Upravna zgrada skijališta sa uslužno-ugostiteljskim sadržajima - “DIVČIBAR”

AUTOR Milan Jakić, dipl. inž. arh.
ODGOVORNI PROJEKTANT Milan Jakić, dipl. inž. arh.
SARADNICI Andrijana Maksimović dipl. inž. arh., Lazar Ćirić dipl. inž. arh.
INVESTITOR Grad Valjevo
BRUTO POVRŠINA 260 m²
PROJEKAT 2017-2019
REALIZACIJA 2019-2020

Nadstrešnica ispred dolaznog terminala Aerodroma Nikola Tesla, Beograd

AUTOR Andrijana Maksimović, dipl.inž.arh., Una Unković, dipl.inž.arh.
ODGOVORNI PROJEKTANT Andrijana Maksimović, dipl.inž.arh.
SARADNICI /
INVESTITOR AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd
BRUTO POVRŠINA 85 m²
PROJEKAT 2017
REALIZACIJA /

VIDIKOVAC „ATOS VINUM“, Mala Remeta, opština Irig

AUTOR JAKIĆ MILAN DIPL.INŽ.ARH.
ODGOVORNI PROJEKTANT MIODRAG MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
SARADNICI SLOBODAN TANASKOVIĆ dipl. inž. građ.
INVESTITOR „ATOS VINUM D.O.O.“ MALA REMETA, IRIG
BRUTO POVRŠINA 72.96 m²
PROJEKAT 2011
REALIZACIJA /

CRKVA NA POVLENU _ VALJEVO

AUTOR MIODRAG MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
ODGOVORNI PROJEKTANT MIODRAG MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
SARADNICI /
INVESTITOR MILIJAN JELIĆ
BRUTO POVRŠINA /
PROJEKAT 2002
REALIZACIJA 2002

KONAK NA POVLENU _ VALJEVO

AUTOR MIODRAG MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
ODGOVORNI PROJEKTANT MIODRAG MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
SARADNICI /
INVESTITOR MILIJAN JELIĆ
BRUTO POVRŠINA /
PROJEKAT 2002
REALIZACIJA /