 2019/ februar 2021
ODGOVORNI PROJEKTANT Ivana Mjailović dipl.inž.arh. Asmec Consultants, Beograd

Rekonstrukcija i dogradnja OŠ „Nikola Tesla`` u Novim Banovcima

IZVOĐAČ GPD ”Kej” d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ Ekspertuniverzal doo Beograd, Izolinvest doo Beograd, Almaks doo Beograd
ODGOVORNI IZVOĐAČ Milovan Kovačević dipl.inž građ., David Maksimović dipl.inž.arh., Božidar Stošić dipl.građ.inž.,  Mirko Branković dipl.inž.ele., Slobodan Maksimović dipl.inž.ele., Zoran Petrović dipl.inž.maš.
INVESTITOR Opština Stara Pazova i Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima
NADZOR AG Institut doo Beograd
BRUTO POVRŠINA 4268 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE jun 2019/ septembar 2020
ODGOVORNI PROJEKTANT Quiddita doo Beograd sa Ivanom Mijailović dipl.inž.arh.

Zdravstveni objekat specijalističkih službi u Kuli

IZVOĐAČ GPD ”Kej” d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ Miroslav Katanić dipl.gađ.inž., Mirko Branković dipl.inž.ele,, Vladimir Bijelović dipl. maš.inž.
INVESTITOR Republika Srbija, Opština Kula
NADZOR Rajko Balandžić dipl.inž.građ., Viessermann d.o.o. Kula
BRUTO POVRŠINA 1367,46 m2 + 27 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE februar 2017/Decembar 2017
ODGOVORNI PROJEKTANT Euro Gardi Group d.o.o. Novi Sad

Beograd, Labudovo brdo - zdravstveni centar

IZVOĐAČ GPD ”Kej” d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ Jasmina Branković dipl.građ.inž., Zoran Petrović dipl.maš,inž., Aleksandar Stefanović dipl.maš.inž., Mirko Branković dipl.inž.ele., Marijana Jovičić dipl.maš.inž., Saša Kostić dipl.maš.inž., Boban Tošić dipl.inž.pejz.arh.
INVESTITOR Gradska uprava grada Beograda, agencija za investicije i stanovanje
NADZOR JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Jasmina Miletin-Popović dipl.inž.građ.
BRUTO POVRŠINA 2.509 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE maj 2016//jul 2017
ODGOVORNI PROJEKTANT Romantična arhitektura d.o.o. Beograd, Sanja Karaović dipl.inž.arh.

Paraćin-nastavak izgradnje Kulturnog centra

IZVOĐAČ GPD ”Kej” doo Valjevo
PODIZVOĐAČ Energogas d.o.o. Kragujevac
ODGOVORNI IZVOĐAČ Milovan Kovačević dipl.građ.inž., Mirko Branković dipl.inž.ele. i Saša Kostić dipl.maš.inž.
INVESTITOR Uprava za investicije i upravljanje imovinom Opštine Paraćin
NADZOR Tehpro d.o.o., Ivan Taranovski dipl.inž. arh.
BRUTO POVRŠINA 1.787 m²
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE januar 2016/jun 2017
ODGOVORNI PROJEKTANT Forma-Antika, Niš

Terminal 2 na aerodromu Nikola Tesla, Beograd

IZVOĐAČ GPD ”Kej” d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ Milovan Kovačević dipl.građ.inž., Mirko Branković dipl.inž.ele., Željko Maletić dipl.maš.inž.
INVESTITOR ”Aerodrom Nikola Tesla AD”, Beograd
NADZOR ”Mega plus”, Beograd
BRUTO POVRŠINA 350 m²
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE decembar 2016/april 2017
ODGOVORNI PROJEKTANT ”Home Plan”, Beograd

Kombank Arena – atletska staza za potrebe Evropskog atletskog prvenstva u dvorani 2017

