Rekonstrukcija i dogradnja poslovnog objekta ,,RAUCH’’ proizvodnja, Koceljeva

AUTOR Andrijana Maksimović dipl. inž. arh.
ODGOVORNI PROJEKTANT Andrijana Maksimović dipl. inž. arh.
SARADNICI

Miodrag Maksimović dipl. građ. Inž.

INVESTITOR RAUCH SERBIA D.O.O. Šesta Lička 2, Koceljeva
BRUTO POVRŠINA 2493,67 m²
PROJEKAT 2019
REALIZACIJA 2020

``RAUCH`` magacin, Koceljeva

AUTOR Andrijana Maksimović dipl. inž. arh.
ODGOVORNI PROJEKTANT Andrijana Maksimović dipl. inž. arh.
SARADNICI Jelena Marković dipl. građ. Inž.

Lazar Ćirić dipl. građ. Inž.

INVESTITOR RAUCH SERBIA D.O.O. Šesta Lička 2, Koceljeva
BRUTO POVRŠINA 5935,84 m²
PROJEKAT 2018
REALIZACIJA 2019

Idejno rešenje i realizacija nadstrešnice za pušače u okviru fabrike CROPS u Požegi

AUTOR Aleksandar Branković dipl. inž. arh.
ODGOVORNI PROJEKTANT Andrijana Maksimović, dipl. inž. arh.
SARADNICI Milovan Kovačević, dipl. građ. Inž.
INVESTITOR CROPS & PARTNERS
BRUTO POVRŠINA 12 m²
PROJEKAT 2015
REALIZACIJA 2015

Idejno rešenje i PGD za rekonstrukciju i dogradnju poslovno-proizvodnog objekta TIK doo u Valjevu

AUTOR Andrijana Maksimović, dipl. inž. arh., Aleksandar Branković dipl. inž. arh.
ODGOVORNI PROJEKTANT Andrijana Maksimović, dipl. inž. arh.
SARADNICI Milovan Kovačević, dipl. građ. Inž., Dragan Petrović dipl.inž.geol., Mirko Branković dipl.inž.ele., Ljubinka Uzunović dipl.inž.ele., Zoran Petrović dipl. inž. Maš., Jelena Marković dipl.inž.arh.
INVESTITOR “TIK” d.o.o. Valjevo
BRUTO POVRŠINA 1665,88 m²
PROJEKAT 2015
REALIZACIJA /

MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA VALJEVO

AUTOR SVETLANA MOLEROVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
IRENA ANDIĆ-KOVAČ DIPL.INŽ.ARH.
ODGOVORNI PROJEKTANT MIODRAG MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
SARADNICI DAVID MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
ANDRIJANA OBRADOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
Bojana Drulović dipl.inž.građ.
Zoran Andrić dipl.inž.građ.
Slobodan Teodosić dipl.inž.ele.
Miodrag Čomić dipl.inž.građ.
Veselin Kovačević dipl.inž.maš.
Marko Stojaković dipl.inž.ele.
Ljubinka Uzunović dipl.inž.ele.
Svetozar Klajić dipl.inž.građ.
INVESTITOR GORENJE Aparati za domaćinstvo d.o.o. Valjevo
BRUTO POVRŠINA 6378 m²
PROJEKAT 2011
REALIZACIJA /

POSLOVNO-PROIZVODNI KOMPLEKS CROP'S & PARTNERS POŽEGA

AUTOR ANDRIJANA OBRADOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.,
MILOVAN KOVAČEVIĆ DIPL.INŽ.GRAĐ.
ODGOVORNI PROJEKTANT MIODRAG MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
SARADNICI Svetlana Molerović dipl.inž.arh., Milan Jakić dipl.inž.arh.
David Maksimović dipl.inž.аrh., Jelena Radojević dipl.inž.аrh.
Jovana Aničić građ.tehn., Zorаn Andrić dipl.inž.građ.
Slobodan Teodosić dipl.inž.ele., Srđan Korać dipl.inž.maš.
Slobodan Radivojević dipl.inž.građ., Ljubinka Uzunović dipl.inž.ele.
INVESTITOR „CROP’S & PARTNERS“ BEOGRAD
BRUTO POVRŠINA 2894 m²
PROJEKAT 2011
REALIZACIJA U toku

GORENJE NADSTREŠNICA VALJEVO

AUTOR ANDRIJANA OBRADOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
ODGOVORNI PROJEKTANT MIODRAG MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
SARADNICI Milovan Kovačević dipl. inž. građ.
INVESTITOR GORENJE Aparati za domaćinstvo d.o.o. Valjevo
BRUTO POVRŠINA 250 m²
PROJEKAT 2011
REALIZACIJA 2011

MAGACIN SUVOG OTPRESKA _ OSEČINA

AUTOR FRANZ PICHLER DIPL.INŽ.GRAĐ.
ODGOVORNI PROJEKTANT MIODRAG MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
SARADNICI Andrijana Obradović dipl.inž.arh., Zoran Andrić dipl.inž.grаđ., Miodrag Maksimović dipl.inž.arh.
INVESTITOR PODGORINA FRUCHT
BRUTO POVRŠINA 720 m²
PROJEKAT 2010
REALIZACIJA 2010

MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA RAUCH _ KOCELJEVA

AUTOR SMILJANA NEDIĆ DIPL.INŽ.ARH.
SVETLANA MOLEROVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
ODGOVORNI PROJEKTANT MIODRAG MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
SARADNICI Slobodan Martinović dipl.ing.građ., Slobodan Živanović dipl.ing.građ., Živorad Bajić, dipl.ing.ele., Miodrag Maksimović dipl.inž.arh.
INVESTITOR RAUCH SERBIA D.O.O.
BRUTO POVRŠINA 1120 m²
PROJEKAT 2009
REALIZACIJA 2009

INDUSTRIJA MESA GICONI _ VALJEVO

AUTOR SMILJANA NEDIĆ DIPL.INŽ.ARH.
SVETLANA MOLEROVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
ODGOVORNI PROJEKTANT MIODRAG MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
SARADNICI Slobodan Martinović dipl.ing.građ., Slobodan Živanović dipl.ing.građ., Živorad Bajić, dipl.ing.ele., Miodrag Maksimović dipl.inž.arh.
INVESTITOR RAUCH SERBIA D.O.O.
BRUTO POVRŠINA 1120 m²
PROJEKAT 2009
REALIZACIJA 2009

HALA ZA PROIZVODNJU ALKOHOLNIH PIĆA _ KOCELJEVA

AUTOR RUŽICA MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
SVETLANA MOLEROVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
ODGOVORNI PROJEKTANT RUŽICA MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
SARADNICI Zoran Andrić, dipl.inž.grаđ., Živorad Bajić, dipl.ing.ele., Miodrag Maksimović dipl.inž.arh., Tihomir Matić, dipl.inž.maš.
INVESTITOR ROSTFENIX D.O.O.
BRUTO POVRŠINA 3850 m²
PROJEKAT 2006
REALIZACIJA /

HLADNJAČA SA MANIPULATIVNIM KORIDOROM _ OSEČINA

AUTOR ELZBIETA BADENSKA DIPL.INŽ.ARH.
ODGOVORNI PROJEKTANT MIODRAG MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
SARADNICI Svetlana Molerović dipl.inž.arh., Zoran Andrić dipl.inž.grаđ., Miodrag Maksimović dipl.inž.arh.
INVESTITOR PODGORINA FRUCHT
BRUTO POVRŠINA 2700 m²
PROJEKAT 2005
REALIZACIJA 2005