Rekonstrukcija i dogradnja Upravne zgrade ,,RAUCH’’, Koceljeva

AUTOR Andrijana Maksimović dipl.inž.arh.
ODGOVORNI PROJEKTANT Andrijana Maksimović dipl.inž.arh.
SARADNICI Saša Milovanović dipl. inž. arh.
INVESTITOR RAUCH SERBIA D.O.O. Šesta Lička 2, Koceljeva
BRUTO POVRŠINA 1410.20 m²
PROJEKAT 2021
REALIZACIJA 2022

DOGRADNJA OBJEKTA ŠKOLE STRANIH JEZIKA ``LINGUA`` U VALJEVU

AUTOR Andrijana Maksimović dipl.inž.arh.
Jelena Marković dipl.inž.arh.
ODGOVORNI PROJEKTANT Milovan Kovačević dipl.građ.inž.
SARADNICI /
INVESTITOR Dušan Vukajlović
BRUTO POVRŠINA 10.62 m²
PROJEKAT 2014
REALIZACIJA 2014

UPRAVNA ZGRADA „ATOS VINUM“, Mala Remeta, opština Irig

AUTOR Jelena Radojević dipl. inž. arh.
Andrijana Maksimović – dipl. inž. arh.
ODGOVORNI PROJEKTANT Miodrag Maksimović – dipl. inž. arh.
Zoran Andrić – dipl. građ. inž.
Miodrag Čomić – dipl. građ. inž.
Živorad Cvetković – dipl. inž. ele.
Zoran Petrović – dipl. inž. maš.
Ljubinka Uzunović – dipl. inž. ele
SARADNICI Milovan Kovačević – dipl. građ. Inž.
Obren Vujić – dipl. inž. ele.
INVESTITOR „ATOS VINUM D.O.O.“ MALA REMETA, IRIG
BRUTO POVRŠINA 535 m²
PROJEKAT 2011
REALIZACIJA maj 2011.godine/ decembar 2011. godine

VIZITORSKI CENTAR _ TORNIK

AUTOR MILOŠ STANKOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
ODGOVORNI PROJEKTANT MIODRAG MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
SARADNICI Zoran Andrić, dipl.inž.grаđ., Miodrag Maksimović dipl.inž.arh.
INVESTITOR MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA, REPUBLIKA SRBIJA
BRUTO POVRŠINA 400 m²
PROJEKAT 2010.
REALIZACIJA 2011.

ISTRAŽIVAČKA KUĆA _ VALJEVO

AUTOR OGNJEN JOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
DAVID MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
ODGOVORNI PROJEKTANT MIODRAG MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
SARADNICI Zoran Andrić, dipl.inž.grаđ. Aleksandar Ristivojević, tehn.
Danilo Tomić, student ele. Jovan Jovanović, dipl.inž.arh. Andrijana Obradović, dipl.inž.arh.
INVESTITOR DRUŠTVO ISTRAŽIVAČA „VLADIMIR MANDIĆ MANDA“ VALJEVO
BRUTO POVRŠINA 456 m²
PROJEKAT 2004 – 2006.
REALIZACIJA 2006.