IZVOĐAČ GPD ”Kej” d.o.o. Srbija i ”Kanstet OU” Estonija
PODIZVOĐAČ Stage-Pro, Čačak
ODGOVORNI IZVOĐAČ David Maksimović dipl.inž.arh.
INVESTITOR Republička direkcija za imovinu Republike Srbije
TEHNIČKI TIM Uroš Trmčić dipl.građ.inž., Branko Mitrović dipl.građ.inž., Andrej Bugarinović dipl.građ.inž., Branislav Vučenović dipl.građ.inž., Aleksandar Spajić dipl.građ.inž., Radomir Kosojević mast.građ.inž.
BRUTO POVRŠINA 4.400 m²
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE januar/mart 2017
ODGOVORNI PROJEKTANT Mile Miljković dipl.inž.građ.

Izgradnja ambulante u Divcima ``Doma zdravlja`` Valjevo

IZVOĐAČ GPD ”Kej” d.o.o.
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ David Maksimović, dipl.inž.arh / Mirko Branković, dipl.inž.ele / Zoran Petrović, dipl.maš.inž.
FINANSIJER Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Nemanjina 11. Beograd
INVESTITOR JP “Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva”
NADZOR Aleksandar Lazarević, dipl.građ.inž, Milutin Mihajlović dipl.građ.inž, Milan Trifunović dipl.građ.inž, Milutin Srećković, dipl.inž.ele.
BRUTO POVRŠINA 113,60 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE decembar 2015. / mart 2016.
ODGOVORNI PROJEKTANT PB “Anaprojekt” Valjevo / Anđelka Mandić Milutinović, dipl.inž.arh.

Izgradnja Osnovne škoče u Poljanama, Opština Obrenovac

IZVOĐAČ GPD ”Kej” d.o.o.
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ David Maksimović, dipl.inž.arh
INVESTITOR United Nations Office for Project Services – UNOPS
NADZOR Srđan Ćeranić dipl.inž.građ.
Zoran Kartalović dipl.inž.ele.
Dobrivoje Vukašinović dipl.maš.inž.
BRUTO POVRŠINA 227.77 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE oktobar 2015. godine – mart 2016. godine
ODGOVORNI PROJEKTANT Aleksandar Nenković dipl.inž.arh.

Objekat za dnevni boravak osoba sa posebnim potrebama na Ubu

IZVOĐAČ GPD ”Kej” d.o.o.
PODIZVOĐAČ SZR Jelenić
ODGOVORNI IZVOĐAČ David Maksimović dipl.inž.arh.
INVESTITOR Opština Ub, Sanidei d.o.o., Zoran Punk Beč Austrija
NADZOR Jasmina Vilimonović dipl.inž.građ.
BRUTO POVRŠINA 325,10 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE septembar 2015/jun 2016
ODGOVORNI PROJEKTANT Andrijana Maksimović, GPD ”Kej” d.o.o. Valjevo

Izgradnja Atletske dvorane u Beogradu-II faza

IZVOĐAČ GPD ”Kej” d.o.o.
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ David Maksimović, dipl.inž.arh., Jelena Cvrkota dipl.inž.ele., Jasna Vujičić dipl.inž.ele., Ivan Tomović dipl.građ.inž., Glišo Topalović dipl.maš.inž.
INVESTITOR Republika Srbija, Ministarstvo omladine i sporta, Republika Srbija, Ministarstvo odbrane, Sektor za materijalne resurse, Uprava za infrastrukturu, Vojnograđevinski centar “Beograd”
NADZOR Jasna Stojanović, dipl.inž.arh.
Vuk Stanković, dipl.inž.arh.
Aleksandra Stamenkov, dipl.inž.građ.
Tanja Pokornik, dipl.inž.maš.
Biljana Jovanović, dipl.inž.građ.
Radomir Ćalesan, dipl.inž.ele.
Dušan Milenković, dipl.inž.ele.
Tomislav Vujinović, dipl.inž.građ.
BRUTO POVRŠINA 7202.70 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE jul 2015. godine – januar 2016. godine
ODGOVORNI PROJEKTANT “Centroprojekt” doo, Beograd-Emina Muratović dipl.inž.arh.

