Dogradnja – nadziđivanje višeporodičnog stambenog objekta u Valjevu

AUTOR Jelena Marković, dipl. inž. arh.
ODGOVORNI PROJEKTANT Jelena Marković, dipl. inž. arh.
SARADNICI Tatjana Milutinović dipl. inž. arh.
INVESTITOR KEJ d.o.o. Valjevo
BRUTO POVRŠINA 2421 m²
PROJEKAT 2018-2019
REALIZACIJA 2019

Idejni i glavni projekat rekonstrukcije objekta Gimnazije u Obrenovcu

AUTOR Andrijana Maksimović, dipl. inž. arh., Marko Filipović dipl. inž. arh.
ODGOVORNI PROJEKTANT Miodrag Maksimović dipl.inž.arh.
SARADNICI Jelena Marković dipl. inž. arh., Slobodan Martinović, dipl.građ.inž., Trišić Radomir, dipl.građ.inž., Miodrag Čomić, dipl.građ.inž., Radivoj Bosiljčić, dipl.inž.ele., Mirko Branković, dipl.inž.ele., Danilo Tomić, dipl.inž.ele., Veselin Kovačević, dipl.inž.maš., Dragan Petrović, dipl.inž. Ele., Ljubinka Uzunović dipl.inž.ele.
INVESTITOR Republika Srbija, Gimnazija u Obrenovcu
BRUTO POVRŠINA 3867,95 m²
PROJEKAT 2015
REALIZACIJA 2015

Idejni projekat i PZI rekonstrukcije postojećeg poslovnog objekta za prostorije Metadon centra i Crvenog krsta u Obrenovcu

AUTOR Andrijana Maksimović, dipl. inž. arh., Marko Filipović dipl. inž. arh.
ODGOVORNI PROJEKTANT Andrijana Maksimović, dipl. inž. arh.
SARADNICI Natalija Malešević dipl. inž. arh., Zoran Andrić dipl. inž. Građ., Predrag Jevtić dipl. inž. Građ., Mirko Branković dipl. inž. Ele., Radivoj Bosiljčić dipl. inž. Ele., Vojislav Stevanović dipl. inž. Ele., Zoran Petrović dipl. inž. Maš., Predrag Jevtić dipl. inž. građ., Dragan Petrović, dipl. inž. Geol., Ljubinka Uzunović dipl. inž. Ele.
INVESTITOR Crveni krst Srbije, Crveni krst Obrenovac
BRUTO POVRŠINA 405,63 m²
PROJEKAT 2015
REALIZACIJA /

Idejni projekat sanacije i adaptacije Doma kulture u Žedniku

AUTOR Andrijana Maksimović, dipl. inž. arh., Una Unković, dipl. inž. arh.
ODGOVORNI PROJEKTANT Miodrag Maksimović, dipl. inž. arh.
SARADNICI Milovan Kovačević, dipl. građ. Inž., Miodrag Čomić, dipl.građ.inž., Predrag Stanimirović dipl.inž.maš., Radivoj Bosiljčić dipl. inž. Ele., Predrag Jevtić dipl. inž. građ.
INVESTITOR Javno preduzeće Direkcija za izgradnju grada Subotice
BRUTO POVRŠINA 1361,15 m²
PROJEKAT 2015
REALIZACIJA /

PGD i PZI za rekonstrukciju i promenu namene postojećeg poslovnog objekta u zgradu specijalnih škola za hendikepiranu decu - dnevni boravak za osobe sa posebnim potrebama na Ubu

AUTOR Andrijana Maksimović, dipl. inž. arh.
ODGOVORNI PROJEKTANT Andrijana Maksimović, dipl. inž. arh.
SARADNICI Milovan Kovačević, dipl. građ. Inž., Predrag Jevtić dipl. inž. Građ., Vojislav Stevanović dipl.inž.ele., Mirko Branković dipl.inž.ele., Ljubinka Uzunović dipl.inž.ele., Zoran Petrović dipl. inž. maš.
INVESTITOR Opština Ub
BRUTO POVRŠINA 320,10 m²
PROJEKAT 2015
REALIZACIJA 2015