Izgradnja sportske hale u Inđiji

IZVOĐAČ GPD ”Kej” d.o.o.
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ David Maksimović dipl. inž.arh., Nikola Graovac dipl.inž.arh.
INVESTITOR JP Direkcija za izgradnju opštine Inđija, GP Zlatibor gradnja Beograd a.d.
NADZOR Mr Radoslav Lekić dipl.inž.građ., dr. Đorđe Ladinović dipl.inž.građ., Branislav Jakovljević dipl.inž.građ.
BRUTO POVRŠINA 8.046 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE februar 2015/jul 2015
ODGOVORNI PROJEKTANT Miodrag Mirković dipl.inž.arh.

Kovin-Dom Zdravlja - I faza izgradnje

IZVOĐAČ GPD ”Kej” d.o.o.
PODIZVOĐAČ Quarta Beograd
ODGOVORNI IZVOĐAČ David Maksimović dipl.inž.arh.
INVESTITOR Dom zdravlja Kovin
NADZOR Slavica Branković dipl.građ.inž., UTVA Silosi a.d. Kovin
BRUTO POVRŠINA 688 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE april 2015/oktobar 2015
ODGOVORNI PROJEKTANT Zora Čučković Mišković dipl.inž.arh., Mihajlo Šakotić dipl.inž.arh.

SRC Petnica-adaptacija prostorija ispod tribina

IZVOĐAČ GPD ”Kej” d.o.o.
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ David Maksimović dipl.inž.arh.
INVESTITOR Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjevo
NADZOR /
BRUTO POVRŠINA 250 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE januar 2015/februar 2015
ODGOVORNI PROJEKTANT /

Izgradnja fiskulturne sale u izdvojenom odeljenju OŠ``Branko Krsmanović`` u Busilovcu

IZVOĐAČ GPD ”Kej” d.o.o.
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ David Maksimović dipl.inž.arh., Miroslav Anđelković dipl.maš.inž.
INVESTITOR Osnovna škola “Branko Krsmanović” Sikirica
NADZOR Zoran Antonijević dipl.inž.građ.
BRUTO POVRŠINA 417,76 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE april 2015. godine – januar 2016. godine
ODGOVORNI PROJEKTANT Natalija Perić Mihajlović dipl.inž.arh.

Školsko-sportska sala OŠ ''Branko Radičević'', Vršac

IZVOĐAČ GPD ”Kej” d.o.o.
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ David Maksimović dipl. inž.arh. , Radivoj Bosiljčić dipl.ele.inž.
INVESTITOR Opština Vršac
NADZOR Snežana Bakić dipl.građ.inž.
BRUTO POVRŠINA /
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE avgust 2014/decembar 2015
ODGOVORNI PROJEKTANT Jozef Mileta, Nikošor Lelea, Miroslav Marinković – Projektni biro Vršac

Obrenovac - SPA centar lamela 1 - rekonstrukcija i adaptacija započetog objekta banje

IZVOĐAČ GPD ”Kej” d.o.o.
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ Miodrag Maksimović dipl.inž.arh., Milan Krstić dipl.inž.ele. i Zoran Petrović dipl.maš.inž.
INVESTITOR JP za izgradnju Obrenovca
NADZOR Dušan Tomić dipl.maš.inž, Snežana Čolović dipl.inž.arh, Dragan Ilić dipl.inž.građ., Zoran Prvulović dipl.ele.inž.
BRUTO POVRŠINA 1086,43 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE februar 2014./ jul 2015.
ODGOVORNI PROJEKTANT Dragutin Kulezić, dipl.inž.arh., BG Projekt Studio

Izrada fasade i stolarije na gerontološkom centaru u Valjevu, II Faza

IZVOĐAČ GPD ”Kej” d.o.o.
PODIZVOĐAČ Elastic Group doo
ODGOVORNI IZVOĐAČ Miodrag Maksimović, dipl.inž.arh.
INVESTITOR Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
NADZOR JP Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva – Aleksandar Lazarević dipl.inž.građ.
BRUTO POVRŠINA 6794.75 m2 (3570 m2 fasade)
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE oktobar 2013./mart 2014.
ODGOVORNI PROJEKTANT Miloš Komlenić dipl.inž.arh
Milorad Obradović dipl.inž.arh.

KBC Dragiša Mišović na Dedinju

IZVOĐAČ GPD ”Kej” d.o.o.
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ Miodrag Maksimović, dipl.inž.arh., Janko Škurić dipl.inž.arh., Dragan Đelmaš dipl.inž.ele., Zoran Despotović dipl.inž.ele., Nebojša Balinović dipl.maš.inž., Predrag Nikčević  dipl.maš.inž., Božidar Stošić dipl.građ.inž.
INVESTITOR „ТIKA“-Turska Agencija za Međunarodni razvoj i saradnju
NADZOR “LATOVIĆ NUOVO COMPANY” DOO
BRUTO POVRŠINA 780 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE jun 2013. godine – septembar 2013. godine
ODGOVORNI PROJEKTANT Saobraćajni institut CIP, Snežana Šoškić dipl.inž.arh.

Osnovna škola „Milovan Glišić“ u Valjevu - III faza

IZVOĐAČ „KEJ“ d.o.o. Valjevo i „Kej Invest Nekretnine“ d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ „Vujić“ Valjevo, „Ferodizajn“ Valjevo
ODGOVORNI IZVOĐAČ Miodrag Maksimović, dipl.inž.arh.
Zoran Đekić, dipl.inž.el.
Zoran Petrović, dipl.maš.inž.
INVESTITOR Grad Valjevo
NADZOR Aleksandar Lazarević, dipl.inž.građ. i Milan Trifunović, dipl.inž.građ.
JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva”.
BRUTO POVRŠINA 750 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE maj 2012. godine – novembar 2012. godine
ODGOVORNI PROJEKTANT Ljubica Dražić Petrović, dipl.inž.arh.

Dečiji vrtić „Kaja“ Ljig

IZVOĐAČ GPD „Kej“ d. o. o. Valjevo “Komgrad“ d. o. o. Valjevo
PODIZVOĐAČ „Triopropm inženjering“ Valjevo, „Špik Ivanjica“ Ivanjica, „Simpro“ Novi Sad, „Simon“ Valjevo
ODGOVORNI IZVOĐAČ Miodrag Maksimović, dipl.inž.arh.
Zoran Đekić, dipl.inž.el.
Zoran Petrović, dipl.maš.inž.
INVESTITOR Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Opština Ljig
NADZOR Predrag Lukić, dipl.građ.inž. „Set“ Šapca.
BRUTO POVRŠINA 561,05 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE avgust 2011. godine – maj 2012. godine
ODGOVORNI PROJEKTANT Goran Đukić, dipl.inž.arh. – „Atelje Đukić“
Mladenovac, Dragana Zečević, dipl.inž.arh. – „MK Inženjering“ Ivanjica

OŠ „Milovan Glišić“ Valjevo II faza

IZVOĐAČ GPD „Kej“ d. o. o. Valjevo “Komgrad“ d. o. o. Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ Miodrag Maksimović, dipl.inž.arh.
INVESTITOR GRAD VALJEVO, GRADSKA UPRAVA, Karađorđeva br. 64
NADZOR JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“ Valjevo
BRUTO POVRŠINA 500 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE mart 2012/april 2012
ODGOVORNI PROJEKTANT Ljubica Dražić, dipl.inž.arh.