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE KROVA OŠ VLADIKA NIKOLAJ VELIMIROVIĆ VALJEVO

AUTOR Marko Filipovič dipl.inž.arh.
Milan Jakić dipl.inž.arh.
ODGOVORNI PROJEKTANT Miodrag Maksimović dipl.inž.arh.
SARADNICI /
INVESTITOR Grad Valjevo
BRUTO POVRŠINA 3900,00 m²
PROJEKAT 2013
REALIZACIJA 2013/2014

Adapatacija zgrade u Ul. Čika Tasinoj na KP br. 3215 KO Paraćin

AUTOR Milan Jakić dipl.inž.arh.
ODGOVORNI PROJEKTANT JELENA MARKOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
SARADNICI Una Unković dipl.inž.arh.
Milovan Kovačević dipl.građ.inž.
INVESTITOR Opštinska uprava Paraćin
BRUTO POVRŠINA 1501,00 m²
PROJEKAT 2014
REALIZACIJA novembar 2014.-decembar 2014.

Rekonstrukcije škole i mesne zajednice u Grabovici za potrebe depoa Gradske uprave

AUTOR JELENA MARKOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
ODGOVORNI PROJEKTANT JELENA MARKOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
SARADNICI Aleksandar Branković dipl.inž.arh.
Ognjen Jović dipl.inž.arh.
INVESTITOR GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI, FINANSIJE, IMOVINSKE I INSPEKCIJSKE POSLOVE Odeljenje za imovinske poslove i opštu upravu Valjevo
BRUTO POVRŠINA 958,48 m²
PROJEKAT 2014
REALIZACIJA jun 2014.- avgust 2014.

RENTGEN SALA _ VALJEVO

AUTOR SVETLANA MOLEROVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
RADOJEVIĆ JELENA DIPL.INŽ.ARH.
ODGOVORNI PROJEKTANT MIODRAG MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
SARADNICI David Maksimović dipl.inž.arh. Zoran Andrić, dipl.inž.građ., Zoran Trklja dipl.inž.maš., Slobodan Teodosić, dipl.inž.ele. Miodrag Maksimović dipl.inž.arh., Marko Stojaković dipl.inž.ele., Ljubinka Uzunović, dipl.inž.ele.
INVESTITOR ZDRAVSTVENI CENTAR VALJEVO
BRUTO POVRŠINA 110 m²
PROJEKAT 2010
REALIZACIJA /

ANGIO SALA _ VALJEVO

AUTOR DAVID MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
ODGOVORNI PROJEKTANT MIODRAG MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
SARADNICI Svetlana Molerović dipl.inž.arh., Jelena Radojević dipl.inž.arh. Jelena Marković slikar, Zoran Andrić dipl.inž.građ., Zoran Trklja dipl.inž.maš. Slobodan Teodosić dipl.inž.ele. Miodrag Maksimović dipl.inž.arh. Marko Stojaković dipl.inž.ele., Ljubinka Uzunović dipl.inž.ele.
INVESTITOR ZDRAVSTVENI CENTAR VALJEVO
BRUTO POVRŠINA 360 m²
PROJEKAT 2010
REALIZACIJA 2010

ĐURINA CIGLANA _ VALJEVO

AUTOR PREDRAG PETKOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
ODGOVORNI PROJEKTANT MIODRAG MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
SARADNICI David Maksimović dipl.inž.arh., Andrijana Obradović dipl.inž.arh. Miodrag Čomić dipl.inž.građ.
INVESTITOR OPŠTINA VALJEVO-Opštinska stambena agencija(OSA)
BRUTO POVRŠINA 1200 m²
PROJEKAT 2008
REALIZACIJA 2008

``PODGORINA FRUCHT`` UPRAVNA ZGRADA _ OSEČINA

AUTOR MIODRAG MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
ODGOVORNI PROJEKTANT MIODRAG MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
SARADNICI Svetlana Molerović dipl.inž.arh.,Živorad Bajić dipl.ing.ele. Zoran Petrović dipl.inž.maš., Miodrag Maksimović dipl.inž.arh.
INVESTITOR “PODGORINA FRUCHT” OSEČINA
BRUTO POVRŠINA 1140 m²
PROJEKAT 2004
REALIZACIJA 2005