Deciji vrtic, Gradac, Valjevo

IZVOĐAČ GPD „Kej“ d. o. o. Valjevo
„Komgrad“ d. o. o. Valjevo
„Greda“ d. o. o. Valjevo
„Grading“ d. o. o. Valjevo
„Enel“ d. o. o. Valjevo
„MK-ELEKTRO“ d. o. o. Šabac
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ Miodrag Maksimović, dipl.inž.arh.
Radiša Srećković, dipl.inž.ele.
Zoran Petrović, dipl.inž.maš.
Slobodan Lukić, dipl.inž.građ.
Svetislav Popović, dipl.inž.građ.
INVESTITOR GRAD VALJEVO, GRADSKA UPRAVA, Karađorđeva br. 64
NADZOR JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“ Valjevo
BRUTO POVRŠINA 2691,40 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE april 2011/decembar 2011
ODGOVORNI PROJEKTANT Milorad Obradović, dipl.inž.arh.

Deciji vrtic, Gradac, Valjevo

IZVOĐAČ GPD „Kej“ d. o. o. Valjevo
„Komgrad“ d. o. o. Valjevo
„Greda“ d. o. o. Valjevo
„Grading“ d. o. o. Valjevo
„Enel“ d. o. o. Valjevo
„MK-ELEKTRO“ d. o. o. Šabac
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ Miodrag Maksimović, dipl.inž.arh.
Radiša Srećković, dipl.inž.ele.
Zoran Petrović, dipl.inž.maš.
Slobodan Lukić, dipl.inž.građ.
Svetislav Popović, dipl.inž.građ.
INVESTITOR GRAD VALJEVO, GRADSKA UPRAVA, Karađorđeva br. 64
NADZOR JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“ Valjevo
BRUTO POVRŠINA 2691,40 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE april 2011/decembar 2011
ODGOVORNI PROJEKTANT Milorad Obradović, dipl.inž.arh.

Dom Zdravlja Valjevo

IZVOĐAČ GPD „Kej“ d. o. o.
Valjevo “Enel“ d. o. o. Valjevo
PODIZVOĐAČ /
ODGOVORNI IZVOĐAČ Miodrag Maksimović, dipl.inž.arh.
Radiša Srećković, dipl.inž.ele.
INVESTITOR GRAD VALJEVO, GRADSKA UPRAVA, Karađorđeva br. 64
NADZOR JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“ Valjevo
BRUTO POVRŠINA 720 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE novembar 2011/decembar 2011
ODGOVORNI PROJEKTANT Anđelka Mandić-Milutinović, dipl.inž.arh.

Dečiji vrtić „Neven“ Bajina Bašta – 2. faza

IZVOĐAČ „KEJ“ d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ „Pinus“ Bajina Bašta
ODGOVORNI IZVOĐAČ Miodrag Maksimović – dipl. inž. arh.
INVESTITOR Ministarstvo za NIP i Opština Bajina Bašta
NADZOR Predrag Lukić – dipl.inž.građ, „SET“ d.o.o. Šabac
BRUTO POVRŠINA 342,94 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE oktobar 2010.godine/ decembar 2010. godine
ODGOVORNI PROJEKTANT Milosav Jokić – dipl. inž. gradj., „MD Jokić“ d.o.o Bajina Bašta

Vizitorski centar Tornik, Zlatibor

IZVOĐAČ „KEJ“ d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ „Kroving“, „MT elektro“, „Razvitak“, „Elektroinženjering“ Čačak
ODGOVORNI IZVOĐAČ Miodrag Maksimović – dipl. inž. arh., Miloš Stanković – dipl. inž. arh.
INVESTITOR Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Beograd, JP Skijališta Srbije
NADZOR Voja Smiljanić- dipl. inž. ele.
BRUTO POVRŠINA 402,48 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE septembar 2010.godine/ jun 2011. godine
ODGOVORNI PROJEKTANT Milosav Jokić – dipl. inž. gradj., „MD Jokić“ d.o.o Bajina Bašta

OŠ „Milovan Glišić“ Valjevo I faza

IZVOĐAČ „KEJ“ d.o.o. Valjevo, „Enel“ d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ „Komgrad“ d.o.o., „Kompresor Ing“ d.o.o., „Grading“, Greda Metal“ d.o.o. Valjevo
ODGOVORNI IZVOĐAČ Miodrag Maksimović – dipl. inž. Arh.
Zoran Đekić – dipl. ing. ele.
Zoran Petrović – dipl. ing. maš.
INVESTITOR Grad Valjevo, JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“.
NADZOR Voja Smiljanić- dipl. inž. ele.
BRUTO POVRŠINA 5155,64 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE april 2011.godine/ oktobar 2011. godine
ODGOVORNI PROJEKTANT Ljubica Dražić Petrović – dipl. inž. arh.

Dogradnja Dečijeg vrtića ``Ogla Grbić`` u Kosjerić

IZVOĐAČ „KEJ“ d.o.o. Valjevo, „Enel“ d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ “Melba” Kosjerić, “MT Elektro” Valjevo, “Mišković” Valjevo, “Razvitak” Valjevo
ODGOVORNI IZVOĐAČ Miodrag Maksimović – dipl. inž. Arh.
Zoran Đekić – dipl. ing. ele.
Zoran Petrović – dipl. ing. maš.
INVESTITOR Ministarstvo prosvete Republike Srbije i Opština Kosjerić
NADZOR Andrijana Joksimović – dipl. ing. arh.
BRUTO POVRŠINA 785 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE oktobar 2009. godine – jul 2010. godine
ODGOVORNI PROJEKTANT Dušan Nikolić – dipl. ing. građ..

Istraživačka kuća – Prva i Druga faza - Valjevo

IZVOĐAČ „KEJ“ d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ „Građevinac“ Osečina, „MT elektro“ Valjevo
ODGOVORNI IZVOĐAČ Miodrag Maksimović – dipl. inž. Arh.
INVESTITOR Ministarstvo za NIP i Društvo istraživača „Vladimir Mandić – Manda“ Valjevo
NADZOR Zoran Petronijević – dipl. inž. arh, Zoran Đekić – dipl. inž. el.
BRUTO POVRŠINA 450 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE maj 2009. godine – jul 2009. godine
ODGOVORNI PROJEKTANT Miodrag Maksimović – dipl. inž. arh.
Ognjen Jović – dipl. inž. arh.
David Maksimović – dipl. inž. arh.

Sportska hala u Koceljevi

IZVOĐAČ „KEJ“ d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ “Trioprom inženjering” Valjevo, „MT elektro“ Valjevo, „Musculus“ Beograd, „Mika Mitrović“ Šabac
ODGOVORNI IZVOĐAČ Miodrag Maksimović – dipl. inž. Arh.
INVESTITOR Ministarstvo prosvete Republike Srbije i Opština Koceljeva
NADZOR Milan Petrović – dipl. inž. građ.
Milan Krstić – dipl. inž. ele.
Mile Jovanović – dipl. inž. maš.
BRUTO POVRŠINA 1711,36 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE januar 2009. godine – avgust 2010. godine
ODGOVORNI PROJEKTANT Ninković Slobodan – dipl. inž. arh.
Duško Maksimović – dipl. inž. građ.

Učenički dom u Poljoprivrednoj školi u Valjevu

IZVOĐAČ „KEJ“ d.o.o. Valjevo
PODIZVOĐAČ “Gredametal” Valjevo, “Simon” Valjevo, “Boma elektro” Valjevo
ODGOVORNI IZVOĐAČ Miodrag Maksimović – dipl. inž. Arh.
INVESTITOR Poljoprivredna škola Valjevo
NADZOR Milan Petrović – dipl. inž. građ.
BRUTO POVRŠINA 1200 m2
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE decembar 2008. godine – jul 2009. godine
ODGOVORNI PROJEKTANT Željko Nedeljković – dipl. inž. arh.